วันนี้เป็นวันมหาสมุทรโลกซึ่งตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำคัญของมหาสมุทรและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกเอาใจใส่และร่วมกันที่จะอนุรักษ์ทะเลและมหาสมุทรของเรา สำหรับเราคนไทย เราสามารถร่วมเฉลิมฉลองในวันมหาสมุทรโลกนี้โดยการระลึกถึงมหาสมุทรว่ามีความสำคัญสำหรับชีวิตเรามาแค่ไหน มหาสมุทรให้อะไรกับเรา และเราได้ทำอะไรให้กับมหาสมุทรบ้าง คนไทยโชคดีที่เป็นประเทศที่อยู่ติดกับทะเล เราใช้ประโยชน์จากท้องทะเลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  


จริงๆ แล้วมหาสมุทรมีความสำคัญมากมายกว่าที่หลายๆ คนจะคาดถึงเลยทีเดียว อากาศที่เราหายใจกันอยู่ทุกวันนี้ที่ประกอบด้วยออกซิเจนนั้น กว่าร้อยละ 70 ของก๊าซออกซิเจนมาจากสาหร่ายเซลล์เดียวหรือแพลงตอนพืชที่ลอยอยู่ในน้ำทะเล มหาสมุทรยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับมนุษย์ นอกจากอาหารทะเลแล้ว ยังรวมถึงเกลือ และแร่ธาตุต่างๆ ยารักษาโรคเพื่อช่วยชีวิตเราในยามเจ็บป่วย ท้องทะเลมหาสมุทรยังให้ความสวยงามสบายตาให้เราได้ชื่นชม เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีหาดทราย มีแนวปะการัง เป็นที่ว่ายน้ำผ่อนคลาย มหาสมุทรยังทำหน้าที่ควบคุมสภาพภูมิอากาศ เป็นแหล่งพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ พลังงานลมและคลื่น

นึกๆ ดูแล้ว มหาสมุทรนั้นมีความสำคัญสำหรับชีวิตเรามากเลยทีเดียว....แต่ตอนนี้มหาสมุทรของเรากำลังป่วย เรามาช่วยกันดูแลเอาใจใส่และรักษาเขาเหมือนที่เขาเคยดูแลเรากันนะคะ