รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนผลักดันให้ภูมิภาคไปสู่อนาคตที่อันตราย และล้มเหลวในการเน้นประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรื่องราว - สิงหาคม 8, 2551
กรีนพีซแถลงอาเซียนตัดสินใจผิดพลาดนำทางประชาคมอาเซียนให้ติดอยู่ในวงจรอุบาทว์ของเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลและนิวเคลียร์ ที่สกปรก อันตราย และ ราคาแพง

อาสาสมัครกรีนพีซรณรงค์หน้าโรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัลในกรุงเทพฯ สถานที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (AMEM) โดยใช้ข้อความ "อาเซียน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" กรีนพีซกระตุ้นให้รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนแสดงความเป็นผู้นำและเจตจำนงทางการเมือง โดยมีพันธะสู่อนาคตแห่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด แทนที่จะทำให้ประเทศสมาชิกติดกับอยู่ในวงจรอุบาทว์แห่งเชื้อเพลิงฟอสซิลและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สกปรก อันตราย และ ราคาแพง

"จากแถลงการณ์ล่าสุดของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าวขาดวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงานในภูมิภาค ที่สำคัญ อาเซียนยังขาดความตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน หากการตัดสินใจของเหล่าผู้นำในการประชุมครั้งนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางการเผชิญภัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อม เราคงตกอยู่ในวังวนของภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนาคตของพลังงานสกปรกที่มีราคาแพง" นายธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานฝ่ายรณรงค์ ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว  

ผลสรุปจากการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนคือข้อเสนอให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ อันเป็นสมมติฐานที่มิอาจยอมรับได้ในภูมิภาค ซึ่งมีทั้งความผันผวนทางการเมืองและความไม่มั่นคงของธรณีวิทยามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐมนตรีพลังงานอาเซียนมีความเข้าใจที่จำกัดในเรื่องอันตรายของนิวเคลียร์ และไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในภูมิภาค

"ผลกำไรทางธุรกิจไม่ใช่ทางเลือกที่ยั่งยืนของคนรุ่นอนาคต แต่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง ในปี 2593 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนควรพิจารณาข้อสรุปจากการประชุมอีกครั้ง แล้วหันไปพิจารณากฎหมายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ สะอาดและส่งเสริมผู้สนใจลงทุนในด้านนี้ นอกจากนี้ผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียนยังควรลดบทบาทการแทรกแซงจากภาครัฐ"

นายแจสเปอร์ อินเวนเตอร์

ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรีนพีซสากล

ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมีความเสี่ยงต่อการเผชิญผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ซ้ำร้ายกว่านั้น ผู้นำทางการเมืองของภูมิภาคนี้ยังคงตกอยู่ในมายาคติที่ลวงโลกว่า "ถ่านหินสะอาด" ทั้งยังผลักดันต้นเหตุของการทำลายสภาพภูมิอากาศโลกชนิดนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งแท้จริงแล้ว ถ่านหินสะอาด เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของอุตสาหกรรมถ่านหินเท่านั้น

คำแถลงการณ์ของอาเซียนในเรื่องพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพพลังงาน ยังคงห่างไกลจากความต้องการขั้นต่ำสุดในการที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ และการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ อาเซียนยังขาดการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในภูมิภาค

อาเซียนสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการใช้ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในภูมิภาคแห่งนี้  ซึ่งจะทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวกระโดดจากยุคเชื้อเพลิงฟอสซิลอันสกปรกไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณต่ำ และ บรรลุเป้าหมายความมั่นคงทางพลังงานที่แท้จริง

"ผลกำไรทางธุรกิจไม่ใช่ทางเลือกที่ยั่งยืนของคนรุ่นอนาคต แต่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง ในปี 2593 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนควรพิจารณาข้อสรุปจากการประชุมอีกครั้ง แล้วหันไปพิจารณากฎหมายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและส่งเสริมผู้สนใจลงทุนในด้านนี้ นอกจากนี้ผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียนยังควรลดบทบาทการแทรกแซงจากภาครัฐ " นายแจสเปอร์ อินเวนเตอร์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซสากล กล่าว

พลังงานหมุนเวียนสามารถมีบทบาทและจะมีบทบาททวีมากขึ้นในอนาคตของระบบพลังงานโลก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ความมั่นคงทางการเมือง และ เศรษฐกิจ ขณะนี้ถึงเวลาลงมือทำเพื่ออนาคตแห่งพลังงานที่ยั่งยืนและมั่นคงอย่างแท้จริง รวมทั้งอนาคตที่อยู่บนฐานของเทคโนโลยีที่สะอาด การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และ การจ้างงานให้กับคนจำนวนนับล้าน

ลงชื่อในจดหมายเรียกร้องการปฏิวัติพลังงาน

เป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเลิกลงทุนในพลังงานที่สกปรกและอันตราย เช่น ถ่านหินและนิวเคลียร์ และใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดในประเทศไทย เพื่ออนาคตของประเทศไทยที่ยั่งยืน สะอาด ปลอดภัย และ เลิกพึ่งพลังงานจากต่างประเทศ

บริจาค

เราไม่เคยยอมให้ผู้ที่เราต้องการต่อต้านให้เงินสนับสนุนเรา การไม่รับเงินบริจาคจากบริัษัทและรัฐบาล หมายความว่า เราพึ่งพาประชาชนเช่นคุณเท่านั้นเพื่อช่วยให้เราทำงานรณรงค์ต่อไปได้ เป้าหมายที่เป็นบริษัทบางแห่งของเราใช้เงินในไม่กี่ชั่วโมงมากกว่าที่เราใช้ทั้งปี โปรดช่วยเราเท่าที่ทำได้