วอน เฮอร์นันเดซ
ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นเวลาสิบปีแล้ว นับตั้งแต่ที่กรีนพีซได้ก่อตั้งขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ  การเลือกขยายฐานดำเนินการในภูมิภาคนี้เนื่องด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือตัวชี้วัดอนาคตของโลก หากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจในเอเชียรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไล่ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่ลืมหูลืมตาแล้ว โลกก็คงต้องพบกับฝันร้ายอันน่าสลดของระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมลงซึ่งเกิดขึ้นจากการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในซีกโลกตะวันตก ความจริงแล้ว วิกฤตสภาพภูมิอากาศซึ่งขณะนี้เป็นอนาคตที่มีร่วมกันของเราทุกคนคือผลพวงของการบริโภคที่ล้นเกินและกระบวนทัศน์การพัฒนาที่มีฐานอยู่บนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและยังคงได้รับการส่งเสริมโดยประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การที่เราจะออกไปจากขอบเหวแห่งหายนะทางนิเวศที่คืบคลานเข้ามานี้เป็นความรับผิดชอบหลักของประเทศที่มั่งคั่งทั้งหลาย

ปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งคนส่วนใหญ่มีความตระหนักถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และก้าวข้ามความผิดพลาดในแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและลัทธิการบริโภคที่ล้นเกินของประเทศตะวันตก  มิฉะนั้นแล้ว จะเหลือเพียงทางเลือกอันไม่พึงปรารถนา เราอาจต้องมีโลกถึงหกใบมารองรับในอีกครึ่งศตวรรษข้างหน้า ถ้าพวกเรายังคงใช้ชีวิตและพัฒนาดังเช่นชาวอเมริกันหรือยุโรป

ตัวอย่างและการริเริ่มมีอยู่แล้วมากมาย ที่จะพิสูจน์ว่า ชุมชน รัฐและประเทศชาติสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็จัดหาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้ เมื่อสิบปีก่อน มีกรณีการทิ้งขยะและกากสารพิษอันฉาวโฉ่จากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคของเรา ผมรู้สึกตกใจมากที่พบว่า ประเทศเราทำทุกวิถีทางเพื่อดึงดูดการลงทุนทุกประเภท โดยไม่คำนึงว่าจะสกปรกปนเปื้อนแค่ไหน เราต่างยินดีพร้อมใจกันที่จะสูญเสียความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม สุขภาพที่ดีของคนงานและชุมชนเพื่อแลกกับผลประโยชน์ระยะสั้น  ก่อนหน้านั้นหลายปี กรีนพีซได้ทำการรณรงค์อย่างหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อต่อต้านการค้ากากของเสียอันตรายและการขนส่งเทคโนโลยีสกปรกนี้ แล้วเราก็ได้เห็นชัยชนะผ่านการควบคุม กวดขันอย่างเข้มงวด และจากความจริงที่ว่าเหตุการณ์อันอื้อฉาวเช่นนี้ปัจจุบันไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก เราได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมิได้เป็นเพียงสิ่งที่เป็นไปได้เท่านั้น แต่ยังเป็นบรรทัดฐานที่ได้รับยอมรับอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนี้ทำให้ผมมีความมั่นใจที่จะกล่าวว่า อีกสิบปีจากนี้ไป เราจะได้เห็นการพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและมีประสิทธิภาพอย่างก้าวกระโดดทั่วทั้งภูมิภาค เนื่องจากปัญหาและหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้พลังงานสกปรกอย่างถ่านหินและนิวเคลียร์ ผู้นำของเราจะต้องเห็นคุณค่าที่ดีกว่าของแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น  สิ่งที่เราเคยมองว่าเป็นทางเลือกนั้น สักวันหนึ่งก็จะกลายเป็นกระแสหลักแทน 

การตัดไม้ทำลายป่าอย่างล้างผลาญ โดยเฉพาะในสถานที่สำคัญอย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซียที่ส่งผลกระทบและทำลายระบบนิเวศ รวมทั้งการสร้างมลพิษในแหล่งน้ำจะได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพเดิม จะมีการลงทุนเพื่อส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและใช้สารอินทรีย์มากขึ้นอันจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้น 

สิทธิที่จะได้รับอาหารที่บริสุทธิ์ น้ำสะอาดและอาหารที่ปลอดภัย โดยเฉพาะสิทธิในการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่จะได้รับการเอาใจใส่ ได้รับการปฏิบัติตามและได้รับหลักประกันดังเช่นสิทธิและเสรีภาพที่สำคัญอื่นๆ

นี่คือความเปลี่ยนแปลงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรามองเห็นในอีกสิบปีข้างหน้า  กรีนพีซจะอยู่ที่นั่นโดยมีบทบาทสร้างการเปลี่ยนแปลง  เพื่อทำให้โลกของเราใบนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นไป