คราบน้ำมันกับความหายนะของระบบนิเวศกลับมาอีกครั้ง มาครั้งนี้จับมือใครดมไม่ได้เช่นเดิม ความหวังคงอยู่ที่ภาครัฐที่ต้องเข้ามาจัดการหาผู้ก่อมลพิษครั้งนี้ให้ได้

ขอบคุณภาพจาก: โพสต์ทูเดย์

ขอบคุณภาพจาก: โพสต์ทูเดย์

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ชุมชนชายฝั่งต้องเป็นผู้รับผลกระทบนี้ ความเสียหายต่อระบบนิเวศจากคราบน้ำมันไม่ได้มีแค่ชั่วข้ามวันหลังจากที่มีการทำความสะอาดชายหาดและน้ำทะเลได้พัดพาเอาคราบน้ำมันเหล่านั้นกระจายเจือจางแผ่วงกว้าง ใครบ้างคนที่ทิ้งอาจคิดว่าทะเลกว้างใหญ่การที่ทิ้งน้ำมันเพียงกี่ลิตรคงไม่เป็นไร  แต่ความมักง่ายนี้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากและเป็นวงกว้างต่อทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากสารเคมีบางตัวในน้ำมัน เป็นสารพิษที่ไม่ย่อยสลายและตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม แทรกซึมปนเปื้อนในห่วงซ่อาหารในที่สุด แล้วใครละที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบที่ปลายทาง คงหนีไม่พ้นมนุษย์

สถิติน้ำมันรั่วในประเทศไทย  5 ปีย้อนหลัง พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 31 ครั้ง และมีการดำเนินงานทางกฎหมายกับผู้ก่อมลพิษเพียง 3 รายเท่านั้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 90 ที่ผู้ก่อมลพิษยังคงลอยนวล

ผลกระทบจากสารเคมีในน้ำมันดิบต่อสุขภาพ                

สารเคมีในน้ำมันดิบมีหลายตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นและระยะเวลาที่สัมผัส ดังแสดงในตาราง

สารเคมี

การเข้าสู่ร่างกาย

พิษเฉียบพลัน

พิษเรื้อรัง

Benzene

 

การหายใจ ดูดซึมทางผิวหนังหรือปนเปื้อนในอาหารหรือน้ำ

อาเจียน ระคายเคืองกระเพาะอาหาร วิงเวียนศีรษะ ระคายเคืองตา จมูก ลำคอและผิวหนัง ผู้ที่มีโรคเรื้อรังเช่นโรคหอบหืดอาจจะมีความไวต่อไอระเหยของเบนซิน

มะเร็งเม็ดเลือดขาว

Hydrogen sulfide

การหายใจ หรือ ดูดซึมทางผิวหนัง

ระคายเคืองตา จมูก และลำคอ

ระบบความจำ

Ethyl Benzene

 

การหายใจ ดูดซึมทางผิวหนังหรือปนเปื้อนในน้ำ

วิงเวียนศรีษระ ระคายเคืองตา และลำคอ

-

Toluene

การหายใจ ดูดซึมทางผิวหนังหรือปนเปื้อนในน้ำ

สูญเสียการทรงตัว การได้ยิน การมองเห็น หมดสติ

ระบบประสาท ไต

Xylene

การหายใจ ดูดซึมทางผิวหนังหรือปนเปื้อนในน้ำ

ปวดศรีษระ ระคายเคืองผิว ตาจมูก ลำคอ และกระเพาะอาหารหรือหมดสติ

ระบบความจำ ตับ และไต

Naphthalene

การหายใจ ดูดซึมทางผิวหนังหรือปนเปื้อนในน้ำ

คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียปัสสาวะมีเลือด ผิวหนังมีผื่นขึ้นและมีสีเหลือง

เซลล์เม็ดเลือดแดง โรคโลหิตจาง

Alkanes

การหายใจ ดูดซึมทางผิวหนังหรือปนเปื้อนในน้ำ

กล้ามเนื้อแขน ขาอ่อนแรงและชา

กล้ามเนื้อแขนขาสูญเสียความรู้สึก

ขอบคุณภาพจาก: โพสต์ทูเดย์

กรณีคราบน้ำมันบริเวณชายหาดเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้คงเป็นความน่าเศร้าอีกครั้งของระบบการจัดการของภาครัฐและความไม่รับผิดชอบของผู้ก่อมลพิษ  คำถามคือสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลจะถูกทำลายจากความมักง่ายของมนุษย์อีกนานเท่าไหร่ 


[1] สถิติน้ำมันรั่ว, กรมเจ้าท่าhttp://www.md.go.th/md2/index.php/2014-01-19-05-02-28/2014-01-19-05-14-13/2014-01-19-06-02-02/-oil-spill

[2]Agency for Toxic Substances and Disease Registry, http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/index.asp