ศิลปะคือภาษาหนึ่งที่เราสามารถนำไปสื่อสารประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม Wings of Paradise คืออีกหนึ่งผลงานที่ MUEBON สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ของกรีนพีซส่งเสียงของนกปักษาสวรรค์ (Birds of Paradise) จากผืนป่าปาปัวทางตะวันตกของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผืนป่าโบราณของโลกที่กำลังถูกทำลายจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

น้ำมันปาล์มยังคงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสำหรับพวกเรา หลากหลายแบรนด์รับน้ำมันปาล์มมาจากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในผืนป่าฝนเขตร้อนแห่งนี้ เช่น เนสท์เล่ ยูนิลีเวอร์ และมอนเดลีซ อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมที่นี่

กรีนพีซสำรวจการทำลายผืนป่าปาปัวเป็นบริเวณกว้างเพื่อทำสวนปาล์มในพื้นที่สัมปทาน PT Mrgakarya Jaya Raya อินโดนีเซีย

 จากเกาะเบอร์เนียว เกาะสุมาตรา จนมาถึงผืนป่าปาปัว อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันได้ทำลายผืนป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของลิงอุรังอุตัง เสือสุมาตรา และล่าสุดคือนกปักษาสวรรค์ เหตุการณ์การทำลายผืนป่าฝนเขตร้อนในอินโดนีเซียนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องยาวนาน ถึงเวลาแล้วที่เราต้องลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง

 

ความสำคัญของผืนป่าในมุมของศิลปิน

เสียงของสัตว์ที่มีป่าเป็นบ้าน อาจไม่เคยดังถึงป่าคอนกรีตที่มีมนุษย์เป็นเจ้าของ

'Wings Of Paradise' เป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรโดย MUEBON ศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังชาวไทย เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่สัตว์ป่าต้องการจะบอกแก่มนุษย์ว่าพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์อันเป็นบ้านของสัตว์ป่าหายากกำลังถูกคุกคามและทำลายด้วยมือมนุษย์

 นี่คือแนวคิดของภาพ Wings of Paradise ที่ MUEBON สื่อสารผ่านงานศิลปะ MUEBON ใช้ผลงานศิลปะของเขาเป็นเครื่องมือในการสะท้อนเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคม การเมือง รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม

เพราะศิลปะกระตุ้นให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคม ทำให้คนมองเห็นและตระหนักถึงปัญหานั้น MUEBON จึงมองว่าศิลปะคืออาวุธทางความคิดอย่างหนึ่ง และนำมาใช้เป็นตัวกลางส่งสาส์นถึงคนทั่วไปให้รับรู้ถึงปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ถูกซ่อนอยู่

 

เหตุผลที่ MUEBON ร่วมโปรเจค Wings of Paradise และความสำคัญของผืนป่า

การตัดสินใจสร้างสรรผลงานในโปรเจค Wings of Paradise กับกรีนพีซ สำหรับ MUEBON ไม่ใช่เรื่องยากเพราะด้วยความสนใจทำงานศิลปะสตรีทอาร์ทที่สะท้อนถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยแนวคิดที่ว่า อะไรที่มีผลกระทบต่อสังคมย่อมมีผลกระทบกับเรา ทั้งในเรื่องการเมือง วัฒนธรรม อาหารการกิน เรื่องของสุขภาพและประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่เขาสนใจ เมื่อถามถึงความสำคัญของผืนป่าในมุมมองของ MUEBON ศิลปินก็นำเสนอได้อย่างเรียบง่ายแต่น่าประทับใจ

“ผืนป่าคือสถานที่ที่สำคัญมากนะ เพราะว่ามันคือที่ที่ผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้เราทุกคน อากาศที่เราหายใจทุกๆที่ล้วนแล้วแต่มาจากป่า ดังนั้นการที่เราอนุรักษ์ป่า ดูแลป่าก็คือการดูแลพื้นที่ที่ผลิตออกซิเจนให้กับโลกใบนี้ นอกจากนี้การที่เราดูแลผืนป่าก็ยังหมายถึงการปกป้องอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา

เราตื่นเต้นมากเวลามีคนพาเราไปเที่ยวป่า ผืนป่าสำหรับเรามันคือสถานที่มหัศจรรย์และทำให้เราได้เรียนรู้ว่า ธรรมชาติยิ่งใหญ่ขนาดไหน ส่วนมนุษย์เรานั้นเล็กขนาดไหน ดังนั้นเราก็ควรอยู่อย่างเคารพธรรมชาติ”

 

‘ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัว’ แนวคิดสุดเชย?

“แนวคิดนี้เป็นเรื่องที่โบราณมากที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลย”

 ปัจจุบันเราก็เห็นอยู่แล้วว่าผืนป่าคือแหล่งของความอุดมสมบูรณ์ เป็นบ้านของสัตว์ป่า และที่สำคัญคือเป็นพื้นที่ที่ที่ผลิตอากาศให้เราหายใจ ทั่วโลกมีอากาศเพราะการมีอยู่ของผืนป่า เพราะฉะนั้นการทำลายผืนป่าในอีกซีกโลก หรือในอีกประเทศหนึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงถึงเราแน่นอน

MUEBON กล่าวเสริมอีกว่า ภาพ Wings of Paradise นี้ใช้นกปักษาสวรรค์ (Birds of Paradise) และการทำลายผืนป่าปาปัวจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมาเป็นพระเอกในการเล่าเรื่องปัญหาการทำลายป่าไม้ในทั่วทุกมุมโลกมาเล่าให้คนเมืองได้เห็น ได้ฟัง

“เราเชื่อว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานรณรงค์ปกป้องผืนป่าที่ไหนก็ตามที่ทำให้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของมัน  เราเต็มใจทำนะ เพราะอย่างน้อยคนที่เห็นงานศิลปะก็ได้ถามตัวเองว่า ทำไมเราต้องรักษาป่าผืนนี้และผืนอื่นๆในโลก”

 

อยากบอกอะไรกับคนที่มีโอกาสได้เห็นภาพ Wings of Paradise ที่หอศิลป์

สิ่งที่ MUEBON อยากบอกกับทุกคนที่ได้เห็นภาพ Wings of Paradise นั่นก็คือ เขาอยากเป็นตัวแทนเสียงจากนกปักษาสวรรค์ที่บ้านกำลังโดนทำลาย ส่งเสียงผ่านภาพนี้ให้มนุษย์ตั้งคำถามกับตัวเองว่าพวกเรากำลังทำลายผืนป่าที่เป็นทั้งบ้านของสัตว์ และเป็นที่ที่ผลิตอากาศให้ชีวิตกับเรา  

'Wings Of Paradise' เป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดย MUEBON ศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังชาวไทย เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่สัตว์ป่าต้องการจะบอกแก่มนุษย์ว่าพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์อันเป็นบ้านของสัตว์ป่าหายากกำลังถูกคุกคามและทำลายด้วยมือมนุษย์

 แม้ว่าจะไม่ได้ทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ MUEBON และศิลปินอีกหลากหลายคนในโปรเจค Wings of Paradise ต่างก็เชื่อว่างานศิลปะจะสามารถเข้าไปอยู่ในใจและสร้างแรงผลักดันให้กับผู้คนเพื่อลุกขึ้นมาส่งเสียงปกป้องผืนป่าฝนเขตร้อน ผืนป่าที่ช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและเป็นบ้านหลังใหญ่ของสัตว์อีกหลากหลายชนิด

ภาพ Wings of Paradise จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ในวันที่ 25 กันยายน จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561

คุณสามารถร่วมบอกกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันให้ยุติการทำลายป่าฝนเขตร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการแฮชแท็ก #WingsOfParadise และช่วยแชร์รูปเจ้านกน้อยตัวนี้ทางโซเชียลมีเดีย หรือชวนเพื่อนๆมาร่วมแชร์ภาพให้เรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไป

 

หรือร่วมลงชื่อเพื่อปกป้องป่าฝนเขตร้อนจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มได้ที่นี่

 

 


 

 

ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่