• ข่าวด่วน : ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินว่า “การล่าวาฬเพื่อการวิจัย”ของญี่ปุ่น ผิดกฎหมาย

  Blogpost โดย Tom Ganderton -- เมษายน 5, 2557 ที่ 11:38 เพิ่มความคิดเห็น

  Japan's sham 'scientific whaling' programme has just been declared ILLEGAL in an international court!

  ล่าสุด : รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเลิกโครงการล่าวาฬในมหาสมุทรทางตอนใต้อย่างเป็นทางการในฤดูล่าที่จะมาถึงนี้  (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)


  โพสต์เดิม:

  วาฬจากทั่วโลกจะได้กระโดดด้วยความดีใจในวันนี้ เนื่องจากโครงการหลอกลวงภายใต้ชื่อ “ล่าวาฬเพื่อการวิจัย”ของญี่ปุ่น ได้รับคำตัดสินให้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยศาลระหว่างประเทศ

  เมื่อเวลา 10:00 น. ผู้พิพากษาแห่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแถลงคำตัดสินหลังจากที่รอมานานกรณีโครงการล่าวาฬที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในมหาสมุทรทางตอนใต้ว่าควรจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่

  คำตัดสินในวันนี้มิได้ห้ามการล่าวาฬเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แต่มันบอกแน่ชัดว่าโครงการล่าวาฬของญี่ปุ่นในมหาสมุทรทางตอนใต้มิได้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งจำนวนของวาฬที่ถูกฆ่าก็ไม่สอดคล้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และศาลมีคำสั่งให้รัฐบาลญี่ปุ่นหยุดการออกใบอนุญาตการล่าวาฬนี้

  ข่าวนี้มีความสำคัญอย่างไร? เนื่องจากมันมีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยทั้งญี่ปุ่น (จำเลย) และ ออสเตรเลีย (ผู้นำคดีขึ้นศาล) ได้ตกลงร่วมกันแล้วว่าจะปฏิบัติตามคำตัดสินของศาล

  ข่าวนี้ยืนยันในสิ่งที่พวกเราเรียกร้องมาตลอดว่า โครงการล่าวาฬนี้ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นและเป็นอันตรายต่อความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทร มันถึงเวลาแล้วที่อุตสาหกรรมนี้จะต้องถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์

  ข่าวนี้กลายเป็นหัวข้อข่าวไปทั่วโลกในขณะนี้ พวกเราเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลทันที อีกทั้งเรียกร้องให้ทำลายเรือชำแหละวาฬนิสชินมารุและยุติความพยายามที่จะล่าวาฬเพื่อการค้าในอนาคตทั้งหมด

  คดีความ : ใครกล่าวอะไร?

  หากคุณได้ติดตามกรีนพีซมาระยะหนึ่งแล้ว คุณจะทราบว่าพวกเรารับทราบมานานแล้วว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นเรียกว่าโครงการล่าวาฬทางวิทยาศาสตร์เป็นเพียงสิ่งที่ยกขึ้นมาบังหน้าสำหรับการล่าวาฬเพื่อการค้าเท่านั้น

  และข้อเท็จจริงก็สนับสนุนแนวคิดนี้ จากการขายเนื้อวาฬในตลาดเสรีไปจนถึงหลักฐานที่แสดงว่าญี่ปุ่นจ่ายเงินให้สมาชิกคณะกรรมาธิการวาฬนานาชาติ (International Whaling Commission : IWC) จากประเทศด้อยพัฒนาเพื่อให้ลงคะแนนสนับสนุนโครงการล่าวาฬ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่เรียกว่า “การรวบคะแนนโหวต” (vote consolidation)

  นโยบายนี้ทำให้เกิดการฆ่าอย่างต่อเนื่องถาวรทุกๆปีในมหาสมุทรทางตอนใต้ วาฬนับร้อยถูกแทงโดยฉมวกในทะเลห่างจากชายฝั่งญี่ปุ่นประมาณ 6,000 กิโลเมตร และถูกลากขึ้นเรือนิสชินมารุเพื่อนำกลับมาที่ท่าเรือ

  รัฐบาลญี่ปุ่นอ้างว่าการล่าวาฬเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของญี่ปุ่นซึ่งไม่ควรถูกแทรกแซงโดยต่างชาติ แต่รัฐบาลออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้นำคดีขึ้นฟ้องญี่ปุ่นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 ได้คัดค้านแนวความคิดนี้ เหมือนที่กรีนพีซได้ทำอย่างต่อเนื่องในอดีต พวกเขาชี้ให้เห็นว่าการล่าวาฬในมหาสมุทรทางตอนใต้ แท้จริงแล้วเริ่มต้นในช่วงปี พ.ศ.2473-2482 ห่างไปจากชายฝั่งญี่ปุ่น 6,000 กม.

  ในความเป็นจริง อุตสาหกรรมเนื้อวาฬในญี่ปุ่นใกล้จะถึงจุดจบแล้ว รายงาน สถิติซึ่งสนับสนุนโดยกรีนพีซญี่ปุ่น แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับการล่าวาฬในน่านน้ำสากล และร้อยละ 85 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบว่าสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นี้ถูกล่าในมหาสมุทรแอนตาร์กติกโดยเรือสัญชาติญี่ปุ่น และยิ่งไปกว่านั้น เนื้อวาฬหลายพันตันถูกแช่แข็งในห้องเย็นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากปริมาณผู้บริโภคน้อยมาก และถึงแม้ว่าจะมีการล่าน้อยลงแต่เนื้อวาฬที่เก็บไว้ในคลังสินค้ากลับเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?

  ประวัติการล่าวาฬเพื่อการค้าเป็นหายนะอย่างต่อเนื่อง หรือหมายถึงการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์หนึ่งต่อจากอีกสายพันธุ์หนึ่ง อันเนื่องมาจากการทำอุตสาหกรรมด้วยความโลภ กรีนพีซและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงรัฐบาลหลายๆประเทศทั่วโลกต่างประณามการกระทำนี้มานานหลายทศวรรษแล้ว

  แท้จริงแล้ว IWC สั่งห้ามการจับและฆ่าวาฬในทะเลเพื่อการค้าอย่างเข้มงวด แต่บางประเทศยังคงมีการล่าวาฬอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยช่องโหว่ของข้อห้ามและพวกเขาก็โดนตำหนิจากการกระทำนั้น อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นก็ยังคงดำเนินโครงการล่าวาฬโดยอาศัยโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บังหน้า ด้วยความตั้งใจที่จะล่าวาฬเพื่อการค้าต่อไปในอนาคต 

  จากนี้ไปจะเป็นอย่างไร?

  นี่เป็นก้าวต่อไปจากความพยายามที่จะยุติการล่าวาฬในทะเลเพื่อการค้าโดยไร้สติ และเราจะไม่หยุดจนกว่าอุตสาหกรรมที่ใกล้จะตายนี้จะหายไปจากโลกนี้อย่างถาวร

  พวกเราต้องการยุติการล่าวาฬเพื่อการค้าและเรียกร้องให้โลกหันมาจัดการกับภัยอันใหญ่หลวงที่ประชากรวาฬที่กำลังเหลืออยู่ต้องเผชิญ นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประมงอย่างทำลายล้าง

  กรีนพีซจะยังคงทำงานทั่วโลกต่อไปเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่อวาฬและมหาสมุทรของพวกเรา และสิ่งที่เราจะทำวันนี้คือการแชร์ข่าวให้ไกลและกว้างออกไป   

  ข่าววันที่ 2 เมษายน:

  100 ปีต่อมา วาฬแถบแอนตาร์กติกก็ปลอดภัย เมื่อญี่ปุ่นยุติการล่า

  จากผลการตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องยกเลิกแผนการล่าวาฬในมหาสมุทรทางตอนใต้ในฤดูล่าที่กำลังจะมาถึงนี้

  การต้องยกเลิกแผนการล่าวาฬในน่านน้ำขั้วโลกใต้ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2447 เมื่อมีการล่าวาฬในภูมิภาคนี้เกิดขึ้น

  จอห์น ไฟร์เซลล์ เจ้าหน้าที่รณรงค์ของกรีนพีซ กล่าวว่า:

  “คำตัดสินของศาลถือเป็นชัยชนะของการเรียกร้องให้ยุติการล่าวาฬเพื่อการค้า และสำหรับวาฬทั่วโลก เราหวังว่าเรือล่าวาฬจะไม่ออกเดินทางสู่มหาสมุทรทางตอนใต้อีกแล้ว ซึ่งการล่าวาฬเพื่อการค้านั้นกำลังถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ และจากนี้ไป เราควรต้องหันมาใส่ใจต่อภัยอื่นที่กำลังคุกคามวาฬทั่วโลกและมหาสมุทรที่เราอาศัยอยู่”

  แหล่งข่าวหลักๆของญี่ปุ่นได้ยืนยันแล้วเช่นกันว่า มีการยกเลิกโครงการ “ล่าวาฬเพื่อการวิจัย” ในมหาสมุทรทางตอนใต้ของปีพ.ศ. 2557 แล้ว โดยรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวอ้างถึงการตัดสินของศาลอย่างตำหนิ อีกทั้งกล่าวว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่จะไม่สามารถพัฒนาโครงการใหม่เพื่อให้ทันฤดูล่าของปีนี้ได้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติตัดสินว่า โครงการล่าวาฬเพื่อการวิจัยของญี่ปุ่นในมหาสมุทรใต้นั้นไม่สมเหตุสมผล แต่กลับแสดงให้เห็นว่าเป็นการล่าเพื่อการค้าอย่างแท้จริง รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการล่าวาฬฟินที่ใกล้สูญพันธุ์และการละเมิดเขตสงวนพันธุ์วาฬในมหาสมุทรทางตอนใต้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่เพียงแต่กรณีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรทางตอนใต้ แต่หน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นยังได้แนะนำว่า การตัดสินของศาลน่าจะมีการทบทวนเพื่อบังคับใช้กับ “การล่าวาฬเพื่อการวิจัย” ในแปซิฟิกเหนือด้วย

  กรีนพีซได้ส่งทีมรณรงค์ยุติการล่าวาฬไปยังแถบแอนตาร์กติกขั้วโลกใต้เก้าครั้งด้วยกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 และครั้งสุดท้ายเมื่อปีพ.ศ. 2551 นับตั้งแต่เราได้ทำงานในญี่ปุ่นเพื่อคัดค้านเงินอุดหนุนที่มุ่งหวังให้การล่าวาฬยังคงมีอยู่และต่อต้านเพื่อให้ตลาดค้าเนื้อวาฬอยู่ไม่ได้ ตลาดค้าเนื้อวาฬกำลังล่มสลายและการล่าในแถบอาร์กติกก็ไม่ได้ทำผลกำไรมานานแล้ว

  ทอม กานเดอร์ตัน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำที่กรีนพีซออสเตรเลีย แปซิฟิก

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า