หลังจากช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผักจากการปลูกครั้งแรกผ่านไป ครั้งนี้น้อง ๆ โรงเรียนวนิษา รังสิต กลับมาลุยแปลงผักเชิงนิเวศของตัวเองแบบเต็มตัว โดยมีพี่ ๆ กรีนพีซเป็นพี่เลี้ยง การปลูกในครั้งนี้ น้อง ๆ ได้ปลูกผักที่จะนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นหลัก

เราไปดูการทำงานของน้อง ๆ ดีกว่าว่าการลงปลูกครั้งนี้จะสนุกเหมือนคราวก่อนหรือไม่ และผักแปลงนี้จะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลยครับ

8 กันยายน 2560
เริ่มต้นวันกับพี่ ๆ อาสาสมัครกรีนพีซ ช่วยน้องๆเตรียมดินปลูกผัก จากนั้น พี่ขวัญ วัชรพล แดงสุภา จากกรีนพีซ เริ่มอธิบายวิธีการทำแปลงปลูกแบบแมนดาลา (Mandela Garden)  เพื่อลดการใช้พื้นที่ของแปลงผัก สะดวกต่อการจัดการ และเอื้อต่อความเกื้อกูลทางระบบนิเวศ จุดเด่นของแปลงผักนี้คือความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมศัตรูพืช

น้อง ๆ ตั้งใจฟังอย่างเต็มที่

 

ได้เวลาแล้วที่ลงมือปลูกอย่างจริงจัง 

ห้องเรียนนอกสถานที่

การทำแปลงผักเชิงนิเวศนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารในโรงเรียนสู่ความยั่งยืน ระบบอาหารที่รู้ที่มา ใช้วัตถุดิบปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี ที่สำคัญมาจากการเรียนรู้และเพาะปลูกด้วยมือของเรา

กิจกรรม We Grow เป็นส่วนหนึ่งของงานรณรงค์ของกรีนพีซ ที่ต้องการปลูกจิตสำนึกด้านเกษตรกรรมเชิงนิเวศและให้นักเรียนในโรงเรียนได้เรียนรู้การผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ผักทุกต้นที่นักเรียนลงมือปลูกจะกลายเป็นวัตถุดิบในอาหารมื้อกลางวันของพวกเขา ที่จะช่วยผลิตผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ในครั้งหน้าแปลงผักที่น้อง ๆ โรงเรียนวนิษา(รังสิต) ช่วยกันปลูกขึ้นมา จะเป็นอย่างไรอย่าลืมมาติดตามชมกันต่อนะครับ

อ่านเรื่องราวการลงมือปลูกผักครั้งก่อนของน้อง ๆ ได้ที่นี่ We Grow ปลูกโรงเรียนสีเขียว สนามการเรียนรู้ที่กินได้อย่างยั่งยืน


 ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่