ผมไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าโลกจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีสัตว์ตัวเล็ก ๆ เช่น ผึ้ง

เหล่าแมลงตัวเล็ก ๆ ที่แสนอัศจรรย์นี้ไม่ได้เป็นแค่องค์ประกอบที่สำคัญในระบบนิเวศของธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหารอีกด้วย

สามส่วนสี่ของพืชอาหารทั่วโลกนั้นอาศัยการผสมเกสรของแมลงจำพวก ผึ้ง ผีเสื้อ และสัตว์ตัวจิ๋วอื่น ๆ  

ในยุโรป ร้อยละ 84 ของพืชที่ปลูกทั้งหมดจะถูกผสมเกสรโดยแมลงต่าง ๆ แต่หลัก ๆ นั้นมาจากผึ้ง

ผึ้งและแมลงผสมเกสรชนิดอื่น ๆ มีส่วนสำคัญอย่างมากในระบบการผลิตอาหารและเศรษฐกิจของโลก การผสมเกสรของแมลงเหล่านี้มีผลต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของพืช ไม่น่าแปลกใจเลยว่าการผสมเกสรของพืชที่ไม่เพียงพอทำให้ปริมาณผลผลิตลดลง ผลงานของการผสมเกสรของผึ้งทั่วโลก มีมูลค่าประมาณ 265,000 ล้านยูโร

แต่ชีวิตของผึ้งกลับถูกคุกคามจากอุตสาหกรรมการเกษตรโดยการป้องกันไม่ให้ผึ้งเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีคุณค่าและการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ ซึ่งการถูกคุกคามนี้เป็นผลให้ผึ้งและแมลงผสมเกสรชนิดอื่น ๆ ตกอยู่ภายใต้การคุกคามที่เลวร้าย นอกจากนั้นยังทำให้ความต้องการด้านอาหารของมนุษย์และความสมดุลของระบบนิเวศของเราอยู่ภายใต้ความเสี่ยง

เรามีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้ ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้เสนอแผนระงับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชจำนวนสามชนิดที่เป็นอันตรายต่อผึ้ง  และตอนนี้รัฐบาลยุโรปกำลังลงคะแนนเสียงในการระงับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อผึ้งอย่างถาวรภายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เราจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อผึ้งในทุกวันนี้จะต้องถูกระงับใช้ และเราต้องการให้มีการตรวจสอบที่เหมาะสมของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอื่นๆที่มีผลกระทบต่อผึ้ง ก่อนที่จะนำไปใช้จริงในด้านอุตสาหกรรม

นักการเมืองควรหันมาฟังเสียงเรียกร้องของพวกเราและลงมือทำ พวกเขาไม่สามารถที่จะมาล้อเล่นกับอาหารของเราได้อีกต่อไป ร่วมลงชื่อรณรงค์เพื่อรักษาชีวิตผึ้งและแมลงผสมเกสรอื่น ๆ ได้ที่นี่

ร่วมเรียกร้องให้นักการเมืองร่วมระงับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อผึ้งได้ที่นี่

หลุยส์ แฟร์แฮริม เป็นผู้ประสานงานด้านเกษตรกรรมเชิงนิเวศ กรีนพีซสเปน

บทความแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ สามารถอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ที่นี่