- English Version After Thai -

ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่พลโลกพากันหวาดกลัว และมีการถกเถียงกันว่าสภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะ ธรรมชาติ หรือ น้ำมือมนุษย์ กันแน่

ท้ายที่สุดเห็นพ้องต้องกันว่ามนุษย์นั่นแหละตัวดี ด้วยสาเหตุที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การตัดไม้ทำลายป่า การย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต อุปกรณ์เครื่องใช้อำนวยสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น โฟม กระป๋อง สเปรย์ เครื่องทำความเย็น ตู้เย็น ฯลฯ

ในประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 344 ล้านตัน โดยเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่มาจากภาคพลังงาน 56% ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในประเทศ


รองลงมา คือ ภาคเกษตรกรรม 24% จากขยะมูลฝอยและของเสีย 8% จากป่าไม้และการใช้ที่ดิน 7% และจากกระบวนการอุตสาหกรรม 5%


ดังนั้นการแก้ปัญหาโลกร้อนจึงควรให้ความสำคัญมากที่สุดที่ภาคพลังงาน


ล่าสุดกระทรวงพลังงานได้ลงนามในสัญญากับสถาบันการเงิน 11 แห่ง เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ กู้เงินหลายพันล้านบาทเพื่อลงทุนกับการอนุรักษ์พลังงานและโครงการพลังงานสะอาด ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญไปสู่อนาตของการประหยัดพลังงาน


นอกจากนี้กระทรวงพลังงานกำลังรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่กินไฟสูงมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแทน โดยในปลายปีนี้ โรงงานผลิตหลอดไฟประหยัดพลังงานจะเปิดดำเนินการ นอกจากจากกระทรวงพลังงานยังผลักดันให้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์อีกด้วย


ในระดับนานาชาติ นั้น หน่วยงานให้ความช่วยเหลือและผู้กำหนดนโยบายนานานาชาติต่างๆ ได้เรียกร้องให้ประเทศในเอเชีย แปซิฟิคระบุเรื่องภาวะโลกร้อนไว้ในแผนพัฒนาประเทศ


สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐได้กระตุ้นให้รัฐบาลของประเทศในเอเชีย แปซิฟิคบูรณาการข้อมูลภาวะโลกร้อนไว้ในโครงการพัฒนาประเทศและประเมินผลว่าแผนพัฒนาต่างๆ มีผลกระทบระยะยาวต่อภาวะโลกร้อนหรือไม่


ส่วนในสหรัฐอเมริกานั้น ประธานาธิบดี จอร์จ บุชได้เชิญนานาชาติร่วมประชุมเรื่องภาวะโลกร้อนเพื่อหารือยุทธศาสตร์แก้ปัญหาระยะยาวในวันที่ 27-28 กันยายน 2550 ซึ่งเป็นสัปดาห์เดียวกับที่องค์การสหประชาชาติ ( ยูเอ็น) มีแผนจัดประชุมโลกร้อนที่สำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์ค


การประชุมครั้งนี้จะหารือเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระยะยาวโดยสมัครใจ และอาจมีการเจรจาร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาด


ส่วนการประชุมของยูเอ็นมีขึ้นเพื่อหารือทิศทางสู้โลกร้อน หลังพิธีสารเกียวโตซึ่งเรียกร้องให้ชาติอุตสาหกรรม 35 ชาติ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5% จากระดับปี 2533 ภายในปี 2555 แต่สหรัฐไม่ได้ให้สัตยาบันในพิธีสาร ส่วนชาติกำลังพัฒนาขนาดใหญ่อย่างจีน อินเดีย และบราซิลได้รับยกเว้นจากข้อกำหนดนอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังได้แก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนโดยการผ่านกฎหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเ มื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2550 โดยกำหนดให้โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตพลังงานจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์เป็นปริมาณ 15% ภายในพ. ศ. 2563


มาตรฐานดังกล่าวจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ตัวการหลักที่ทำให้โลกร้อนได้ถึง 500 มิลลิตัน และหากนำเงื่อนไขที่ดีที่สุดที่ได้รับความเห็นชอบในกฎหมายทั้งจากฉบับของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรมารวมกัน สหรัฐจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 18% เมื่อถึงปี 2573 นอกจากนี้การให้ความสำคัญกับการนำพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่มาผลิตกระแสไฟฟ้าจะช่วยลดราคาก๊าซธรรมชาติและค่าไฟฟ้า และช่วยให้ผู้บริดภคชาวสหรัฐประหยัดเงินได้ถึงมากกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ( ประมาณ 3 ล้านบาท )


เห็นได้ว่าทั่วประเทศกำลังตื่นตัวเรื่องภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งเพราะมีผลกระทบต่อโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย


อย่าลืมว่าเราทุกคนก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้ โดยการเปลี่ยนวีถีชีวิตเล็กๆ น้อยๆ หนึ่งคนก็คือหนึ่งหยดน้ำเมื่อรวมกันก็หลายเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ได้ ต่อไปนี้เป็นวีธีง่ายๆ เพื่อหยุดโลกร้อน


* อาบน้ำด้วยฝักบัว ประหยัดกว่าตักอาบหรือใช้อ่างอาบน้ำถึงครึ่งหนึ่งในเวลาเพียง 10 นาที ปิดน้ำขณะแปรงฟัน ประหยัดได้เดือนละ 151 ลิตร

* ใช้หลอดไฟตะเกียบ ประหยัดกว่าหลอดธรรมดา 4 เท่า ใช้งานนานกว่า 8 เท่า แต่ละหลอดช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 4, 500 กิโลกรัม

* ใช้ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดความจุ 400 ลิตร ตั้งอุณหภูมิที่ 3-5 องศา และ -17 - -15 องศาในช่องแช่แข็ง มีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟมากที่สุด

* เปิดแอร์ที่ 25 องศา อุณหภูมิต่ำกว่านี้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 5 - 10 %

* ใช้แล็บท็อป จอแบน ประหยัดไฟมากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะถึง 5 เท่า จำไว้ screen server และหมวดสแตนบายด์ไม่ได้ช่วยประหยัดไฟ พลังงานที่เสียไปเท่ากับซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ได้ 1 เครื่อง และพริ้นเตอร์เลเซอร์ประหยัดพลังงานมากกว่าอิงค์เจ็ท

* พกถุงผ้าไปช็อปปิ้งแทนการใช้ถุงพลาสติก แต่ละปีทั่วโลกทิ้งถุงพลาสติกจากซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแสนล้านใบ อย่าลืมว่า ลดขยะเท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

* ใส่เสื้อผ้าฝ้ายออร์แกนิค และใช้เครื่องใช้รีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้

* ปลูกต้นไม้ 1 ต้นดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตันตลอดอายุขัย และรดน้ำช่วงเช้า และกลางคืน ป้องกันการระเหย


นอกจากนี้ท่านยังสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้โดยสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอิสระที่ทำกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสันติภาพ หากท่านต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรีนพีซ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: http://www.greenpeace.or.th และหากสนใจสิ่งที่องค์กรนี้ทำท่านสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครหรือร่วมบริจาคได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว--------Everybody is scared of Global Warming. There was debates whether this crisis was caused by nature or humans.The agreement was humans, who burn fossil fuels in factories, deforestation, fossil composition and equipments in our daily lives such as foam, can, spray, coller, refrigerator, etc.


Thailand has 344 tons of greenhouse gas emissions. The energy sector releases 56% of carbon dioxide (greenhouse gas).The second cause is from agricultural sector (24%), garbage and waste (8%), forests and land uses (7%) and industrial precesses (5%)As a result, the energy sector should be given most importance in tackling global warming.The Ministry of Energy just signed a contract with 11 financial institutions to lend billions of baht to invest to energy conservation and renewable energies. This is a big step to the energy-saving future.Moreover, the Ministry is campaigning for replacing incandescent light bulbs with energy-saving bulbs. Late this year, Factories producing energy-saving light bulbs will be in operation. In addition, he Ministry is also pushing for nuclear energy.On an international level, international aid agencies and policy makers have called on countries in Asia Pacific to address climate change in their national development plans..The US Agency for International Development urged Asia-Pacific fevernments to intergrate climate information into development projects and assess if the plans might have long-term impacts on global warming.In USA, President Bush invited countries to the climate change conference to consult on long-term strategies on September 27-28, 2007, the same week the UN holds the climate change conference in New York.


The meeting will be a consultation on how to reduce greenhouse gas emissions in a long-term and voluntarily. There might be a negotiation to cooperate with the public sector to support renewable energies.The UN conference will be held to consult for global warming reduction after the Kyoto Protocol which called on 35 industrialized nations to reduce greenhouse gas emissions by 5% in 1990 within 2012 was not pledged by the US whereas other industrialized nations which is China, India and Brazil were exempted.USA did more to tackle global warming by passing a bill to reduce greenhouse gas emissions on August 5, 2007, indentifying power plants to generate electricity from wind and solar energies for 15% within 2020.The bill will reduce carbon dioxide emission for 500 millitons.We can see that the whole world is on a hot seat about climate change, which is a critical issue because it affects the world and all living beings.But despite the international efforts, do not forget that you can be a part of the solution by changing your lifestyle a little. One person is a drop in an ocean, together they become a vast ocean. The following are simple ways to stop global warming.* Taking a bath by using a shower head can save a half more water in 10 minutes. Turning of the tap while brushing teeth can save 141 litres of water a month.


* Using energy-saving bulbs save 4 times more energy than the usual incandescent light bulbs and have 8 times more of lifetime. Each energey-saving bulb can reduce 4,500 kilograms of carbon dioxide.

* Change you refrigerator to 2-doors type with storing capacity of 400 litres and adjust the thermostat to 3-5 degrees celcius and to -17 to -15 in the freezer.
Adjust an air conditioner's thermostat to 25 C. Lower than this consume 5-10% more of energy.

* Using a laptop with flat screen can save 5 times more energy than a desk computer. Remember that screen saver and stand-by mode waste energy equaled to buying a new computer. Laser printer save more energy than Engjet.

* Carry your cloth bag instead of using plastic bags. All over the world, hundred thousands of plastic bags are dumped from supermarkets. Remember that reducing garbage means reducing carbon dioxide emission.

* Wear organic cotton clothes and use recyclable equipments.

* Planting a tree can absorb 1 ton of carbon dioxide throughout its lifetime. Watering plants in the morning and evening to prevent evaporation.


There is another way you can help reduce global warming: by supporting a non-profit independent organization that campaign to change attitudes and behaviors to protect and conserve the environment and promote peace. If you would like to be a part to save the environment, please go to Greenpeace Southeast Asia's website at http://www.greenpeace.or.th and if you are interested to be our volunteers or make a donation, you can do so at the website.


--
พันธกิจของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

" เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม
เปิดโปงและหยุดยั้งอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับเร่งรัดการพัฒนาที่สะอาด
ด้วยวิธีเปิดเผย สร้างสรรค์ บนพื้นฐานของสันติวิธี"

Greenpeace Southeast Asia's Mission Statement

" Safeguard environmental rights,
Expose and stop environmental crimes,
Advance clean development. "

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : http://www.greenpeace.or.th