ล่าสุดทบวงพลังงานโลก หรือ IEA (International Energy Agency) ได้เผยออกมาในรายงานการผลิตพลังงานของปี 2558 ว่า ในปีที่ผ่านมาไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้ทั่วโลกมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับไฟฟ้าจากถ่านหิน อนาคตพลังงานหมุนเวียนไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ เพราะมันกำลังเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน!

พลังงานหมุนเวียน อาทิ พลังงานจากลม แสงอาทิตย์ เป็นต้น มีบทบาทสำคัญระดับโลกในการต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสถิติเช่นนี้คือข้อพิสูจน์ที่เห็นได้ชัดว่าพลังงานหมุนเวียนสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว แม้จะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง โดย Faith Birol ผู้อำนวยการบริหารของทบวงพลังงานโลกกล่าวว่า “เรากำลังเป็นประจักษ์พยานต่อการเปลี่ยนผันของตลาดพลังงานโลก ที่นำโดยพลังงานหมุนเวียน”

หนึ่งปัจจัยหลักของการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน คือ ราคาที่ลดต่ำลงของพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล และพลังงานแสงอาทิตย์ และทบวงพลังงานโลกคาดการณ์ว่าราคาของพลังงานหมุนเวียนจะยิ่งต่ำลงเรื่อย ๆ ในอนาคต และอีกปัจจัยที่สำคัญยิ่งกว่า คือ นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนทางด้านการเงินสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานหมุนเวียน ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนทางภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา และการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของประเทศจีน อินเดีย และเม็กซิโก

และนี่คือไฮไลท์สำคัญในปีที่ผ่านมาของการเฟื่องฟูของพลังงานหมุนเวียนจากทบวงพลังงานโลก

  • ในแต่ละวันทั่วโลกติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใหม่ 500,000 แผง
  • ในประเทศจีนมีการติดตั้งกังหันลม 2 ตัว ทุกชั่วโมง
  • ในปีที่ผ่านมา ทั่วโลกมีการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนใหม่ทั้งหมด 153 กิกะวัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของประเทศแคนาดา และมากขึ้นกว่าปีก่อนถึงร้อยละ  15
  • ทบวงพลังงานโลกคาดการณ์ว่า ในอีก 5 ปี ศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเติบโตสูงกว่าไฟฟ้าจากพลังงานจากน้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน หรือนิวเคลียร์
  • อีก 5 ปีข้างหน้า คาดว่าจีนจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มอีก 305 กิกะวัตต์  ตามมาด้วยอินเดียที่ 76 กิกะวัตต์
  • ประเทศจีนจะเป็นผู้นำของโลกในด้านการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยน่าจะเป็นผู้พัฒนาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนราวร้อยละ 40 ภายในอีก 5 ปีต่อจากนี้ เนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศ บวกกับความต้องการต่อกรกับวิกฤตโลกร้อนของจีน และข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)

อนาคตที่สดใสของพลังงานหมุนเวียน คืออนาคตสีเขียวที่ยั่งยืนของเราทุกคนเช่นกัน แล้วใครล่ะบอกว่าพลังงานหมุนเวียนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้


 ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่