ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมปลาทูน่า

การประมงปลาทูน่าระดับโลกกำลังอยู่เหนือการควบคุม อุตสาหกรรมปลาทูน่าทำให้ปลาในมหาสมุทรของเราหร่อยหรอลง  ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในทะเล และมีการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อแรงงาน ซึ่งในบางกรณีก็ร้ายแรงจนน่าตกใจ

แรงงานบนเรือประมงยังคงถูกกดขี่ ถูกละเมิดสิทธิที่พึงได้รับ หรือแม้กระทั่งถูกบังคับให้ทำงานบนเรือเป็นเวลาหลายเดือน หรือแรมปีโดยที่ไม่ได้กลับเข้าฝั่ง วิธีการประมงทูน่าที่ใช้กันอยู่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล  อาทิ ฉลาม และเต่า ปลาทูน่าที่จับได้ถูกเก็บรวมกับคอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าเดียวกันกับที่ใช้เก็บน้ำมันดีเซลสกปรกที่ใช้ในเรือ จากนั้นส่งต่อตามห่วงโซ่อุปทานมายังผู้บริโภค

ขณะนี้ ไทยยูเนี่ยน อุตสาหกรรมปลาทูน่าชื่อดังระดับโลก ได้เปิดตัวโลโก้ และแคมเปญประชาสัมพันธ์ใหม่ เรียกว่า “One Future”  เพื่อโน้มน้าวให้ทุกคนเห็นว่าชื่อเสียงและการปฏิบัติงานของบริษัทนั้นไร้ข้อกังขา แต่ในความเป็นจริงนั้นกลับไร้อนาคตสำหรับปลาทูน่า และคนงานบนเรือจำนวนมากที่ถูกบังคับใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม หากไทยยูเนียนยังคงไม่แก้ไขปัญหาเหล่านี้ในห่วงโซ่อุปทานของตน และหันมาร่วมปกป้องมหาสมุทร

เราต้องการมากกว่าโลโก้และวิสัยทัศน์ที่ไม่หนักแน่น ด้วยเหตุนี้ กรีนพีซยื่นจดหมายถึงไทยยูเนี่ยน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา แจ้งให้ทราบว่า กรีนพีซกำลังเปิดตัวงานรณรงค์ระดับโลก เรียกร้องให้ไทยยูเนี่ยนดำเนินการแก้ไขปัญหาประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรีนพีซจะทำงานเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่ามีปัญหาอะไรซุกซ่อนอยู่ในทูน่ากระป๋องที่ตนซื้อ

ในแบรนด์ที่อยู่ในสายการผลิตของไทยยูเนี่ยนทั้งหมด ตั้งแต่ซีเล็คทูน่า ในประเทศไทย ชิกเก้นออฟเดอะซีในสหรัฐอเมริกา และจอห์นเวสต์ในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ กรีนพีซยังส่งจดหมายถึงบริษัทในเครือของไทยยูเนี่ยน และผู้ลงทุนทั่วโลกเตือนถึงความเสี่ยงทางด้านการเงินที่เป็นผลพวงมาจากการใช้วิธีการทำประมงแบบทำลายล้าง

ถึงเวลาที่ไทยยูเนี่ยนจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่ในการจะทำเช่นนั้นได้ ผู้บริหารระดับสูงของไทยยูเนี่ยนต้องรับรู้ถึงแรงกดดันและพลังของผู้บริโภคและประชาชนทั่วโลก

ไทยยูเนี่ยนสามารถเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมปลาทูน่าระดับโลกได้ด้วยการผลิตอาหารทะเลที่ได้มาด้วยกระบวนการที่ยั่งยืนและเป็นธรรม ด้วยความเป็นอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่อย่างไทยยูเนี่ยน การเข้าถึงผู้บริโภค และความสามารถในการระดมทรัพยากร หมายถึงความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงของไทยยูเนี่ยน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการประมงปลาทูน่าระดับโลกได้มากเท่าที่ต้องการ

ที่ผ่านมากรีนพีซได้ผลักดันให้แบรนด์ปลาทูน่ากระป๋องชั้นนำในตลาดหลักๆ  อย่างสหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย หันมาทำให้ห่วงโซ่อุปทานปลอดจากเบื้องหลังที่ทำร้ายมหาสมุทร ขณะนี้เรากำลังต่อกรอยู่กับอุตสาหกรรมปลาทูน่าที่ใหญ่ที่สุดของโลก และบริษัทในเครือต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก การรณรงค์ครั้งนี้ต้องอาศัยพลังจากทุกคน  แต่หากเราสามารถเปลี่ยนแปลงไทยยูเนี่ยนได้ เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของอุตสาหกรรมปลาทูน่าทั้งหมดทั่วโลกได้เช่นกัน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานรณรงค์ระดับโลก และร่วมผลักดันให้ไทยยูเนี่ยนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อแรงงานและปกป้องมหาสมุทร

Graham Forbes - Global Seafood Markets Project Leader กรีนพีซ สหรัฐอเมริกา