16 ตุลาคม วันอาหารโลก ถือเป็นวันสำหรับการลงมือต่อสู้กับความหิวโหยทั่วโลก แต่ในทางกลับกันเกษตรกรเองกลับไม่ได้กินดีอยู่ดีอย่างที่ควร สาเหตุสำคัญของปัญหานี้คือการทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่เกษตรกรเลือกปลูกพืชเพียงชนิดเดียวตามความนิยมในเวลานั้น ๆ สิ่งนี้ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายล่วงหน้า เพราะกว่าจะถึงวันที่มีผลผลิตราคารับซื้อก็คงจะไม่ดึงดูดใจอีกต่อไป เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวงการเกษตรบ้านเราทว่าในวันนี้ก็ยังคงมีการผลักดันให้ปลูกพืชตามราคาที่กำลังสูงในตลาดโลก หนึ่งในนั้นคือโกโก้ที่เคยทำให้เกษตรกรบ้านเราอกหักมาแล้วในอดีต

หากเรายังคงปล่อยให้การเกษตรดำเนินไปตามรูปแบบนี้ต่อไปก็คงจะเป็นการยากที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องของเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหาร อย่างไรก็ตามคงจะเป็นการยากที่จะห้ามให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดใดแต่อย่างน้อยพวกเขาควรจะได้รับทราบถึงการเกษตรทางเลือกที่เป็นทางออกให้กับปัญหาของพวกเขาได้ หนึ่งในวิธีนั้นคือการเกษตรเชิงนิเวศที่นอกจากจะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเกษตรกรทั่วโลกได้แล้วยังสามารถปกป้องผืนป่าและระบบนิเวศได้อีกด้วย

เรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าการเกษตรเชิงนิเวศสามารถแก้ปัญหาปากท้องให้กับเกษตรกรในต่างประเทศได้อย่างไร บทความนี้จะนำเสนอกรณีศึกษาจากประเทศแคเมอรูนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตโกโก้รายสำคัญของโลก

โกโก้ ชุมชน และป่าไม้

การเพิ่มขึ้นของความต้องการโกโก้สามารถช่วยปกป้องผืนป่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเกษตรกรทั่วโลกได้อย่างไร?

ยินดีต้อนรับสู่คอนเย ป่าฝนลุ่มน้ำคองโกอันยิ่งใหญ่ที่แผ่ขยายไปยัง 5 ประเทศ และเป็นรองเพียงป่าอะเมซอนในเรื่องความกว้างใหญ่เท่านั้น หมู่บ้านชาวแคเมอรูนของคอนเยกระจายตัวจนถึงทางตะวันตกของลุ่มน้ำคองโก และเป็นบ้านของผู้คนราว 1,000 หลังคาเรือนที่เลี้ยงชีพด้วยโกโก้และป่าไม้

โกโก้ปริมาณมหาศาลทั่วโลกถูกผลิตขึ้นในที่ดินขนาดเล็กระหว่าง 2 - 4 เฮกตาร์ (12.5 – 25 ไร่) เช่นเดียวกันกับที่คอนเย การปลูกโกโก้ที่เคยเป็นสาเหตุของการตัดไม้ทำลายป่าอย่างมหาศาลในแอฟริกาตะวันตก ในวันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบสู่การปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่ของป่าไม้ธรรมชาติ

 

โกโก้ในแคเมอรูน --- ปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกสินค้าบริโภค

หนึ่งในความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่เกษตรกรในแคเมอรูนเผชิญอยู่คือราคาที่ผันผวนตามตลาดโลก (ราคาโกโก้ลดลงครึ่งหนึ่งระหว่างปี 2535 - 2536) รัฐบาลหยุดโครงการการสนับสนุนพวกเขาหลังจากการตกต่ำของราคาในยุค 90 และทางเลือกเดียวของเกษตรกรคือการขายผลผลิตให้กับผู้รับซื้อรายย่อยที่ปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยสูงและให้ราคารับซื้อต่ำ นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้ไม่สามารถพยากรณ์สภาพอากาศและฤดูกาลได้แล้ว การเจริญเติบโตของโกโก้จากการเพาะปลูกเชิงเดี่ยวยังมีความเสี่ยงสูงต่อแมลงและโรคพืชอีกด้วย เพียงแค่การอบแห้งเมล็ดโกโก้ในสภาพภูมิอากาศที่ชื้นเช่นนั้นหมายถึงการอบในเตาโดยใช้ไม้ฟืนซึ่งเป็นการลดและหลายครั้งอาจทำลายคุณภาพของเมล็ด

โกโก้จะเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของระบบวนเกษตร และอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรขนาดเล็กหลุดออกจากวงจรความยากจน เพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผกผันของราคาสินค้าบริโภคควบคู่ไปกับการปกป้องผืนป่าจากการทำลายต่อไป

การทำเกษตรเชิงนิเวศ

การเกษตรเชิงนิเวศครอบคลุมระบบการจัดการความหลากหลายของพืชและปศุสัตว์สมัยใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ลดความต้องการปัจจัยภายนอกให้เหลือน้อยที่สุด การเกษตรเชิงนิเวศเป็นหลักประกันความสมบูรณ์ของการเกษตรและอาหารที่ดีต่อสุขภาพสำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยการปกป้องดิน น้ำ และสภาพภูมิอากาศ เกษตรกรรมเชิงนิเวศเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนด้วยปัจจัยทางเคมีหรือพืชดัดแปลงพันธุกรรม

ข้อดีของวนเกษตร

วนเกษตรให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้อย่างหลากหลายในฟาร์มและพื้นที่ชนบทเพื่อการฟื้นฟูผืนดิน พืชจำพวกนี้ประกอบด้วยพืชปุ๋ยสำหรับการฟื้นฟูดิน สุขภาพของดินและความมั่นคงทางอาหาร  ไม้ผลเพื่อโภชนาการ  พืชอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตจากการทำปศุสัตว์ขนาดย่อม ไม้ซุงและไม้เชื้อเพลิงเพื่อที่อยู่อาศัยและพลังงาน พืชเป็นยาเพื่อต่อสู้กับโรคภัย และไม้ยางเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกาวและยาง ต้นไม้หลายชนิดเหล่านี้มีประโยชน์หลายด้าน ให้ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

วนเกษตรอนุรักษ์พันธุ์ไม้ยืนต้นสูงให้ร่มเงาเป็นหลังคาคลุมเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ป่าให้ร่มเงาให้ทางเดินและกักเก็บน้ำที่ไหลผ่านและทำให้สัตว์ป่าสามารถมีส่วนร่วมในวัฏจักรของป่าตามธรรมชาติ กระจายเมล็ดพันธุ์และขับถ่ายทั่วผืนป่า

การทำวนเกษตรที่ดีใช้ปัจจัยการผลิตน้อย ด้วยการดูแลสิ่งที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและการเข้าใจป่า ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลิตภาพจากการเพาะปลูกของพวกเขาในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสารเคมีและปุ๋ย ข้อดีของวนเกษตรมีดังนี้

 • วนเกษตรอาศัยหลักการผลิตของป่าตามธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์จากระดับความสูงที่แตกต่างกันของต้นไม้และพืชที่ให้ผลผลิต
 • วนเกษตรที่ดีใช้ปัจจัยการผลิตเพียงเล็กน้อยและมีความต้านทานตามธรรมชาติต่อศัตรูพืช
 • ใบไม้ย่อยสลายในเขตร้อนได้อย่างรวดเร็วเป็นอาหารจุลินทรีย์ในดิน ซึ่งกลายมาเป็นอาหารแก่ต้นไม้เป็นการสร้างป่าที่สุขภาพดีและมีผลผลิต
 • การเข้าใจความต้องการที่แตกต่างของพืชแต่ละชนิดช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดของพืชได้
 • การปลูกพืชพื้นเมืองช่วยให้เกษตรกรมีพืชที่เหมาะต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และลดความรุนแรงต่อปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชจากในพื้นที่
 • ต้นปาล์มแอฟริกันเมื่อเจริญเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของระบบวนเกษตรและถูกดูแลอย่างดี สามารถเป็นแหล่งน้ำมันมีราคาและดีต่อสุขภาพสำหรับการบริโภคในชุมชน
 • นอกจากเนื้อไม้แล้วผลผลิตอื่น ๆ ยังเป็นรายได้เพิ่มเติมอีกด้วย
 • วนเกษตรยังสามารถช่วยสนับสนุนโภชนาการของหลาย ๆ ครอบครัวและชุมชนได้โดยการเป็นแหล่งอาหารตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้อย่างโกโก้และกาแฟ
 • วนเกษตร สามารถสร้างพื้นที่กันชนระหว่างที่ตั้งถิ่นฐานและการผลิตอาหารของมนุษย์และป่าไม้ดั้งเดิมที่ประเมินค่าไม่ได้ ความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นผ่านวิธีการเชื่อมต่อนี้ ตัวอย่างเช่น ประโยชน์ของแมลงจำพวก ริ้น ที่ช่วยผสมดอกต้นโกโก้นั้นมีอยู่อย่างมากมาย
 • พืชที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถใช้เป็นฟืน (อาจถึง 100% ของครัวเรือนใช้ไม้จากป่าในการทำอาหาร) สามารถช่วยอนุรักษ์ป่าดั้งเดิมและยังให้รายได้เสริม
 • การปลูกพืชตระกูลถั่ว (รวมถึงถั่วที่กินได้ ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ) เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าดินมีสุขภาพดีที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระบบวนเกษตร เนื่องจากพืชเหล่านี้ช่วยทดแทนไนโตรเจนที่ถูกนำออกไปกับการเก็บเกี่ยว พืชตระกูลถั่วสามารถปลูกเป็นพืชคลุมดิน ปลูกแซม หรือปลูกเป็นพืชหมุนเวียนก็ได้
 • พืชปุ๋ยบางชนิดทิ้งใบของมันเมื่อฝนตก ใบไม้ที่ร่วงเพิ่มสารอาหารให้กับดินและเพิ่มแสงแดดให้ส่องถึงต้นโกโก้/พืชเพาะปลูก

การเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์สามารถปรับปรุงชีวิตได้อย่างไร?

ในคอนเย เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม KONAFCOOP ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ขายในปริมาณมากโดยตรงสู่ผู้บริโภคและสามารถต่อรองราคาเพื่อเกษตรกรได้ จากการเรียนในแปลงพวกเขาเรียนรู้ที่จะฟื้นฟูที่ดินโดยเปลี่ยนสิ่งที่พวกเขาปลูกให้หลากหลาย ทำงานกับศักยภาพป่าตามธรรมชาติเพื่อสร้างระบบนิเวศที่แข็งแรงซึ่งแร่ธาตุและกลไกควบคุมโรค/แมลงอยู่ในความสมดุล

KONAFCOOP ได้สร้างความเชื่อมั่นของผู้รับซื้อนานาชาติและผู้บริจาคให้มีส่วนร่วมในการทำสัญญาระยะยาว ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต้องใช้พัฒนาอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อชุมชน การรับรองเป็นสิ่งสำคัญของสหกรณ์ เนื่องจากราคาสำหรับการค้าที่เป็นธรรมและผลิตภัณฑ์อินทรีย์จะสูงกว่ามากและมาพร้อมกับผลตอบแทนพิเศษต่อชุมชนและเกษตรกร เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อเตาอบแห้งไฟฟ้าที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่งจากการสนับสนุนโดย Konafcoop's Fair Trade cocoa sales เพื่อให้ได้รับการรับรองโกโก้จะต้องปลูกตามข้อบังคับขององค์กรนั้น และเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมการการผลิต การควบคุมศัตรูพืช และการจัดการร่มเงา

การทำงานร่วมกันในหน่วยสหกรณ์และการลงมือปฏิบัติวนเกษตรเพื่อสร้างการผลิตที่มีความหลายของพืชรวมถึงโกโก้ ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองในระยะยาว ในขณะที่มีอาหารสำหรับครอบครัวและตลาดในชุมชนของพวกเขา วนเกษตรอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพและสามารถฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์จากพื้นดินรกร้างและเสื่อมโทรม สร้างแนวกันชนทางกายภาพและการเงินจากการลดลงของป่าไม้ที่เหลืออยู่และปรับปรุงศักยภาพของดินในการบำรุงดินและผลิตอาหาร   

การเกษตรในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในบ้านเรา หลักการเดียวกันเป็นที่รู้จักกันรูปของ “ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง” ที่ใช้การผสมผสานระหว่างการปลูกไม้เนื้อแข็ง (สำหรับที่อยู่อาศัย) ไม้กิน (ไม้ผล) และไม้ใช้ (ไม้ฟืน และไม้สำหรับการใช้งานทั่วไป) หลักการนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วโดยชุมชนกสิกรรมไม่น้อยในบ้านเราที่เกษตรกรสามารถผลิตอาหารปลอดภัยออกมาเลี้ยงสังคมได้ในขณะที่สามารถเลี้ยงครอบครัวและพื้นฟูสภาพแวดล้อมไปพร้อมกัน สิ่งนี้เองควรได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นแนวทางและภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้สมกับการเป็นผู้ผลิตอาหารให้กับเรา


เขียนโดย: ณัฐชพร พรหมคำ อาสาสมัครกรีนพีซ / วัชรพล แดงสุภา ผู้ประสานงานด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ