ประเทศจีนมีการจับปลาที่ยังไม่โตเต็มที่หรือขนาดเล็กเกินกว่าจะนำไปบริโภคได้ถึงสี่ล้านตันโดยประมาณในทุกๆปี ซึ่งทำให้ปัญหาการประมงเกินขนาดของประเทศจะยิ่งแย่ลงและยังอาจฆ่าล้างทรัพยากรปลาจำนวนมากอีกด้วย

รายงานล่าสุดจากกรีนพีซ เอเชียตะวันออก พบว่าจำนวน “ปลาเป็ด” (Trash Fish) หรือลูกปลาและปลาที่ไม่เป็นที่ต้องการในตลาดต่างๆ ที่จับได้โดยเรือประมงจีนในแต่ละปีนั้น เท่ากับยอดทั้งปีของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว ตามที่รายงานจากองค์กรสหประชาชาติฉบับล่าสุดระบุไว้

ทะเลต่างๆของประเทศจีนกำลังเผชิญกับปัญหาการทำประมงเกินขนาดอย่างสาหัสอยู่ในขณะนี้ โดยมีสถิติจากทางการซึ่งจัดทำโดยกระทรวงเกษตรของประเทศ เป็นตัวแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนได้ทำการประมงเกินปริมาณที่กำหนดไว้ต่อปีมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2537

ข้อมูลที่รวบรวมโดยกรีนพีซ เอเชียตะวันออก เผยว่า จำนวนปลาเป็ดนั้นมีปริมาณถึงหนึ่งในสามของปริมาณปลาที่จับได้โดยประเทศจีนในแต่ละปี

การค้นพบนี้เป็นผลมาจากการลงพื้นที่สืบสวนหลายต่อหลายครั้งและการเก็บตัวอย่างจากท่าเรือ 22 แห่ง ใน 8 จังหวัดที่เป็นแหล่งประมงหลักของประเทศจีน

ครั้งหนึ่งปลาเป็ดเคยเป็นเพียงผลพลอยได้ที่ไม่เป็นที่ต้องการของการทำประมงเชิงอุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบันกลับมีความต้องการปลาเป็ดเพิ่มเป็นทวีคูณจากสถานเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำของประเทศที่กำลังเติบโต

China trash fish graphตารางแสดงให้เห็นว่าทางอุตสาหกรรมได้เติบโตถึงสิบเท่าจากปี 2529 ถึงปี 2558

เมื่อปี 2557 ผลการคาดการณ์เผยว่าปลาเป็ดที่จับได้ในประเทศ จำนวนทั้งหมด 7.2 ล้านตัน ถูกนำไปเป็นอาหารปลาในสถานเพาะเลี้ยง และมีอีก 5.1 ล้านตันที่นำมาจากแหล่งอื่นนอกประเทศ

ในหลายปีที่ผ่านมา ประเทศจีนได้กลายเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดในโลก

จากต้นปี 2560 จนถึงตอนนี้ ตามตัวเลขสถิติของกรมสรรพากรและศุลกากรสหราชอาณาจักร หรือ HMRC สหราชอาณาจักรได้นำเข้าปลาจากประเทศจีนไปแล้วราว 3 พันล้าน บาท โดยปีที่ผ่านมามีมูลค่าสุทธิราว 7 พันล้านบาท

ความต้องการปลาเป็ดอันล้นหลามนี้ ได้ส่งผลเสียไปให้มวลปลาที่กำลังลดจำนวนลงของประเทศจีน ในส่วนของชนิดสัตว์น้ำต่างๆจากตัวอย่างปลาเป็ดจากท่าเรือ 22 แห่งของประเทศจีนที่กรีนพีซ เอเชียตะวันออกนำมาศึกษานั้น พบว่ามีเพียงร้อยละ 44 ที่สามารถนำมาบริโภคได้

ซึ่งหมายความว่าพันธุ์ปลาเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสขยายพันธุ์และทดแทนประชากรปลาก่อนหน้า

เหตุการณ์นี้ยังอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายต่ออุตสาหกรรมการประมงของประเทศจีนในอนาคตอีกด้วย

ความท้าทายที่ประเทศจีนต้องรับมือในอีกหลายๆปีที่ต่อจากนี้คือโจทย์ที่ว่า พวกเขาจะสามารถทำให้ความต้องการจากภาคส่วนอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและความจำเป็นที่จะต้องการรักษาปริมาณปลาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง สมดุลกันได้หรือไม่

*ปลาเป็ด (trash fish) คือ ปลาขนาดเล็กและลูกปลาชนิดต่างๆ ที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ปลาเป็ดที่ถูกจับโดยการลากอวนไปบนพื้นทะเลโดยชาวประมงส่วนใหญ่จะถูกทิ้งไว้จนเน่าเปื่อยใต้ท้องเรือจนกว่าเรือจะเทียบท่าเพื่อนำมาทำเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์

บทความแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ สามารถอ่านต้นฉบับได้ที่นี่


ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่