Johnsongrass ซึ่งเป็นหนึ่งในวัชพืชที่ก่อปัญหามากที่สุด ปัจจุบันต้านทานยากำจัดวัชพืชที่มีสารไกลฟอเสท(glyphosate) หรือ ราวด์อัพ ในพื้นที่เพาะปลูกในรัฐอาคันซัส และ มิสซิสซิปปี้ สหรัฐอเมริกา Johnsongrass เป็นวัชพืชชนิดล่าสุดที่ทำให้ผู้คนตั้งคำถามถึงการปลูกพืชตัดต่อพันธุกรรม (GE) ที่ต้านทานยากำจัดวัชพืชอย่างแพร่หลาย ในปีนี้ เกษตรกรในสหรัฐอเมริกาจะใช้ยาราวด์อัพ ซึ่งผลิตโดยบริษัทมอนซานโตกับพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง ข้าวโพด และ ฝ้าย ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้ทนทานยากำจัดวัชพืชดังกล่าว พืชตัดต่อพันธุกรรมเหล่านี้ และชนิดอื่นๆ มีจำหน่ายให้เกษตรกร โดยบริษัทสารเคมีอ้างว่าสามารถลดการใช้ยาฆ่าแมลงลงได้ แต่การใช้ยากำจัดวัชพืชชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินขนาดทำให้เกิดวัชพืชที่ต้านทานยากำจัดวัชพืชอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังเช่น Johnsongrass ที่เพิ่งถูกค้นพบ

นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งว่า พืชตัดต่อพันธุกรรมเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

พืชตัดต่อพันธุกรรมทำให้เกิดวัชพืชที่ร้ายแรง ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมแล้วไ่ม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ และ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์อย่างไร ดังนั้น ทางที่ดีที่สุด คือ อย่ายอมให้มีการปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนเกษตรกรรมอินทรีย์ (Organic Farming) ซึ่งยั่งยืนและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต

รัฐบาลไทยไม่ควรนำเงินจากบริษัทสารเคมีข้ามชาติเข้ากระเป๋าตนเอง แต่ควรคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต บริษัทสารเคมีพยายามขายเมล็ดพืชจีเอ็มโอ ซึ่งทำให้เกษตรกรต้องซื้อยาฆ่าแมลงที่ใช้สำหรับพืชชนิดนั้นๆ มาด้วย ทำให้บริษัทได้กำไรมหาศาล นอกจากนี้เคยมีกรณีเมล็ดพืชจีเอ็มโอปลิวไปสู่แปลงเกษตรกรอื่น ทำให้เกษตรกรถูกฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์ หากประเทศไทยยอมให้ปลูกจีเอ็มโอ จะทำให้บริษัทสารเคมีข้ามชาติได้กำไรมหาศาล แต่เกษตรกรไทยต้องยากจนลง เพราะบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เมล็ดพืช

พืชจีเอ็มโอไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อใดที่จีเอ็มโอปนเปื้อนออกสู่ธรรมชาติแล้ว เราจะไม่สามารถเรียกสิ่งแวดล้อมเดิมกลับคืนมาได้ เพราะพืชจีเอ็มโอได้กลืนกินพืชธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการส่งออกของประเทศ เพราะหลายประเทศปฏิเสธพืชจีเอ็มโอ

กรีนพีซจึงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยคงมติ ครม. 3 เมษายน 2544 ที่ห้ามการปลูกพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิด เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านการส่งออกของไทย รวมทั้งป้องกันไม่ให้พืชจีเอ็มโอเข้าสู่ประเทศและทำให้ภาคเกษตรกรรมไทยต้องล่มสลาย

ร่วมปกป้องให้เกษตรกรรมไทยปลอดภัยจากจีเอ็มโอ ไปที่เว็บไซต์ TRUEFOOD.org ของกรีนพีซ เพื่อดูว่าคุณสามารถช่วยได้อย่างไร

.........
คุณช่วยกรีนพีซได้ดังนี้
1. สมัครเป็นสมาชิกวันนี้
กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่ไม่รับความช่วยเหลือจากองค์กรรัฐบาลและเอกชน เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณ

2. เป็นสมาชิกของชุมชุนนักกิจกรรมออนไลน์ของกรีนพีซ
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำสำหรับโลกอันบอบบางใบนี้ และเรายินดีเสมอที่จะได้รับความช่วยเหลือ สมัครรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับวิธีการที่คุณสามารถช่วยโลกใบนี้ได้

3. เป็นอาสาสมัคร
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำในการปกป้องโลกสำหรับคนรุ่นต่อไป และเรายินดีรับความช่วยเหลือเสมอ

.........
พันธกิจของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
"เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม
เปิดโปงและหยุดยั้งอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับเร่งรัดการพัฒนาที่สะอาด ด้วยวิธีเปิดเผย สร้างสรรค์ บนพื้นฐานของสันติวิธี"