อาเซียนต้องลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศ

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 27, 2552
นักกิจกรรมกรีนพีซจุดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการแขวนป้ายผ้าบนป้ายประกาศโฆษณาตรงข้ามสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน มีข้อความว่า “10 ชาติ 1 วิสัยทัศน์ ลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวนี้” ผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนเดินทางมาถึงในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่เจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งๆ ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

นักกิจกรรมกรีนพีซจุดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการแขวนป้ายผ้าบนป้ายประกาศโฆษณาตรงข้ามสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน มีข้อความว่า “10 ชาติ 1 วิสัยทัศน์ ลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวนี้” ผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนเดินทางมาถึงในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่เจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งๆ ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

นักกิจกรรมกรีนพีซจุดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการแขวนป้ายผ้าบนป้ายประกาศโฆษณาตรงข้ามสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน มีข้อความว่า “10 ชาติ 1 วิสัยทัศน์ ลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวนี้” ผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนเดินทางมาถึงในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่เจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งๆ ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

นักกิจกรรมกรีนพีซจุดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการแขวนป้ายผ้าบนป้ายประกาศโฆษณาตรงข้ามสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน มีข้อความว่า “10 ชาติ 1 วิสัยทัศน์ ลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวนี้” ผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนเดินทางมาถึงในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่เจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งๆ ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

นักกิจกรรมกรีนพีซจุดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการแขวนป้ายผ้าบนป้ายประกาศโฆษณาตรงข้ามสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน มีข้อความว่า “10 ชาติ 1 วิสัยทัศน์ ลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวนี้” ผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนเดินทางมาถึงในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่เจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งๆ ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

นักกิจกรรมกรีนพีซจุดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการแขวนป้ายผ้าบนป้ายประกาศโฆษณาตรงข้ามสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน มีข้อความว่า “10 ชาติ 1 วิสัยทัศน์ ลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวนี้” ผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนเดินทางมาถึงในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่เจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งๆ ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

นักกิจกรรมกรีนพีซจุดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการแขวนป้ายผ้าบนป้ายประกาศโฆษณาตรงข้ามสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน มีข้อความว่า “10 ชาติ 1 วิสัยทัศน์ ลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวนี้” ผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนเดินทางมาถึงในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่เจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งๆ ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

นักกิจกรรมกรีนพีซจุดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการแขวนป้ายผ้าบนป้ายประกาศโฆษณาตรงข้ามสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน มีข้อความว่า “10 ชาติ 1 วิสัยทัศน์ ลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวนี้” ผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนเดินทางมาถึงในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่เจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งๆ ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

นักกิจกรรมกรีนพีซจุดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการแขวนป้ายผ้าบนป้ายประกาศโฆษณาตรงข้ามสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน มีข้อความว่า “10 ชาติ 1 วิสัยทัศน์ ลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวนี้” ผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนเดินทางมาถึงในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่เจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งๆ ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

นักกิจกรรมกรีนพีซจุดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการแขวนป้ายผ้าบนป้ายประกาศโฆษณาตรงข้ามสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน มีข้อความว่า “10 ชาติ 1 วิสัยทัศน์ ลงมือปกป้องสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวนี้” ผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนเดินทางมาถึงในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่เจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งๆ ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

"เราเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของการยุติปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันถือเป็นโอกาสที่ไม่คาดคิด ที่ทำให้เกิดการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อทำให้เกิดการจ้างงาน การบูรณะสาธารณูปโภคที่จำเป็นขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพทางพลังงาน การวางรากฐานของเศรษฐกิจพลังงานแบบใหม่ และ การได้รับเงินสนับสนุนเพื่อปกป้องป่าไม้" นายธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

นักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาย้ำเตือนหลายครั้งว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการเตรียมการรับมือผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่น้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ส่งผลให้ภูมิภาคนี้มักได้รับผลกระทบที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกลายเป็นภัยพิบัติที่ประชาชนในภูมิภาคต้องประสบเป็นประจำทุกปี ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า และ พายุ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ และความสูญเสียชีวิต 

นักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาย้ำเตือนหลายครั้งว่าภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการเตรียมการรับมือผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่น้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

สมาชิกในกลุ่มอาเซียนส่วนมากได้ร่วมลงนามในปฏิญญาสิงคโปร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (Singapore Declaration on Climate Change, Energy and the Environment) ซึ่งได้รับการรับรอง ณ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 3 (the Third East Asia summit) ในเดือนพฤศจิกายน 2550 และปฏิญญาปักกิ่ง (Beijing Declaration) ซึ่งรับรองในเดือนตุลาคม ปี 2551 ปฏิญญาทั้งสองนี้ได้ให้ความสำคัญกับความเร่งด่วนในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้พิธีสารเกียวโต และโดยใช้แผนปฏิบัติการระดับประเทศที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

"กรีนพีซเรียกร้องรัฐมนตรีทุกท่านให้เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของชุมชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคนรุ่นอนาคต โดยการผลักดันชุมชนนานาชาติให้รับผิดชอบและช่วยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงหายนะภัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" นายวอน เฮอร์นันเดซ ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

ในจดหมายถึงผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียน กรีนพีซเรียกร้องผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนสนับสนุนข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศที่เข้มแข็ง ที่จะได้รับข้อสรุปในการเจรจาโลกร้อนที่กรุงโคเปนเฮเกน และมีความเห็นร่วมกันตามประเด็นต่อไปนี้

1. พันธะทางกฎหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศอุตสาหกรรม (ในฐานะเป็นกลุ่มประเทศ) ลงอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 40 ภายในปี 2563 (เมื่อเทียบกับการปล่อยในปีฐาน 2533) โดยอย่างน้อยที่สุด สามในสี่ส่วน ควรเป็นการปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ประเทศอุตสาหกรรมควรจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการปล่อยเพื่อให้เกิดเงินทุนที่เพียงพอและคาดการณ์ได้อย่างน้อย 1.1 แสนล้านยูโรต่อปี เพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาด กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ การปกป้องป่าไม้ และ การปรับตัวในประเทศกำลังพัฒนา

2. กลไกด้านเงินทุนในการยุติการทำลายป่าไม้เชิงสุทธิ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง ในประเทศกำลังพัฒนา ภายในปี 2563 ซึ่งจะต้องเป็นส่วนที่เพิ่มเติมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ควรให้ความสำคัญต่อพื้นที่ป่าไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์สูงเป็นลำดับแรก และพื้นที่ที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองและผู้อาศัยในพื้นที่ป่า

3. แผนปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ต้องมีจิตวิญญานของการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การขยาย และ การลงลึกอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการให้เงินช่วยเหลือจากประเทศสมาชิก UNFCCC เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลงร้อยละ 15-30 ซึ่งแตกต่างไปจากการเพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดำเนินไปตามปกติภายในปี 2563 ภายใต้การลดปริมาณการปล่อยดังกล่าวนี้ ประเทศกำลังพัฒนาควรดำเนินการมาตรการการประหยัดด้วยตนเอง (ไม่ต้องลงทุน) ซึ่งทำให้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก ในขณะที่การลดปริมาณการปล่อยส่วนที่เหลือจะเป็นการสนับสนุนจากประเทศอุตสาหกรรม

เมื่อผนวกรวมเข้ากับความจำเป็นของการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ ในการพัฒนาพลังงานสะอาด (4 หมื่นล้านยูโรภายในปี 2563) การปกป้องระบบนิเวศป่าไม้ (3 หมื่นล้านยูโร ภายในปี 2563) และ การปรับตัว (4 หมื่นล้านยูโร ภายในปี 2563) โครงสร้างทางการเงินภายใต้ข้อตกลงโคเปนเฮเกนต้องเท่ากับอย่างน้อยที่สุด 1.1 แสนล้านยูโร ภายในพ.ศ. 2563 กรีนพีซขอเรียกร้องให้รัฐบาลในอาเซียนช่วยกดดันประเทศอุตสาหกรรมเพื่อให้คำมั่นในการสนับสนุนเงินปริมาณมากที่สุดของเงินทุนที่จำเป็นดังกล่าว ภายใต้บริบทของการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โคเปนเฮเกน

ลงมือทำเพื่อหยุดโลกร้อน

เป็นสมาชิกของชุมชนนักกิจกรรมออนไลน์ หรือ Cyberactivist ของกรีนพีซ เพื่อรับวิธีการง่ายๆ ที่คุณสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริจาค

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ไม่รับเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนกว่า 2 ล้านคนทั่วโลกที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา