มีใครชอบหนีร้อนไปพักผ่อนที่ทะเลบ้าง?  มีคนจำนวนไม่น้อยที่เมื่อสุข เศร้า เหงา ทุกข์ ก็มักจะไปพักกายพักใจที่ทะเล ถ้าหากทะเลอันสวยงามที่คุณเห็นอยู่นี้กำลังมีวิกฤตภัยคุกคามอันแสนสาหัสซ่อนเร้นอยู่ และหากเราไม่ช่วยกันปกป้องตั้งแต่ตอนนี้ ในอนาคตเราอาจจะไม่เหลืออาหารทะเล หรือแม้แต่สัตว์น้ำหลงเหลืออยู่ภายใต้เกลียวคลื่นของมหาสมุทรเลยล่ะ ..?

เรามักจะหนีร้อนไปพึ่งทะเล แล้วถ้าทะเลกำลังเดือดร้อนล่ะ จะหนีไปพึ่งใคร

มหาสมุทรสีฟ้าครามอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของสรรพชีวิตบนโลกกว่าร้อยละ 80  และระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทรนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้โลกเราสามารถดำรงอยู่ได้ และทะเลไทยของเราเองก็ถือว่าเป็นสายเลือดเส้นสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวประมง และเป็นครัวเลี้ยงดูปากท้องของคนไทยรวมทั้งประชากรโลกกว่า 2.6 พันล้านคน แต่ขณะนี้มหาสมุทรและทะเลไทยกำลังประสบวิกฤตปัญหา ปลาในทะเลไทยกำลังจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่อุตสาหกรรมการประมงที่ดำเนินการไปในทางทำลายล้างเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ และไม่เอื้อต่อความยั่งยืนของมหาสมุทรกำลังขยายตัวขึ้นอย่างดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด จนทะเลไทยกำลังขาดแคลนปลาและเสี่ยงกับการล่มสลายทางระบบนิเวศเข้าไปทุกที หากยังขาดระบบการจัดการประมงที่นำไปสู่ความความยั่งยืนแล้วนั้น ต่อไปลูกหลานของเราคงจะรู้จักปลาทะเลธรรมชาติเพียงจากคำเล่าขานเท่านั้น

เราจำเป็นต้องปกป้องทะเลของเรามากกว่าที่เคยทำมา เพราะหากปราศจากมหาสมุทร โลกก็ไร้ซึ่งสรรพชีวิต คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่มหาศาลของทะเลและมหาสมุทรนั้นไม่เกินจริงไปกว่าคำกล่าวที่ว่า “ทะเลคือชีวิต” เลย

ทะเล คือ บ้านของสรรพชีวิต กว่าร้อยละ 80 ของสรรพชีวิตทั่วโลกล้วนมีถิ่นฐานอยู่ในท้องทะเล มีเพียงร้อยละ 10 ของมหาสมุทรเท่านั้นที่มนุษย์เคยได้เข้าไปสำรวจ  ทว่าร้อยละ 80 ของสัตว์น้ำทั้งหมดกำลังหายไปจากมหาสมุทรอย่างรวดเร็วเนื่องจากการทำประมงแบบทำลายล้าง

ทะเล คือ แหล่งอาหาร ทะเลไทยมีปลามากกว่า 2,000 ชนิด หรือมากถึงร้อยละ 10 ของทั่วโลก  สัตว์น้ำอื่นๆ รวมกันอีก 11,900 ชนิด ทรัพยากรชายฝั่งจึงเป็นขุมทรัพย์ทางธรรมชาติอันมีค่าซึ่งเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชาวประมง และเป็นครัวเลี้ยงดูปากท้องของคนไทยและมนุษย์กว่า 2.6 พันล้านคน ทั่วทั้งโลก

ทะเล คือ ลมหายใจ ทะเลผลิตออกซิเจนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมากถึงร้อยละ 30 รวมถึงช่วยรักษาสมดุลของภูมิอากาศโลกนอกจากนี้ประเทศไทยมีทรัพยากรทางทะเลมากเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงชาวไทยและ สามารถส่งออกไปภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้อย่างยั่งยืนหากเราดูแลท้องทะเลและรักษาประโยชน์ร่วมกัน แต่ทะเลไทยกำลังถูกอุตสาหกรรมประมงแบบทำลายล้างตักตวงผลประโยชน์ทำลายมาอย่างยาวนาน

ชีพจรชีวิตท้องทะเลกำลังอ่อนแรงลงทุกที แต่ “คุณ” ยังสามารถช่วยปกป้องท้องทะเลได้ด้วยการเป็นผู้พิทักษ์รักษ์ทะเล ไม่ใช่เพียงเพื่อชาวไทย แต่เพื่อทุกชีวิตบนโลกที่ต่างพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพราะหากปราศจากมหาสมุทรแล้ว โลกใบนี้ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้เช่นกัน หากเราไม่ช่วยกันปกป้องรักษาท้องทะเลตั้งแต่ตอนนี้ เราอาจไม่สามารถฟื้นฟูทะเลให้กลับคืนสภาพสมบูรณ์ได้อีกเลย

ร่วมลงชื่อเป็นผู้พิทักษ์รักษ์ทะเลกับกรีนพีซ ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องแสดงความรักต่อมหาสมุทรและเป็นพลังในการหยุดยั้งอุตสาหกรรมการประมงที่กำลังทำร้ายท้องทะเลไทย เพราะหากเรารวมพลังกันแล้ว เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและเยียวยามหาสมุทรได้ก่อนที่จะสายอย่างแน่นอน

หากรักทะเลจริง มาร่วมกันพิทักษ์รักษ์ทะเลไว้ให้ยั่งยืนนะคะ