ในช่วงการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2561) เรามีโอกาสได้เห็นกลุ่มผู้หญิง ที่ลุกขึ้นมาแสดงพลังปกป้องสิ่งแวดล้อม ในวัน Gender Day ซึ่งวัน Gender Day นี้ถูกจัดขึ้นในทุกๆการประชุมทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกมากว่า 7 ปีแล้ว

Gender Day
ผู้คนหลายพันคนร่วมเดินรณรงค์ “Climate March” ใกล้กับสถานที่ประชุม COP24 ในเมือง คาโตวีตเชโปแลนด์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างผลกระทบในวงกว้างต่อประชากรบนโลก ประชากรที่ต้องการทรัพยากรเพื่อดำรงชีวิต รวมถึงใครก็ตามที่ไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบ

รู้หรือไม่ว่า “ผู้หญิง” เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงและรับภาระมากกว่า จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากความยากจน (คนยากจนส่วนใหญ่ในโลกคือผู้หญิง) และด้วยความไม่เท่าเทียมทำให้ผู้หญิงขาดการมีส่วนร่วม รวมทั้งไม่สามารถเข้าร่วมกระบวนการเพื่อเพิ่มความเท่าเทียมทางเพศ อีกทั้งมักจะถูกกีดกันออกจากการวางแผนด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายทางการเมืองและแผนการดำเนินนโยบาย

เพราะสังคมที่มีความเท่าเทียมคือสิ่งสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงภัยภิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความทุ่มเทในการรณรงค์จากกลุ่มผู้หญิงในการประชุมครั้งนั้นมีความสำคัญกับพวกเราทุกคน เพราะการเดินขบวนครั้งนี้ให้โอกาสเราในการย้ำเตือนรัฐบาลว่า หากต้องการหลีกเลี่ยงภัยพิบัติจากสภาพอากาศ เราต้องการแผนนโยบายพลังงานที่อยู่บนระบบทางการเมืองที่เป็นธรรม ระบบที่ทุกๆฝ่ายในสังคมได้พิจารณาลงความเห็นร่วมกัน

ด้วยมิติทางด้านเพศสภาพและมีประสิทธิภาพ การที่ผู้หญิงเข้าร่วมพิจารณาแผนพลังงานเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อร่วมสร้างแผนพลังงานใหม่และสร้างโครงสร้างทางสังคมที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน และผู้หญิงจะไม่ตกเป็นเหยื่อในภาวะวิกฤตอีกต่อไป

ปัจจุบันมีกลุ่มผู้หญิงลุกขึ้นมาแสดงพลังในการปกป้องสิ่งแวดล้อมอยู่ทุกที่ๆ

Greta Thunberg
เยาวชนวัย 15 ปี เกรย์ต้า ธันเบิร์ก หยุดเรียนเพื่อมาร่วมการรณรงค์ด้านนอกของรัฐสภาในเมือง สต็อกโฮล์ม

เมื่อปี พ.ศ.2560 ในการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ฟิจิเป็นเจ้าภาพ ได้มีการอนุมัติแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเพศสภาพ ถือเป็นการเริ่มก้าวแรกที่ดี รวมถึงความโปร่งใสในการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มากขึ้นก็ได้เริ่มแล้วในที่สุด

และใน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาก็มีนักกิจกรรมมากมายจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนแผนการดำเนินงานนี้ใน COP24 ด้วย

และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อยเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นเราจำเป็นต้องร่วมกันผลักดันสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ประชาชนคนทั่วไปเป็นผู้ร่วมผลิตไฟฟ้า กักเก็บ ซื้อขายและจัดการพลังงานหมุนเวียนของตนเอง

การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตพลังงานที่เป็นธรรมนั้นจะไม่เกิดขึ้นหากผู้คนมากกว่าครึ่งโลกยังไม่สามารถเข้าถึงเรื่องนี้ได้ การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เป็นธรรมไม่ได้เป็นแค่งาน แต่ยังเป็นเรื่องของความเท่าเทียม เป็นประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อมที่สะอาดคืออนาคตที่ดีของพวกเรา

solar-rooftop
ผู้หญิงคนนี้กำลังเรียนรู้ระบบโซลาร์ ในอินเดีย

ผู้หญิงคือกุญแจสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้องขอบคุณความรู้ ความเป็นผู้นำในด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และเป็นผู้นำในการจัดการทรัพยากรในบ้านด้วยความยั่งยืนรวมถึงภายในระดับชุมชนของพวกเธอ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงจะทำให้รัฐตระหนักถึงความต้องการของพลเมืองมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายและกลุ่มคนชายขอบ นอกจากนี้ยังมีพลังทางด้านสันติภาพที่ยั่งยืนอีกด้วย

การรวมพลังของผู้หญิงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือสิ่งที่เราต้องการในสภาวะวิกฤตของโลก