ปีพุทธศักราช 2543 ถือเป็นการเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและกลายมาเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่ถกเถียงกันในวงกว้างจนถึงปัจจุบันและใน 10 ปี ที่ผ่านนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ได้ถูกบันทึกไว้ว่าอุณหภูมิโลกได้สูงขึ้นมากที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาดังที่เห็นได้จากความรุนแรง และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ

และในปีเดียวกันนี้ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นพร้อม ๆ กับสำนักงานกรีนพีซในประเทศจีนและอินเดีย เพื่อต่อสู้และปกป้องรักษาโลกของเราไว้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อให้เกิดการละเมิดและทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเลวร้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นพลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ โรงงานทิ้งสิ่งปฏิกูล ป่าไม้ถูกทำลาย แม่น้ำเน่าเสีย เมืองทั้งเมืองจมอยู่ใต้น้ำและโคลน คราบน้ำมันปนเปื้อน และกองขยะขนาดมหึมา

เป็นที่แน่ชัดว่า ปั้ญหาสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นประเด็นเร่งด่วนที่เราต้องแก้ไขและมีผลต่อการอยู่รอดของมนุษยชาติ สิ่งที่กรีนพีซมุ่งมั่นทำตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราทำด้วยความหวัง และความมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น กรีนพีซได้เปิดโปงและต่อต้านการละเมิดสิ่งแวดล้อม เผชิญหน้ากับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอยเพื่อเรียกร้องให้เกิดการแก้ปัญหา เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เราร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ร่วมต่อสู้จนได้รับชัยชนะมากมายในการต่อต้าน การระทำและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น เตาเผาขยะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เราเป็นผู้เสนอแนวทาของพลังงานหมุนเวียน

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม เกษตรกรรมยั่งยืนและการปกป้องป่าไม้ นอกจากนั้นแล้วเรายังได้กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และความโปร่งใสในการตัดสินใจของสาธารณชนในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะก่อให้เกิดการตระหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

ในโอกาสที่กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะฉลองครบรอบสิบปีของการทำงานรณรงค์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนในเรื่องสิ่งแวดล้อมในปีนี้ เราจำเป็นต้องนำเอาประสบการณ์การทำงาน ทั้งที่ผิดพลาด และประสบความสำเร็จมาไตร่ตรอง พิจารณา และดูว่าเราจะนำบทเรียนเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อสิ่งแวดล้อมในปีถัด ๆ ไปอย่างไร

กรีนพีซยืนหยัดและทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลา 10 ปีและเราจะยังคงทำงานต่อไปด้วยการสนับสนุนจากผู้บริจาคทุกคน เราเชื่อว่าเราสามารถต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสภาพภูมิอากาศ ป่าไม้ เกษตรกรรม มหาสมุทร โลก และอนาคตของเราทุกคนได้