กรีนพีซวอนนายกฯ คงมติ ครม.ห้ามทดลองพืชจีเอ็มโอ
นักกิจกรรมกรีนพีซพันแถบอันตรายกันผีดิบจีเอ็มโอหน้าทำเนียบรัฐบาล นักกิจกรรมสวมหุ่นผีดิบพืชผักจีเอ็มโอ: มะละกอ ข้าว มะเขือเทศ สัปปะรด และพริก หน้าทำเนียบฯ เพื่อแสดงว่าจะเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นหากนายธีระ สูตะบุตร รมต. เกษตรฯ สามารถผลักดันให้ยกเลิกมติครม.ทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในไร่นาเปิด

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 28 ส.ค. 50 — วันนี้หุ่นผีดิบพืชจีเอ็มโอของกรีนพีซจำนวน 5 ตัว ได้แก่ มะละกอ ข้าว มะเขือเทศ สับปะรด และพริกขนาดเท่าคนจริงเดินรณรงค์คัดค้านบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงให้คณะรัฐมนตรีเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากความพยายามของรมต.เกษตรฯ ที่จะผลักดันให้ล้มมติ ครม. นี้เป็นผลสำเร็จ ครั้งนี้เป็นการคัดค้านต่อเนื่องจากเมื่อวานที่กรีนพีซบรรทุกมะละกอกองมหึมาราว 11 ตัน ถมหน้าประตูทางเข้าออกของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อย้ำเตือนถึงคดีมะละกอปนเปื้อนจีเอ็มโอ ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี 2547 ซึ่งยังคงค้างคาอยู่

“หุ่นผีดิบพืชจีเอ็มโอทั้ง 5 ตัวนี้ แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมที่อันตรายสามารถทำให้เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของไทยพังพินาศได้ ทันทีที่พืชจีเอ็มโอถูกปล่อยออกสู่พื้นที่เปิด มันก็เหมือนกับผีดิบที่บ้าคลั่งที่จะแพร่กระจายและปนเปื้อนไปสู่พืชผลและสิ่งแวดล้อมของไทยอย่างไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้ ซึ่งนั่นจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของเกษตรกร” นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสาน งานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ) กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

 


“ถ้าหาก ครม.อนุมัติให้มีการยกเลิกมตินี้ นั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทข้ามชาติเพียงไม่กี่บริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากการแพร่พันธุ์พืชจีเอ็มโอ และไม่ใส่ใจที่จะปกป้องอนาคตของผลผลิตทางการเกษตรของไทยที่ต้องพึ่งพาตลาดส่งออกเป็นหลัก ซึ่งตลาดเหล่านี้ไม่ต้องการผลผลิตที่ปนเปื้อนจีเอ็มโอ” ณัฐวิภากล่าวเสริม

ในเดือนกรกฎาคมปี 2547 กรีนพีซเปิดโปงกระทรวงเกษตรฯ ว่าเป็นสาเหตุทำให้มะละกอไทยปนเปื้อนจีเอ็มโอ โดยมีการทดลองปลูกมะละกอจีเอ็มโอที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ส่วนแยกพืชสวน จ.ขอนแก่น และปล่อยให้มีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์มะละกอที่ปนเปื้อนจีเอ็มโอให้กับเกษตรกรไทยกว่า 2,669 ราย ใน 37 จังหวัดทั่วประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กระทรวงเกษตรฯ ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการควบคุมการแพร่กระจายของพืชจีเอ็มโอ สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรไทย การปนเปื้อนที่ผิดกฎหมายและไม่พึงประสงค์นี้เป็นเหตุให้ตลาดโลกโดยเฉพาะในยุโรปขาดความเชื่อมั่นต่อการส่งออกมะละกอไทย

หลังเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้กระทรวงเกษตรฯ จำต้องทำลายต้นมะละกอในสถานีทดลองที่จังหวัดขอนแก่น แต่เมื่อกรีนพีซสุ่มเก็บตัวอย่างมะละกอในแปลงเกษตร เมื่อปี 2548 ปรากฎว่ายังพบมะละกอจีเอ็มโอในแปลงเกษตรใน 5 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม และระยอง กรีนพีซจึงฟ้องกรมวิชาการเกษตรต่อศาลปกครอง ด้วยเหตุที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้เกิดการปนเปื้อนจีเอ็มโอในมะละกอดังกล่าว

-----

กรีนพีซรณรงค์เพื่อต่อต้านพืชจีเอ็มโอรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของพืชจีเอ็มโอทั้งหมด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญบนหลักการของความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย การตัดต่อพันธุกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและไม่เป็นที่ต้องการของสังคมโลกอีกทั้งยังทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความเสี่ยงให้กับผู้บริโภค