ความล้มเหลวด้านสิ่งแวดล้อม ‘ทำให้มนุษยชาติตกอยู่ในภาวะเสี่ยง’

 


- รายงานของสหประชาชาติแสดงความคร่ำครวญถึงการขาดการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยรัฐบาล
- การศึกษา 5 ปีนี้มีส่วนร่วมโดยนักวิทยาศาสตร์ 1,400 คน

 


รายงานฉบับนี้ระบุว่า แต่ละคนใช้แผ่นดินมากกว่าที่ต้องใช้ 3 เท่า ซึ่งมากกว่าที่โลกจะให้ได้รูปโดย Corbis
โดย Martin HodgsonThe Guardian26 ตุลาคม 2550
รายงานฉบับใหม่ของสหประชาชาติระบุว่า อนาคตของมนุษยชาติตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะล้มเหลวในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ต่างๆ และประชากรที่เพิ่มจำนวนขึ้น

 


ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามโดยผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ 30% ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 23% ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ 12% ของนกตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ในขณะที่แม่น้ำ 1 ใน 10 แห่งของโลกเหือดแห้งทุกๆ ปี ก่อนไหลสู่ทะเล

 


รายงานกล่าวว่าโลกมีแนวโน้มจะถูกทำลายอย่างไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเดิมหากไม่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือต่ำกว่า 50% จากระดับปี 2533 ก่อนปี 2593

 


เพื่อให้ลดเหลือระดับดับกล่าว ประเทศร่ำรวยต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 60-80% ภายในปี 2593 และประเทศกำลังพัฒนาก็ต้องลดลงจำนวนมากเช่นกัน

 


รายงานระบุถึงพื้นที่จำนวนหนึ่งที่การเสื่อมของสิ่งแวดล้อมกำลังคุกคามสวัสดิภาพมนุษย์และโลก ได้แก่ น้ำ การจับปลาเกินขนาด และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ระบุว่าการสูญพันธุ์ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ครั้งที่ 6 กำลังคืบคลานเข้ามา
รายงาน 550 หน้านี้ใช้เวลา 5 ปีในการจัดทำ โดยมีนักวิทยาศาสตร์เกือบ 400 คนดำเนินการวิจัยและจัดทำฉบับร่าง ซึ่งผลการค้นพบของพวกเขาได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 1,000 คน

 


รายงานเป็นตัวเลข:

 


- ป่า 116,550 ตารางกิโลเมตรถูกทำลายทั่วโลกทุกๆ ปี
- แม่น้ำ 60% ถูกทำลายโดยการสร้างเชื่อนหรือเปลี่ยนสภาพ
- 34% คือตัวเลขประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นใน 20 ปีที่ผ่านมา
- ประชาชน 75,000 คนต่อปีถูกคร่าชีวิตโดยภัยธรรมชาติ
- 50% คือตัวเลขของประชากรปลาที่ลดดิ่งลงภายใน 20 ปี
- 20% คือตัวเลขความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่ได้รับการศึกษา

 

-------
กรีนพีซเป็นองค์กรต่อต้านการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรัฐบาลและบริษัท เราไม่รับเงินบริจาคจากรัฐบาลและเอกชน จึงยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความช่วยเหลือจากประชาชนเช่นคุณ

 


กรีนพีซต้องการความช่วยเหลือจากคุณ! เราต้องการให้คุณช่วยบอกต่อเพื่อของคุณเกี่ยวกับกรีนพีซและงานรณรงค์ของกรีนพีซโดยบอกให้พวกเขาไปเยี่ยมเว็บไซต์ของกรีนพีซ – http://www.greenpeace.or.th/ และมีส่วนร่วมโดยสมัครจดหมายข่าวนักกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการณรงค์ทางอินเทอร์เน็ต
บริจาควันนี้ – ช่วยกรีนพีซให้ดำรงอยู่ สมัครสมาชิกวันนี้
ลงมือทำ – เป็นสมาชิกของชุมชนนักกิจกรรมออนไลน์กรีนพีซ
เป็นอาสาสมัคร – มีหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อปกป้องโลกใบนี้สำหรับคนรุ่นต่อไป และเรายินดีรับความช่วยเหลือเสมอ

 

------------------------- English, Complete Article --------------------


Environmental failures ’put humanity at risk’
http://www.guardian.co.uk/environment/2007/oct/26/climatechange

 

- UN report bemoans lack of urgency by governments

 

- Five-year study involved more than 1,400 scientists

 


Martin Hodgson
The Guardian
Friday October 26 2007

 


Each person requires a third more land for his or her needs than the planet can supply, says the study. Photograph: Corbis

The future of humanity has been put at risk by a failure to address environmental problems including climate change, species extinction and a growing human population, according to a new UN report.

 


In a sweeping audit of the world's environmental wellbeing, the study by the UN Environment Programme (UNEP) warns that governments are still failing to recognise the seriousness of major environmental issues.

 


The study, involving more than 1,400 scientists, found that human consumption had far outstripped available resources. Each person on Earth now requires a third more land to supply his or her needs than the planet can supply, it finds.

 


Meanwhile, biodiversity is seriously threatened by the impact of human activities: 30% of amphibians, 23% of mammals and 12% of birds are under threat of extinction, while one in 10 of the world's large rivers runs dry every year before it reaches the sea.

 


The report - entitled Global Environment Outlook: Environment for Development - reviews progress made since a similar study in 1987 which laid the groundwork for studying environmental issues affecting the planet.

 


Since the 1987 study, Our Common Future, the global response "has in some cases been courageous and inspiring," said the environment programme's executive director Achim Steiner. The international community has cut ozone-damaging chemicals, negotiated the Kyoto protocol and other international environmental treaties and supported a rise in protected areas which cover 12% of the world.

 


"But all too often [the response] has been slow and at a pace and scale that fails to respond to or recognise the magnitude of the challenges facing the people and the environment of the planet," Mr Steiner said. "The systematic destruction of the Earth's natural and nature-based resources has reached a point where the economic viability of economies is being challenged - and where the bill we hand to our children may prove impossible to pay," he said.

 


Climate change is a global priority that demands political leadership, but there has been "a remarkable lack of urgency" in the response, which the report characterised as "woefully inadequate".

 


The report's authors say its objective is "not to present a dark and gloomy scenario, but an urgent call to action".

 


It warns that tackling the problems may affect the vested interests of powerful groups, and that the environment must be moved to the core of decision-making.

 


The report said irreversible damage to the world's climate will be likely unless greenhouse gas emissions drop to below 50% of their 1990 levels before 2050.

 


To reach this level, the richer countries must cut emissions by 60% to 80% by 2050 and developing countries must also make significant reductions, it says.

 


It addresses a number of areas where environmental degradation is threatening human welfare and the planet, including water, over-fishing and biodiversity - where the UNEP says a sixth, human-induced, extinction is under way.

 


Billions of people in the developing world are put at risk by a failure to remedy relatively simple problems such as waterborne disease, the study says.

 


The 550-page report took five years to prepare. It was researched and drafted by almost 400 scientists, whose findings were peer-reviewed by 1,000 others.

 


One of the report's authors, Joseph Alcamo said that race is on to determine if leaders move fast enough to save the planet. "The question for me, for us perhaps, is whether we're going to make it to a more slowly changing world or whether we're going to hit a brick wall in the Earth's system first," he said.

 

"Personally, I think this could be one of the most important races that humanity will ever run."

 


In numbers:
· 45 thousand square miles of forest are lost across the world each year
· 60% of the world's major rivers have been dammed or diverted
· 34%: the amount by which the world's population has grown in the last 20 years
· 75 thousand people a year are killed by natural disasters
· 50%: The percentage by which populations of fresh fish have declined in 20 years
· 20%: How much the energy requirements of developed countries such as the United States have increased in the period
Source: Global Environment Output 2007

 


----------------
Greenpeace Needs Your Help! - We need your help spread the word tell your friends about Greenpeace and its campaigns by telling them to visit the site http://www.greenpeace.or.th/ and to Get Involved by signing up for the cyberactivist news and engaging in Greenpeace cyberactions
1: Donate Now Help Greenpeace Take a Stand. Become a Member Today.
2: Take Action Become a member of the Greenpeace cyberactivist community.
3: Volunteer There is a lot to be done when protecting the planet for future generations and help is always welcome.