ถึงแม้ว่าทะเลและมหาสมุทรอาจจะดูเป็นเรื่องที่ดูห่างไกลจากพวกเรา แต่ประเทศไทยมีพื้นที่ติดกับทะเลถึง 23 จังหวัด ทะเลไทยอาจจะมีพื้นที่ไม่มากนักแต่ทะเลไทยได้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่ามีความหลายหลายทางชีวภาพสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณอื่นๆของโลก แต่ที่ผ่านมาการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งและการพัฒนากิจการประมงไปในทางทำลายเพื่อกอบโกยเงินนั้นได้ทำให้ทะเลไทยเสื่อมโทรมและมีปัญหาเข้าสู่ขั้นวิกฤติ การประมงอุตสาหกรรมแบบล้างผลาญ จับทั้งปลาน้อยและปลาใหญ่ แล้วทะเลไทยของเราจะมีปลาเหลือได้อย่างไร

ถึงแม้ว่าทะเลและมหาสมุทรอาจจะดูเป็นเรื่องที่ดูห่างไกลจากพวกเรา แต่ประเทศไทยมีพื้นที่ติดกับทะเลถึง 23 จังหวัด  ทะเลไทยอาจจะมีพื้นที่ไม่มากนักแต่ทะเลไทยได้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่ามีความหลายหลายทางชีวภาพสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณอื่นๆของโลก

ไม่เพียงแต่ทะเลไทยเท่านั้นที่มีปัญหา แต่ทะเลและมหาสมุทรของโลกก็ตกอยู่ในขั้นวิกฤติเช่นกัน เพราะการประมงเกินขนาดที่มากเกินศักยภาพการผลิตของทะเลและมหาสมุทร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสมาคมธุรกิจปลาทูน่าของโลก ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมถึง 600 คน เพื่อมาคุยธุรกิจและพูดถึงอนาคตของ "การประมงที่ยั่งยืน" ว่าจะสามารถเป็นไปได้หรือไม่

กรีนพีซก็ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเรียกร้องการลดศักยภาพกองเรือประมงอุตสาหกรรม เพื่อฟื้นคืนจำนวนปลาในท้องทะเล เพื่อรักษาอนาคตทะเลของเราไว้เพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ในที่ประชุม เราได้ให้ข้อมูลกับผู้ร่วมประชุมด้วยการพูดบรรยายเกี่ยวกับวิถีทางของการประมงแบบยั่งยืน และได้แจกรายงานให้กับผู้ร่วมประชุมซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจทูน่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

แล้วทะเลไทยของเราล่ะ เราจะร่วมมือกันป้องกันและฟื้นฟูทะเลไทยเพื่อปกป้องอนาคตของเราไว้หรือไม่