• ภาพถ่าย: การสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ใจกลางผืนป่าอะเมซอน

  Blogpost โดย นิโคล แซนส์ -- กรกฎาคม 21, 2559 ที่ 12:03 เพิ่มความคิดเห็น

  ที่ราบลุ่มแม่น้ำทาปาโฮช (Tapajós) เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นที่อยู่ของชุมชนพื้นเมืองในเขตป่าดั้งเดิมนับพัน ๆ แห่ง ผู้คนหลายพันคนนี้จะต้องถูกบีบให้ย้ายถิ่นที่อยู่ มิฉะนั้นก็จะได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงจากโครงการเขื่อนขนาดยักษ์

  Forest next to the Tapajós river, in Sawré Muybu Indigenous Land, home to the Munduruku people, Pará state, Brazil.

  ป่าใกล้กับแม่น้ำทาปาโฮช ในเขตพื้นที่สงวนเซาเร มุยบู (Sawré Muybu) และเป็นบ้านของชาวพื้นเมืองมูนดูรูกุ (Munduruku) รัฐปาร่า (Pará) ของบราซิล

  Achiote (Bixa orellana), fruit known for the red paint it provides, near the Tapajós river, next to Sawré Muybu Indigenous Land, home to the Munduruku people, Pará state, Brazil.

  อาชิโอติ (Achiote – Bixa Orellana) ผลไม้ที่รู้จักกันเพราะนำมาใช้ทำสีแดง ใกล้กับแม่น้ำทาปาโฮช (Tapajós) ต่อจากเขตพื้นที่สงวนเซาเร มุยบู และเป็นบ้านของชาวพื้นเมืองมูนดูรูกุ รัฐปาร่า ของบราซิล

  Munduruku child with achiote (Bixa orellana) painting in Sawré Muybu Indigenous Land, home to the Munduruku people, Pará state, Brazil.

  เด็กชาวมูนดูรุกุกับภาพวาดด้วยสีจาก อาชิโอตึ (Achiote – Bixa Orellana) ในเขตพื้นที่สงวนเซาเร มุยบู และเป็นบ้านของชาวพื้นเมืองมูนดูรูกุ รัฐปาร่า ของบราซิล

  Manioc (cassava) flour production in Sawré Muybu Indigenous Land, home to the Munduruku people, Pará state, Brazil.

  การผลิตแป้งจากแมนิออค (Manioc – มันสัมปะหลัง) ในเขตพื้นที่สงวนเซาเร มุยบู  และเป็นบ้านของชาวพื้นเมืองมูนดูรูกุ รัฐปาร่า ของบราซิล

  Tapajós river, next to Sawré Muybu Indigenous Land, home to the Munduruku people, Pará state, Brazil.

  แม่น้ำทาปาโฮช ใกล้กับเขตพื้นที่สงวนเซาเร มุยบู และเป็นบ้านของชาวพื้นเมืองมูนดูรูกุ รัฐปาร่า ของบราซิล

  Construction of Belo Monte Dam, on the Xingu river, Belo Monte Site.

  การก่อสร้างเขื่อนเบโล มอนติ บนแม่น้ำซิงกู (Xingu) ตรงเบโล มอนตึ

  Aerial view of the Belo Monte Dam construction site.

  ภาพทางอากาศของพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนเบโล มอนติ

  This aerial image exposes the massive construction and considerable environmental destruction.

  ภาพทางอากาศแสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างขนาดมหึมาและการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง

  Housing development for workers under construction outside of Santarém, Brazil.

  การก่อสร้างที่พักอาศัยของคนงานนอกเมืองซันตาแรง (Santarém) ของบราซิล

  อ่านเพิ่มเติมได้ที่รายงาน: การสร้างเขื่อนในอเมซอน—ธุรกิจพลังงานน้ำที่สุ่มเสี่ยงในอเมซอน  แปลจากบทความ Photos: Building a Dam in the Heart of the Amazon 
  เขียนโดย นิโคล แซนส์  แปลโดย โชติมา ใช้เทียมวงศ์ อาสาสมัครกรีนพีซในโครงการแปลเปลี่ยนโลก

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า