กรีนพีซขานรับข้อตกลงที่ประชุมอาเซียนมุ่งสู่พลังงานสะอาด

เรื่องราว - กรกฎาคม 27, 2549
ที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่24 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมออกแถลงการณ์ข้อตกลงด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดให้แข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรีนพีซยินดีกับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ที่ตกลงร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อการพัฒนาพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรีนพีซยินดีกับแถลงการณ์ของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ที่ตกลงร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อการพัฒนาพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่ 24 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกรีนพีซยังแสดงความหวังต่อการประชุมครั้งนี้ จะส่งผลให้ปัญหาต่างๆไม่เป็นเพียงเรื่องที่หยิบยกมากล่าวเท่านั้น แต่จะนำมาซึ่งนโยบายบังคับใช้อย่างจริงจัง และสร้างความเข้าใจต่อพลังงานสะอาดสู่ประชาชนในภูมิภาค

 

กรีนพีซระบุว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือแหล่งทรัพยากรพลังงานสะอาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดย

ฟิลิปปินส์มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อน และ ลม ได้ถึง 100,000 เมกะวัตต์ (MW) (1) อินโดนีเซียมีศักยภาพถึง100,000 เมกะวัตต์ (MW) ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล และพลังงานความร้อนของโลก (2) ขณะที่ กำลังผลิตของประเทศไทยมีถึง 14,000 เมกะวัตต์ (MW) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของความสามารถในการจ่ายพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศในทศวรรษหน้า (3)

 

อาเธนา รินควิลโล บาเลสเตรอส ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซสากล กล่าวว่า  อาเซียนควรมีทัศนะเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกันในแหล่งพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ข้อตกลงส่วนภูมิภาคของอาเซียนที่จะเป็นกำลังสนับสนุนการแก้ปัญหาพลังงานอย่างแท้จริงนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลผลิตของถ่านหิน น้ำมัน หรือสินค้านำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ แต่ตั้งอยู่บนความเข้าใจในเครือข่ายประชาชนในเรื่องพลังงานสะอาด และการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ  

 

ระหว่างที่ราคาน้ำมันลอยตัวสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนนั้น รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนได้ร่วมกันหารือถึงความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงขึ้น แต่ข้อสรุปในเรื่องผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นยังคงถูกเพิกเฉย

 

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPCC  ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพลังงานที่สำคัญระดับโลก กล่าวถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากภาวะโลกร้อน โดยประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้รับผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด

 

ธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ความสูญเสียจากผลกระทบร้ายแรงของภาวะโลกร้อนเกือบครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ มีการพุดคุยกันมากในที่ประชุมถึงทางเลือกที่เรียกว่า มีแต่ได้กับได้ หรือ win - win แต่ทั้งหมดนี้ต้องยึดหลักของสวัสดิภาพ  ความมั่นคง การดำรงอยู่ และการจัดหาพลังงานสะอาดที่สามารถต้านทานกับวิกฤตน้ำมันและข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมภายนอกด้วย

 

หมายเหตุ

1) 'Bringing Calamities to Communities', รายงานกรีนพีซ ปี 2549   

2) การนำเสนอในเบอร์ลิน ปี2547 โดย โยโกะ ปลาโตโม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์จากพลังงาน  กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

3) กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  www.greenpeace.or.th

ร่วมบริจาค

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้โดยบริจาค ที่นี่