จะมีของขวัญสักกี่ชิ้นกันที่จะสำคัญไปกว่าการให้เด็ก ๆ ของพวกเราได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน องค์การอนามัยโลกระบุว่าในปี 2559 เด็กและวัยรุ่นทั่วโลกมากกว่า 340 ล้านคน ที่มีอายุระหว่าง 5-19 ปี มีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์หรือเป็นโรคอ้วน ในขณะที่ประเทศไทยพบว่าสถานการณ์ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.5 ในปี 2558 มาเป็นร้อยละ 13.1 ในปี 2559 โรคอ้วนนำไปสู่ปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดัน และอาจนำไปสู่ปัญหาเรื้อรังได้ในอนาคต

หนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหานี้ก็คือ อาหาร

นี่ไม่ใช่แค่การรับประทานอาหารหรือขนมขบเคี้ยวมากเกินไป แต่ยังรวมถึงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่มากเกินจำเป็น หนึ่งในทางออกง่าย ๆ ก็คือการส่งเสริมให้เด็ก ๆ หันมารับประทานผักผลไม้จากระบบเกษตรกรรมเชิงนิเวศให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีหลายประการต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมดังต่อนี้

1.ช่วยให้มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม

การรับประทานผักผลไม้มากขึ้นจะช่วยลดคอเลสเตอรอล และไขมันอิ่มตัวที่มีอยู่มากในเนื้อสัตว์

 

ประชากรที่เป็นโรคอ้วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพประกอบจาก WHO Non-Communicable Diseases Country Profiles, 2011

2.  ช่วยต่อต้านโรค

ผักผลไม้นั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะลดความเสี่ยงจากโรคหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง เบาหวาน หัวใจ องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าเนื้อแดงมีความเป็นไปได้ในการที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ (Probably carcinogenic to humans) ในขณะที่เนื้อสัตว์แปรรูปสามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ (Carcinogenic to humans)

3. ช่วยให้ระบบการขับถ่ายที่ดีขึ้น

นอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยให้การขับถ่ายทำงานได้ดีอีกด้วย ใยอาหารช่วยให้เกิดการขับถ่ายและเจือจางสารพิษในลำไส้ เมื่ออุจจาระผ่านออกจากลำไส้ใหญ่เร็วขึ้นสารก่อมะเร็งก็จะเจือจางจนไม่อยู่ในระดับที่เป็นพิษต่อร่างกาย

 

4. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมนั้นสร้างก๊าซเรือนกระจกมากกว่าภาคคมนาคมขนส่ง การผลิตอาหารสัตว์ยังเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายไม่ว่าจะเป็น การสูญเสียพื้นที่ป่า การสูญเสียระบบนิเวศในท้องทะเล การใช้น้ำอย่างมหาศาล และมลพิษทางน้ำ

 

ข้อมูลจาก: Intergovernmental Panel on Climate Change and Food and Agriculture Organization of the United Nations

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่โรงเรียนและผู้ปกครองจะช่วยกันให้เด็ก ๆ ของพวกเราได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน โดยการส่งเสริมให้พวกเขารับประทานผักผลไม้จากระบบเกษตรกรรมเชิงนิเวศให้มากขึ้น และรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลง เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กอันสุดพิเศษเพื่ออนาคตของพวกเขาและโลกใบนี้

วัชรพล แดงสุภา
ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ


ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่