การไม่แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเหมือน "ความไม่รับผิดชอบต่ออาชญากรรม"

คณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) จัดการประชุมซึ่งเริ่มต้นเมื่อวานนี้ในเมืองวาเลนเซีย สเปน เพื่อกลั่นกรองรายงานทางวิทยาศาสตร์เรื่องภาวะโลกร้อน 3 ฉบับใหญ่ที่เผยแพร่เมื่อต้นปีนี้และย่อให้เป็นบทสรุป 25 หน้าสำหรับรัฐบาลทั่วโลก คาดว่านักสิ่งแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบภาวะโลกร้อนจะล๊อบบี้ให้บทสรุปนี้มีภาษาเข้มข้นเพื่อแสดงอย่างชัดแจ้งถึงหายนะของการลงมือทำเพียงน้อยนิดหรือไม่ทำอะไรเลย

รัฐบาลของประเทศต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะรวมถึงสหรัฐ จีน และอื่นๆ จะเจรจาเพื่อหาทางลดภัยคุกคามของภาวะโลกร้อน รวมถึงตอกย้ำความไม่แน่นอนต่างๆ และกล่าวยกย่องการลงมือปฏิบัติโดยสมัครใจ ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น ผู้นำของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (U.N. Framework Convention on Climate Change; UNFCCC) คือ Yvo de Boer เน้นย้ำความจำเป็นในการปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยกล่าวว่า "ภาวะโลกร้อนกำลังโจมตีประเทศที่ยากจนและเปราะบางที่สุดอย่างรุนแรงที่สุด อย่างไรก็ตามทุกคนจะสามารถรับรู้ถึงผลกระทบโดยรวมของภาวะโลกร้อน และในบางกรณีจะเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของประชาชน" Yvo de Boer กล่าว "ความล้มเหลวในการรับรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนและไม่ลงมือปฏิบัติก็เหมือนการไม่รับผิดชอบกับอาชญากรรมซักเรื่อง"

กรีนพีซทักทาย IPCC ด้วยป้ายผ้าที่มีข้อความ "เตือนภัย: ปกป้องสภาพอากาศเดี๋ยวนี้" (“Warning: save the climate now.” )
.........
กรีนพีซต้องการความช่วยเหลือจากคุณ! เราต้องการให้คุณช่วยบอกต่อเกี่ยวกับกรีนพีซและงานรณรงค์ขององค์กรโดยช่วยบอกให้พวกเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา - http://www.greenpeace.or.th และมีส่วนร่วมโดยสมัครการรณรงค์ออนไลน์และร่วมในการรณรงค์ทางออนไลน์ของกรีนพีซ


1. ร่วมบริจาค - โปรดช่วยกรีนพีซช่วยสิ่งแวดล้อม สมัครเป็นสมาชิกวันนี้

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่ไม่รับความช่วยเหลือจากองค์กรรัฐบาลและเอกชน เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณ

2. ลงมือทำ - เป็นสมาชิกของชุมชุนนักกิจกรรมออนไลน์ของกรีนพีซ
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำสำหรับโลกอันบอบบางใบนี้ และเรายินดีเสมอที่จะได้รับความช่วยเหลือ สมัครรับจดหมายข่าวเพื่อรับวิธีการที่คุณสามารถช่วยโลกใบนี้ได้

3. เป็นอาสาสมัคร - มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำในการปกป้องโลกสำหรับคนรุ่นต่อไปและเรายินดีรับความช่วยเหลือเสมอ

.........

พันธกิจของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
"เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม
เปิดโปงและหยุดยั้งอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับเร่งรัดการพัฒนาที่สะอาด ด้วยวิธีเปิดเผย สร้างสรรค์ บนพื้นฐานของสันติวิธี"

Greenpeace Southeast Asia's Mission Statement
"Safeguard environmental rights,
Expose and stop environmental crimes,
Advance clean development. "

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลก
ที่ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมให้เกิดสันติภาพ

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


Greenpeace is an independent, campaigning organization that uses non-violent, creative confrontation to expose global environmental problems, and force solutions for a green and peaceful future. Greenpeace's goal is to ensure the ability of the Earth to nurture life in all its diversity.

Greenpeace Southeast Asia, Thailand