กินผักมากกว่าเนื้อช่วยลดโลกร้อนได้นะ

รู้มั้ยว่ากระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ กว่าจะได้เนื้อสัตว์ครึ่งกิโลกรัมต้องใช้น้ำมากกว่ากระบวนการผลิตพืชอาหารหลายถึง 6 เท่า ซึ่งปริมาณน้ำจืดที่สามารถนำมาอุปโภค และบริโภคได้ บนโลกมีเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จากการประเมินการปล่อยก๊าซมีเทนของวัว 1 ตัว เนื่องจากกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร จะย่อยอาหารและปล่อยก๊าซมีเทนออกมา ประมาณ  0.5 ปอนด์ ในทุกๆวัน นอกจากนี้ พื้นดินที่ใช้ในการทำปศุสัตว์หากใช้ในขนาดพื้นที่เท่ากันจะสามารถเพาะปลูกพืชได้มากกว่า 10 เท่า ดังนั้นการกินผักสามารถในการช่วยลดการใช้น้ำลงได้ และยังสามารถช่วยลดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน ที่เป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

ทานอาหารให้หมดจานไม่กินทิ้งกินขว้าง

รู้มั้ยว่าอาหารที่ผลิตทั่วโลกประมาณ 1ใน 3 ในแต่ละปี จะต้องลงเอยในถังขยะโดยไม่มีการบริโภคประมาณกันว่าทั้วโลกมี อาหารถูกทิ้งโดยไม่ได้เกิดประโยชน์ปีละกว่า 1,300 ล้านตัน ขยะจากเศษอาหารเหล่านี้เป็นที่เพาะพันธ์ของเชื้อโรคหลายชนิด และก่อให้เกิดก๊าซมีเทนจากการย่อยสลายของเศษอาหาร ซึ่งก๊าซมีเทนเหล่านี้ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ที่รุนแรงยิ่งกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ถึง 23 เท่า ในปริมาณเท่ากัน

ลดละการใช้ถุงพลาสติก

รู้มั้ยว่าประเทศไทยใน 1 ปี มีขยะพลาสติกมากกว่า 27 ล้านตัน และกว่า 50% ของขยะพลาสติกเหล่านั้นถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งมักจะมีการเทกองรวมกับขยะประเภทอื่น ถูกฝังกลบตามหลุมฝังกลบขยะและถูกกำจัดด้วยวิธีการเผา ซึ่งจะก่อให้เกิด สารไดออกซิน ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้มีการประมาณว่ามีขยะพลาสติกยังถูกทิ้งลงทะเลในประเทศไทยประมาณ 11 ล้านตัน ซึ่งเป็นสาเหตุในการเสียชีวิตของสัตว์น้ำหลายชนิดในทะเล ไม่ว่าจะเป็นโลมา เต่าทะเล รวมถึงนกทะเล ที่เข้าใจผิดว่าขยะพลาสติกที่ลอยอยู่ในน้ำคืออาหาร หากมีการช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกก็จะสามารถช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ลงได้

ปิดไฟทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ

รู้มั้ยว่ากระแสไฟฟ้าที่เราใช้ในทุกวันนี้มาจากไหน กระแสไฟฟ้าที่เราใช้ในประเทศในปัจจุบันมาจากสามแหล่งใหญ่ๆด้วยกันคือ จากพลังน้ำ จากโรงไฟฟ้าพลังก๊าซ  และที่คิดเป็นสัดส่วนในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มากที่สุดคือไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหิน ซึ่งการนำถ่านหินมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และวิถีชีวิต เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะส่งผลมาจากการทำเหมือง การขนส่ง ตลอดจนกระบวนการเผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ มากกว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซถึง 80% การช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้าสามารถช่วยลดการสร้างโรงไฟฟ้าให้น้อยลง และหากมีการใช้พลังงานหมุนเวียนมาทดแทนในอนาคตเราก็จะสามารถบอกลา ถ่านหินไปได้ในที่สุด

เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตซักนิดเป็นมิตรกับโลกมากขึ้น

รู้มั้ยว่าหากเราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่าง ก็สามารถช่วยโลกได้ เช่นปฏิเสธถุงพลาสติกพกภาชนะไปใส่อาหารเองไม่ใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้ง ไม่ใช้หลอดพลาสติก การรับประทานอาหารให้หมดจานไม่กินทิ้งกินขว้าง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารลดเนื้อสัตว์ในมื้ออาหารให้น้อยลงเพิ่มผักให้มากขึ้น ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน ใช้รถบริการสาธรณะเพื่อลดปริมาณการใช้หากเราทุกคนร่วมมือกันปรับเปลี่ยนสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็สามารถช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นอีก