แถลงการณ์ของกรีนพีซต่อ "รายงานว่าด้วยความยั่งยืน" ฉบับแรกของอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง Chicken of the Sea

เรื่องราว - สิงหาคม 23, 2555
กรีนพีซผิดหวังกับ "รายงานว่าด้วยความยั่งยืน" ฉบับแรกของ Chicken of the Sea ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในสหรัฐอเมริกา แต่เจ้าของและผู้ผลิตที่แท้จริงนั้นคือบริษัท Thai Union ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

blimp over chicken of the sea

รายงานว่าด้วยความยั่งยืนฉบับนี้ระบุประเด็นอย่างผิวเผินในเรื่องความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและมหาสมุทร
ในรายงานดังกล่าวได้ละเว้นและไม่สนใจใยดีในประเด็นที่สำคัญมากในเรื่องของปลาติดอวนที่เป็นผลพลอยได้จากการประมง(
By-Catch) การประมงปลาเศรษฐกิจที่เล็กเกินขนาด การประมงที่ล้นเกินผลิตภาพของทะเลและมหาสมุทร เขตสงวนในมหาสมุทร(Marine Reserve) และการประมงแบบทำลายล้างผลาญ  

เนื้อหาในรายงานกลับมุ่งเน้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ในขณะที่ Chicken of the Sea ไม่สนใจและเพิกเฉยในการออกนโยบายว่าด้วยความยั่งยืนของตน บริษัทและยี่ห้อทูน่ากระป๋องต่างๆ เช่น  John West ของอังกฤษ ซึ่งมีบริษัท Thai Union เป็นเจ้าของนั้น ได้มีนโยบายว่าด้วยความยั่งยืนที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง  

กรีนพีซเรียกร้องให้ Chicken of the Sea มีภาระรับผิดชอบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมประมงทะเลลึกแบบทำลายล้างผลาญ และลงมือทำโดยดำเนินนโยบายว่าด้วยความยั่งยืนอย่างจริงจังเพื่อปกป้องและฟื้นคืนมหาสมุทรที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนมาดังเดิม


เพิ่มเติม: http://greenpeaceblogs.com/2012/08/23/dont-go-building-us-up/
ข้อมูลรายงาน: http://chickenofthesea.com/sustainability/
วีดีโอที่เกี่ยวข้อง: https://secure3.convio.net/gpeace/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=950&src=gpblog