พวกเราเขียนบทความนี้ขึ้นในฐานะที่เราเป็นผู้นำหญิงสองคนขององค์กรที่ดำเนินโครงการมากมายในระดับโลก และเช่นเดียวกันกับอีกหลายๆคน พวกเราเองต่างก็ตื่นเต้นและได้รับแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรี #MeToo ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงและท้าทายสิ่งต่างๆที่เคยเป็นมาบนโลกใบนี้อย่างมากมายทีเดียว

พวกเราทราบดีว่าในช่วงเวลาเช่นนี้ สังคมเราอาจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปได้หลายทิศทางอย่างรวดเร็วจนไม่มีใครคาดคิด และในช่วงเวลาเช่นนี้ มาตรฐานใหม่ที่ดีกว่าอาจกลายมาเป็นสิ่งปกติธรรมดาในสังคมเราได้ในที่สุด

พวกเราขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความกล้าหาญและการต่อสู้ของสตรีทั่วโลกที่ก้าวออกมาเล่าถึงประสบการณ์อันเลวร้ายของตนเองเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น และพวกเราจะยืนเคียงข้างพวกเขา พวกเราจะเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วย

นิเวศวิทยาและสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้คนมีความรู้ความเข้าใจทั้งเกี่ยวกับการปฎิบัติตนต่อผู้อื่นและการปฏิบัติตนต่อโลกธรรมชาติอย่างเหมาะสม โดยความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องเกิดควบคู่กันไปและคงไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งปัญหาความอยุติธรรมทั้งหมดทั้งมวลต่างก็ต้องใช้ทางออกเดียวกันนี้ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและดึงความกล้าหาญออกมาจากผู้หญิงทั่วโลก พวกเรายังพยายามมองปัญหาจากภายในบ้านของเรามากขึ้น พวกเรามองตัวเองในกระจกและถามตัวเองว่าเราชอบภาพสะท้อนที่เราเห็นหรือไม่ เรากำลังทำสิ่งต่างๆอย่างเต็มกำลังเพื่อให้แน่ใจว่าเราสมควรจะได้รับความเชื่อใจ การสนับสนุน และความร่วมมือจากทุกคนหรือยัง

กรีนพีซถือเป็นต้นแบบขององค์กรที่ให้พื้นที่การใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยโดยแท้จริงอย่างที่เราต้องการให้โลกนี้เป็นหรือไม่ เป็นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องธรรมชาติโดยรู้ด้วยใจว่าการปกป้องดูแลโลกใบนี้ก็นับเป็นการดูแลกันและกันเช่นเดียวกันหรือยัง

คำตอบคือไม่ ยังไม่เป็นเช่นนั้น

ภารกิจของเราในการปกป้องดูแลโลกใบนี้ของพวกเราจะต้องไม่บดบังเราจากความจริงเกี่ยวกับงานที่พวกเราต้องพยายามสร้างและผลักดันให้องค์กรของเราเองกลายเป็นที่ที่ปลอดภัยโดยแท้จริงสำหรับการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์และร่วมมือร่วมใจกัน พวกเราต้องมองโลกตามความเป็นจริงและซื่อสัตย์กับตนเองว่าในขณะที่เราพยายามอย่างไม่ลดละที่จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นนั้น มันอาจไม่ได้ลงเอยด้วยความสำเร็จสวยงามเสมอไป พวกเรากำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตไปด้วยเช่นกัน

พวกเราทราบดีว่าเราต้องสร้างระบบที่มั่นคงและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงให้คงอยู่ต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้การสนับสนุน การตรวจสอบ และการโต้ตอบกับคำร้องเรียนต่างๆ โดยจะต้องดำรงไว้ผ่านการปลูกฝังเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมและความเท่าเทียมกัน ซึ่งต้องอาศัยความพยายามอย่างมากเช่นเดียวกัน

โดยในเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา สำนักงานกรีนพีซทั่วโลกต่างเห็นชอบที่จะนำแนวปฏิบัติที่เรียกว่า Integrity Package มาใช้ ซึ่งมีทั้งเรื่องของระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนและวิธีการรับมือกับคำร้องเรียนในลักษณะต่างๆ แต่ละสำนักงานต่างก็มีกฎระเบียบในระบบของตนเองที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป แต่ต่างก็มีการพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการต่างๆเพื่อให้แน่ใจได้ว่าพวกเรารับฟังทุกเสียงและให้การสนับสนุนทุกคน รวมถึงให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการจัดการทุกครั้งเมื่อจำเป็น

แม้ว่าในตอนนี้พวกเราจะยังไม่มีระบบการรายงานปัญหาในระดับโลกเพื่อเก็บรวบรวมและตรวจสอบว่าคำร้องเรียนนั้นได้รับการพิจารณาจากสำนักงานกรีนพีซในแต่ละแห่งหรือไม่ แต่พวกเราก็กำลังพยายามสร้างระบบเช่นนี้ขึ้นมา พวกเราได้รับมอบหมายให้ทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวน ประเภท ผลลัพธ์ และลักษณะการดำเนินการจัดการกับคำร้องเรียนต่างๆที่ได้รับ และเราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการรักษาความลับของผู้เสียหายได้ในที่สุด

ในทางอุดมคติ พวกเราเองก็อยากให้เราไม่ต้องมาคอยจัดการอะไรกับคำร้องเรียนและระบบการรายงานคำร้องใดๆเลย เพราะเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเราคือการทำให้การคุกคามและข่มเหงหมดไปเสียตั้งแต่แรก

พวกเรากำลังพยายามสร้างพื้นที่ที่:

ทุกคนได้รับการปฏิบัติตนในระดับเดียวกันและได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน

ทุกคนกล้าที่จะเข้าไปขัดขวางเมื่อพบเห็นการคุกคามใดๆเกิดขึ้น

ทุกคนได้รับการสนับสนุน ได้รับความเชื่อใจ และผลักดันให้กล้าออกมาร้องเรียนเมื่อเกิดเหตุใดๆขึ้น

พนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝนให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกคุกคาม

มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมอภิปรายว่าด้วยการปลูกฝังให้มีค่านิยมที่แข็งแกร่ง เปิดกว้าง และยอมรับในความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

มีการตรวจสอบและปรับปรุงแนวทางและการจัดการคำร้องโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระอยู่เสมอ

ฝึกฝนความเป็นผู้นำในองค์กรอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น

ความเป็นผู้นำและการปฏิบัติงานสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของผู้คน วัฒนธรรม ชนชั้น และเชื้อชาติ

ผู้ปฏิบัติงานในกรีนพีซทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกเรือ อาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นในสำนักงานที่ตั้งอยู่แห่งไหนหรือบนเรือลำใดก็ตาม ต่างก็มีโอกาสในการเข้าถึงผู้ที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งพวกเขาสามารถพูดคุยด้วยได้หากมีปัญหาใดเกิดขึ้น

เราอาจรู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดถึงเรื่องเช่นนี้ เราคงจะไม่สบายใจจริงๆ แต่เราจะเปิดตาและเปิดใจยอมรับมัน

แม้ว่าบางคนอาจกล่าวหรือคิดว่าเรื่องนี้จะดึงความสนใจเราไปจากภารกิจหลักหรือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าของเรา แต่การแก้ไขปัญหานี้ต่างหากที่เป็นภารกิจหลักและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ เพราะวิธีการปฏิบัติตนของเราต่อผู้อื่นและการที่ผู้อื่นปฏิบัติตนต่อผู้หญิงในฐานะมนุษย์อันเป็นประชากรครึ่งโลกนี้ จะเป็นสิ่งที่ตัดสินชะตากรรมของพวกเราทุกคน และของโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน

เจนนิเฟอร์ มอร์แกน และ บันนี แมคดิอาร์มิด คณะกรรมการบริหารกรีนพีซสากล

บทความแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ สามารถอ่านบทความต้นฉบับได้ที่นี่


ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่