หมูล่ำ (meaty pig) ว่าที่สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมชนิดแรกที่อาจได้รับอนุมัติให้เป็นอาหารมนุษย์ซึ่งยังมีข้อสงสัย … คุณอยากกินไหม?

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานิตยสาร Nature ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับงานวิจัยของ จินโซ คิม จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลี ที่ทำการพัฒนาหมูด้วยการดัดแปลงพันธุกรรมทำให้ได้ “หมูล่ำ” (double-muscled pig) กุญแจสำคัญในการสร้างหมูล่ำ คือ การผ่าเหล่าของยีนส์ไมโอสตาติน  (myostatin – MSTM) ยีนส์ชนิดนี้มีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์กล้ามเนื้อ รักษาขนาดกล้ามเนื้อให้เหมาะสม เมื่อไรก็ตามที่ MSTM ในปศุสัตว์ สุนัข และมนุษย์เกิดความผิดปรกติกล้ามเนื้อจะเติบโตอย่างไร้การควบคุมจนมีขนาดใหญ่ผิดธรรมชาติ

เพื่อให้เกิดการกลายพันธุ์นักวิทยาศาสตร์จะใช้เทคโนโลยีตัดต่อยีนส์ (gene-editing technology) หรือที่เรียกว่า TALEN โดยจะนำ DNA-cutting enzyme ใส่ลงไปที่ DNA-binding protein โปรตีนจะนำ cutting enzyme ไปยังยีนส์ที่ต้องการภายในเซลล์ ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ MSTM จากนั้น MSTM ก็จะถูกตัดออก เซลล์จะซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติด้วยการต่อดีเอ็นเอกลับเข้าด้วยกัน แต่คู่เบสดีเอ็นเอมักถูกกำจัดออกไป หรือ มีเพิ่มเข้ามาในกระบวนการทำให้เกิดความผิดปรกติของยีนส์นักวิทยาศาสตร์ได้ดัดแปลงเซลล์ตัวอ่อนในครรภ์หมูทำให้เกิดตัวอ่อนจากการโคลน 32 ตัวที่มียีนส์ใหม่ แม้ว่าหมูชนิดใหม่จะมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่าง เช่น มีไขมันน้อยและมีเนื้อมากกว่า แต่ก็พบปัญหาหลายอย่างในหมูพวกนี้เช่นกัน จากหมูที่โคลนไว้ทั้งหมด 32 ตัว มีเพียง 13 ตัวเท่านั้นที่มีอายุถึง เดือน มีเพียง ตัวที่ยังมีลมหายใจและมีเพียงหนึ่งตัวที่ยังถือว่ามีสุขภาพดี 

การตัดต่อพันธุกรรมปลาแซลมอนให้เจริญเติบโตได้เร็วกว่าปรกติถึง 2 เท่า ปลาชนิดนี้ได้ถูกขนานนามว่า “ปลาผีดิบ” (FrankenFish)นักวิจัยยังไม่มีแผนที่จะนำหมูพวกนี้มาผลิตเป็นอาหารมนุษย์โดยตรง แต่พวกเขามีแผนจะขายน้ำเชื้อไว้ใช้ผสมพันธุ์กับหมูปรกติ วิธีนี้จะทำให้ได้หมูรุ่นลูกที่มีสุขภาพดีกว่าหมูที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมโดยตรงและมีกล้ามเนื้อมากกว่าหมูปรกติ (แต่อาจเล็กกว่าหมูพ่อพันธุ์) เนื่องจากเทคนิคนี้ต่างจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมที่ผ่านมาในอดีต นักวิทยาศาสตร์จึงหวังว่าจะมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรมให้กับหมูชนิดใหม่

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้เป็นอาหารมนุษย์ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นี่ไม่ได้หมายความว่า “หมูล่ำ” เป็นสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ชนิดแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ในอดีตที่ผ่านมาได้มีการตัดต่อพันธุกรรมปลาแซลมอนให้เจริญเติบโตได้เร็วกว่าปรกติถึง 2 เท่า ปลาชนิดนี้ได้ถูกขนานนามว่า “ปลาผีดิบ” (FrankenFish) ซึ่งหลังจากการผลักดันมานานเกือบ 20 ปีองค์การอาหารและยาสหรัฐก็ยังคงไม่อนุมัติให้นำมาผลิตเป็นอาหารมนุษย์

แทนที่จะเสี่ยงกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ยังคงเป็นคำถาม ทางเลือกหนึ่งที่ผ่านการพิสูจน์มานานหลายทศวรรษว่าปลอดภัย คือ การผสมพันธุ์แบบเลือดชิด (line breeding) อย่างเช่นที่ประสบความสำเร็จและโด่งดังมาแล้ว คือ วัวพันธุ์เบลเยี่ยนบลู (Belgian Blue) อันเป็นที่ยอมรับกันทัวโลกว่าให้เนื้อคุณภาพสูง ไขมันและคลอเลสเตอรอลต่ำ อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถรับประทานได้อย่างสบายใจ

หมายเหตุ: การเลี้ยงวัวในปัจจุบันเป็นตัวการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณที่น่าตกใจ ผู้บริโภคควรใช้วิจารณญาณก่อนสั่งซื้อ รับประทานอย่างพอเพียง และไม่กินอย่างทิ้งขว้าง