วิกฤตถ่านหินในจีน

เรื่องราว - พฤศจิกายน 7, 2551
จีนเป็นราชาถ่านหิน เพราะเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่การพึ่งพาถ่านหินเช่นนี้ส่งผลร้ายยิ่งต่อประเทศ เป็นครั้งแรกที่นักเศรษฐศาสตร์ชาวจีนได้คำนวณว่าความผูกพันแน่นแฟ้นกับถ่านหินเช่นนี้ทำให้ประเทศเสียหายมากเพียงใด

คนงานเหมืองถ่านหินมากกว่า 31,000 คนในประเทศจีน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเหมืองระหว่าง พ.ศ. 2543-2549

เมื่อปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการใช้ถ่านหินในจีนมีมูลค่า 1.7 ล้านล้านหยวน ซึ่งเท่ากับ 7.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในประเทศของปีเดียวกัน

มูลค่าเงินที่มากจนน่าตกตะลึงนี้ได้รับการคำนวณโดยนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของจีนไว้ในรายงานฉบับใหม่เรื่อง "ต้นทุนที่แท้จริงของถ่านหิน" ที่จัดทำโดยกรีนพีซ มูลนิธิพลังงาน และ กองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าโลก (WWF)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกกันว่าเป็นต้นทุน "ภายนอก" เกิดจากมลพิษทางอากาศและน้ำ ความเสื่อมถอยของระบบนิเวศ ความเสียหายของอาคารและสาธารณูปโภค และ การเสียชีวิตและการบาดเจ็บของมนุษย์

อ่านรายงานได้ที่นี่ (PDF)

อ่านรายงานฉบับสรุปได้ที่นี่ (PDF)

เมื่อเป็นเช่นนี้ กรีนพีซมีข้อเสนอคือ

กรีนพีซสนับสนุนอย่างแข็งขันให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนกลไกการกำหนดราคาเชื้อเพลิง เพื่อรวมค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระหนักอึ้งเหล่านี้เข้าไปด้วย

หากระบบการกำหนดราคาถ่านหินยุติธรรมมากขึ้น จะช่วยให้ภาคพลังงานแบบยั่งยืนสามารถแข่งขันได้มากขึ้น

จะทำให้จีนสามารถเลิกพึ่งพาถ่านหินได้ง่ายขึ้น

การเลิกใช้ถ่านหินจะช่วยให้จีนมีความมั่นคงทางพลังงาน และช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

"การตระหนักถึงต้นทุนที่แท้จริงของถ่านหินจะช่วยสร้างสิ่งจูงใจในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและสะอาดขึ้น" หยาง อายลุน ผู้จัดการการรณรงค์ด้านภูมิอากาศและพลังงานของกรีนพีซ กล่าว

"รัฐบาลควรออกกฎข้อบังคับด้านราคาที่มีประสิทธิภาพสำหรับถ่านหิน ซึ่งจะทำให้เกิดการปรับปรุงขนานใหญ่ในเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้งานพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในจีน และแสดงถึงความเป็นผู้นำของจีนในการต่อสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" จีน: ราชาถ่านหิน

ปัญหานี้เร่งด่วนอย่างยิ่ง เนื่องจากถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในภาคพลังงานจีน

ความต้องการถ่านหินในจีนอยู่ที่ 70% เมื่อเทียบกับความต้องการถ่านหินของโลกโดยเฉลี่ยที่ 40%

ทำไมถ่านหินจึงเลวร้าย

การที่โลกพึ่งพาถ่านหินเป็นข่าวร้ายอย่างยิ่ง

การทำเหมืองถ่านหินทำให้ประชาชนเสียชีวิตและพิการ และทำให้แผ่นดินทรุด ซึ่งทำให้บ้านเรือนของประชาชนพังทลาย

ในพ.ศ. 2548 คนงานเหมืองถ่านหินต่างๆ ในจีน 6,000 คน เสียชีวิตในเหมือง

รถบรรทุกที่มีถ่านหินทับถมแพร่กระจายฝุ่นถ่านหินขึ้นสู่บรรยากาศ ฝุ่นถ่านหินที่ทำให้หายใจไม่ออกนี้ปกคลุมต้นไม้และหญ้า เข้าสู่ปอด และ ปกคลุมโบราณสถาน

พระพุทธรูปแกะสลักอายุ 1,500 ปี ของมนุษย์ถ้ำยูนกัง แห่งเมืองดาตงเปรอะเปื้อนไปด้วยเขม่าถ่านหินที่มีสภาพเป็นกรดจากอุตสาหกรรมถ่านหินในท้องถิ่น

กระบวนการผลิตถ่านหิน และการเผาไหม้ถ่านหินปล่อยก๊าซที่เป็นมลพิษปริมาณมหาศาล เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซต์และอนุภาคของแข็ง ก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซต์) และปล่อยน้ำปนเปื้อนมลพิษปริมาณมหาศาล

ตัวเลขจากรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าการเผาไหม้ถ่านหินผลิตซัลเฟอร์ไดออกไซต์ 85% ของการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ต่อปีของประเทศ และปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ 67%

นอกจากนี้ยังผลิตน้ำเสีย 1 ใน 4 ของทั้งประเทศ

และหากคุณยังคิดว่าสิ่งที่กล่าวมายังไม่เลวร้ายพอ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ประมาณ 80% ของจีน มาจากการเผาไหม้ถ่านหิน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดเดียวต่อมนุษย์บนโลก

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคุกคามความมั่นคงด้านอาหารของจีนอีกด้วย

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่า อุณหภูมิที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น การสูญเสียพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก และ การขาดแคลนน้ำ อาจทำให้การผลิตอาหารโดยรวมของจีนลดลงสูงสุด 23% ภายในพ.ศ. 2593

ดังนั้นถ่านหินเป็นข่าวร้ายไม่ว่าจะมองในแง่ใด

อ่านรายงาน “ต้นทุนที่แท้จริงของถ่านหิน” (PDF)

“ต้นทุนที่แท้จริงของถ่านหิน” เป็นรายงานฉบับแรกในประเทศจีนที่ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการพึ่งพาถ่านหินของประเทศ

อ่านรายงานฉบับสรุป (PDF)

อ่านบทสรุปของรายงาน “ต้นทุนที่แท้จริงของถ่านหิน” ได้ที่นี่