การเผชิญหน้าที่มาบตาพุด

เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ประท้วงโรงไฟฟ้าถ่านหินเบลเยียม

เรื่องราว - กรกฎาคม 15, 2551
วันนี้เรือธงเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินของเบลเยียม ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยทอดสมอห่างจากท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินไม่กี่เมตร และกางป้ายที่มีข้อความว่า "Quit Coal" และ "Coal = Climate Change" เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้รับการต้อนรับโดยเรือโยง และเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผู้ซึ่งยิงท่อฉีดน้ำอัดแรงดันในขณะที่เรือกำลังแล่นเข้าสู่ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เรือธงเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินของเบลเยียม ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออก 250 กิโลเมตร โดยทอดสมอห่างจากท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินไม่กี่เมตร และกางป้ายที่มีข้อความว่า "Quit Coal" และ "Coal = Climate Change" เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ได้รับการต้อนรับโดยเรือโยง และเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผู้ซึ่งยิงท่อฉีดน้ำอัดแรงดันในขณะที่เรือกำลังแล่นเข้าสู่ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน กรีนพีซประณามความหน้าไหว้หลังหลอกของประเทศในยุโรปในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเรียกร้องให้หยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน ขนาด 660 เมกะวัตต์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน เพราะจะทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เรือธงเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินของเบลเยียม ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออก 250 กิโลเมตร โดยทอดสมอห่างจากท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินไม่กี่เมตร และกางป้ายที่มีข้อความว่า "Quit Coal" และ "Coal = Climate Change" เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ได้รับการต้อนรับโดยเรือโยง และเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผู้ซึ่งยิงท่อฉีดน้ำอัดแรงดันในขณะที่เรือกำลังแล่นเข้าสู่ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน กรีนพีซประณามความหน้าไหว้หลังหลอกของประเทศในยุโรปในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเรียกร้องให้หยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน ขนาด 660 เมกะวัตต์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน เพราะจะทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าถ่านหินยิงท่อน้ำอัดแรงดันในขณะที่นักกิจกรรมกรีนพีซบนเรือยางกางป้ายที่ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออก 250 กิโลเมตร เรือธงเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินของเบลเยียม โดยทอดสมอห่างจากท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินไม่กี่เมตร และกางป้ายที่มีข้อความว่า "Quit Coal" และ "Coal = Climate Change" เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ได้รับการต้อนรับโดยเรือโยง และเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผู้ซึ่งยิงท่อฉีดน้ำอัดแรงดันในขณะที่เรือกำลังแล่นเข้าสู่ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน กรีนพีซประณามความหน้าไหว้หลังหลอกของประเทศในยุโรปในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเรียกร้องให้หยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน ขนาด 660 เมกะวัตต์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน เพราะจะทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เรือธงเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินของเบลเยียม ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออก 250 กิโลเมตร โดยทอดสมอห่างจากท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินไม่กี่เมตร และกางป้ายที่มีข้อความว่า "Quit Coal" และ "Coal = Climate Change" เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ได้รับการต้อนรับโดยเรือโยง และเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผู้ซึ่งยิงท่อฉีดน้ำอัดแรงดันในขณะที่เรือกำลังแล่นเข้าสู่ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน กรีนพีซประณามความหน้าไหว้หลังหลอกของประเทศในยุโรปในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเรียกร้องให้หยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน ขนาด 660 เมกะวัตต์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน เพราะจะทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เรือธงเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินของเบลเยียม ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออก 250 กิโลเมตร โดยทอดสมอห่างจากท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินไม่กี่เมตร และกางป้ายที่มีข้อความว่า "Quit Coal" และ "Coal = Climate Change" เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ได้รับการต้อนรับโดยเรือโยง และเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผู้ซึ่งยิงท่อฉีดน้ำอัดแรงดันในขณะที่เรือกำลังแล่นเข้าสู่ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน กรีนพีซประณามความหน้าไหว้หลังหลอกของประเทศในยุโรปในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเรียกร้องให้หยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน ขนาด 660 เมกะวัตต์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน เพราะจะทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เรือธงเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินของเบลเยียม ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออก 250 กิโลเมตร โดยทอดสมอห่างจากท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินไม่กี่เมตร และกางป้ายที่มีข้อความว่า "Quit Coal" และ "Coal = Climate Change" เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ได้รับการต้อนรับโดยเรือโยง และเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผู้ซึ่งยิงท่อฉีดน้ำอัดแรงดันในขณะที่เรือกำลังแล่นเข้าสู่ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน กรีนพีซประณามความหน้าไหว้หลังหลอกของประเทศในยุโรปในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเรียกร้องให้หยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน ขนาด 660 เมกะวัตต์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน เพราะจะทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เรือธงเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินของเบลเยียม ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออก 250 กิโลเมตร โดยทอดสมอห่างจากท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินไม่กี่เมตร และกางป้ายที่มีข้อความว่า "Quit Coal" และ "Coal = Climate Change" เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ได้รับการต้อนรับโดยเรือโยง และเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผู้ซึ่งยิงท่อฉีดน้ำอัดแรงดันในขณะที่เรือกำลังแล่นเข้าสู่ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน กรีนพีซประณามความหน้าไหว้หลังหลอกของประเทศในยุโรปในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเรียกร้องให้หยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน ขนาด 660 เมกะวัตต์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน เพราะจะทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรีนพีซประณามความหน้าไว้หลังหลอกของประเทศในยุโรปในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเรียกร้องให้หยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน ขนาด 660 เมกะวัตต์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน เพราะจะทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

"ไม่ควรสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใดๆ ขึ้นมาอีก ในช่วงที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตอันร้ายแรงที่สุด นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นและเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศรุนแรง ดังนั้นเราควรลงมือทำอย่างดีที่สุดเพื่อกู้วิกฤตนี้ โดยเริ่มจากการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่นี้" นายธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน ขนาด 660 เมกะวัตต์นี้เป็นหน่วยใหม่ที่ขยายเพิ่มเติมจากการโรงไฟฟ้าถ่านหินเดิมของบริษัทโกลว์ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้า 550 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่ วัน เป็นการลงทุนร่วมของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัทโกลว์มีกลุ่มสุเอซ ผู้ผลิตและให้บริการด้านพลังงานของยุโรปตะวันตก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทโกลว์ พลังงานได้อ้างในแถลงการณ์ของโรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้ว่า เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สะอาดที่สุดในโลก ซึ่งสามารถลดการปล่อยมลพิษได้ทั้งหมด

การเผาไหม้ถ่านหินเป็นแหล่งกำเนิดหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ และเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถ่านหินปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ 1 หน่วยพลังงานมากกว่าน้ำมันถึง 29 % และมากกว่าแก๊สถึง 80% โรงไฟฟ้าถ่านหินของโกลว์ที่มีอยู่เดิมนั้น ได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ถึง 4,003,432 ตันต่อปี

"การอ้างว่าถ่านหินสะอาดเป็นเรื่องเหลวไหล  กลุ่มสหภาพยุโรปให้คำมั่นว่าจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากที่สุดถึง 30% ภายในปี 2563 เป็นเรื่องหน้าไหว้หลังหลอกที่บริษัทพลังงานจากยุโรปกลับมาสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในตัวการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในประเทศไทย" มาไรกา บริทเทน ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซสากลกล่าว

หลังจากการณรงค์ในนิวซีแลนด์และฟิลิปปินส์ เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้มุ่งหน้ามายังประเทศไทยเพื่อรณรงค์ "หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนทางออกเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน นั่นคือ การปฏิวัติพลังงาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปสู้เส้นทางพลังงานหมุนเวียน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสันติภาพ

ประชาชนไทยมากกว่า 3,000 คนได้ลงชื่อในจดหมายของกรีนพีซถึงกระทรวงพลังงาน ที่เรียกร้องให้ปฏิเสธถ่านหิน นิวเคลียร์ และ ระบบพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล และกำหนดนโยบายการลงทุนกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ประชาชนไทยทุกคนสามารถลงชื่อในจดหมายดังกล่าวได้ทางอินเตอร์เน็ตที่นี่

ดาวน์โหลดแผ่นพับ " ถ่านหิน มหันตภัยโลกร้อนหมายเลขหนึ่ง"

ติดตามการเดินทางของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์

เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติพลังงาน เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดพลังงานสกปรก เช่น ถ่านหินและนิวเคลียร์ และใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

ลงชื่อในจดหมายเรียกร้องการปฏิวัติพลังงาน

เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดให้เงินสนับสนุนพลังงานสกปรก และลงทุนในพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า