ปฏิวัติพลังงาน : เส้นทางอันยั่งยืนสู่อนาคตพลังงานสะอาด

เรื่องราว - มกราคม 25, 2550
พลังงานหมุนเวียนผนวกกับประสิทธิภาพทางพลังงาน สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่โลกต้องการในปีพ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ทั้งนี้เป็นข้อมูลจากแผนการที่สมบูรณ์ที่สุดแผนหนึ่งในการจัดหาแหล่งพลังงานที่มั่นคงในอนาคต ซึ่งได้รับการเปิดเผยวันนี้ ในรายงานเรื่อง ‘ปฏิวัติพลังงาน: เส้นทางอันยั่งยืนสู่อนาคตพลังงานสะอาด’ ที่จัดทำโดยสภาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนแห่งยุโรปและกรีนพีซ เป็นแผนการในทางปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกลงเกือบร้อยละ 50 ภายในอีก 43 ปีข้างหน้า ในขณะที่มีการจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มั่นคงและหาซื้อได้ และยังคงไว้ซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกอีกด้วย

อาสาสมัครกรีนพีซขึ้นไปอยู่บนยอดกังหันลมใน Ilocos Norte

คาร์บอนไดออกไซด์ลงครึ่งหนึ่งภายในปีพ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ได้อย่างไรโดยที่ยังคงปล่อยให้มีการบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้นได้ รายงานนี้แบ่งออกเป็นรายงานตามภูมิภาคต่างๆ 10 ฉบับ พร้อมกับรายงานสรุปภาพรวมของทั่วโลก และอธิบายว่า ภาพของ ธุรกิจตามปรกติจะไม่ใช่ทางเลือกสำหรับเราหากเราต้องการแหล่งพลังงานที่มั่นคงและเสถียร ภายในสามปีข้างหน้า ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะทุ่มเทการลงทุนส่วนใหญ่ไปในการวางระบบพื้นฐานด้านพลังงาน ช่วงนี้จึงเป็นโอกาสที่เราจะกล่าวอำลาแหล่งพลังงานแบบเก่าที่ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และต้อนรับพลังงานแบบใหม่แห่งอนาคตที่มีประสิทธิภาพดีกว่า และปราศจากความขัดแย้ง


ดาวน์โหลดรายงานฉบับสรุปได้ข้างล่างนี้ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ EREC

รายงานภาพรวมทั่วโลก

รายงานภาพรวมทั่วโลกนำเสนอแผนงานโดยละเอียดเพื่ออนาคตพลังงานแบบยั่งยืน ซึ่งตรงกันข้ามกับภาพของ  'ธุรกิจตามปรกติ' และพลังงานอัน 'ชาญฉลาด' รายงานการปฏิวัติพลังงานแสดงให้เห็นว่า อนาคตการมีแหล่งพลังงานที่มั่นคงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน smart

ผู้มอบหมายให้มีการจัดทำรายงานฉบับนี้คือ กรีนพีซสากลและสภาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนแห่งยุโรป (European Renewable Energy Council: EREC) และจัดทำโดยแผนกวิเคราะห์ระบบและประเมินผลเทคโนโลยี (Department of Systems Analysis and Technology Assessment) ศูนย์อวกาศแห่งเยอรมนี  (German Aerospace Centre: DLR)

 


ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (96
หน้า 4 เม็กกะไบต์) 

รายงานภาพรวมทั่วโลก: คำนำ บทสรุปสำหรับผู้บริหารและอารัมภบท
บทสรุปจากรายงานสภาวการณ์โลกฉบับเต็ม

ดาวน์โหลดเอกสาร (7 หน้า 1 เม็กกะไบต์)

รายงานรายภูมิภาค

รายงานภาพรวมทั่วโลกรวบรวมขึ้นจากรายงานรายภูมิภาคโดยละเอียดทั้งหมด 10 ฉบับ แต่ละฉบับอธิบายให้เห็นภาพว่า การปฏิวัติพลังงานจะเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกได้อย่างไร ดูได้ที่เว็บไซต์รายงาน

ภาพและกราฟ

ดูภาพและกราฟในรายงานที่มีความคมชัดสูงเพื่อการพิมพ์ซ้ำได้ที่เว็บไซต์รายงาน