กรุงเทพฯ, 9 ตุลาคม 2550 - วันนี้กรีนพีซออกล่ารายชื่อ "คนไทยไม่เอาจีเอ็มโอ"
ทั่วประเทศ เพื่อเรียกร้องให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ยอมรับ
การล้มมติ ครม. พืชจีเอ็มโอของกระทรวงเกษตรฯ พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาล สนับสนุนการเกษตรยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติ

กรีนพีซรวบรวมรายชื่อจากสาธารณชนเพื่อร่วมแสดงความเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรีให้
รักษา ความเป็นผู้นำด้านการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย และย้ำเตือนถึง
ผลเสียที่จะตามมาหากมีการเริ่มทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิดว่าจะทำให้เกิด
การแพร่กระจาย และปนเปื้อนไปสู่พืชผลและสิ่งแวดล้อมของไทย
อย่างไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้ ซึ่งส่งผลให้ การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปให้
แก่ตลาดโลก เช่น สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นต้องหยุดชะงักเนื่องจากประเทศเหล่านี้
ปฏิเสธพืชจีเอ็มโอ อย่างชัดเจน นอกจากนี้กรีนพีซยังเน้นย้ำถึงการยกเลิกมติ ครม.ว่าจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน เพราะยังไม่มีการพิสูจน์ใดๆ ว่าพืชจีเอ็มโอนั้นปลอดภัย ในระยะยาว

โปรดร่วมลงชื่อในจดหมายถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเลิกล้มความพยายามในการทดลอง
ปลูกพืชจีเอ็มโอในไร่นาเปิดอันจะนำหายนะมาสู่สิ่งแวดล้อม
และเกษตรกรรมไทย

1. ร่วมบริจาค - โปรดช่วยกรีนพีซช่วยสิ่งแวดล้อม สมัครเป็นสมาชิกวันนี้

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่ไม่รับความช่วยเหลือจากองค์กรรัฐบาลและเอกชน เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณ

2. ลงมือทำ - เป็นสมาชิกของชุมชุนนักกิจกรรมออนไลน์ของกรีนพีซ
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำสำหรับโลกอันบอบบางใบนี้ และเรายินดีเสมอ
ที่จะได้รับความช่วยเหลือ สมัครรับจดหมายข่าวเพื่อรับวิธีการที่
คุณสามารถช่วยโลกใบนี้ได้

3. เป็นอาสาสมัคร - มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำในการปกป้องโลกสำหรับคนรุ่นต่อไป
และเรายินดีรับความช่วยเหลือเสมอ