กระทรวงพลังงาน ถึงเวลาก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน จาก กรีนพีซ

เรื่องราว - กรกฎาคม 21, 2551
กรีนพีซจี้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานให้ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าฟ้าถ่านหินแห่ง ใหม่ในประเทศไทย และนำงบประมาณและทรัพยากรทุ่มเทให้กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เพื่อกู้วิกฤตโลกร้อนและวิกฤตพลังงานที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

อาสาสมัครกรีนพีซประท้วงหน้ากระทรวงพลังงานในกรุงเทพฯ โดยใช้ลูกโป่งสีขาวและดำที่มีพิมพ์คำว่า CO2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ๆ กรีนพีซเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานหยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ๆ ในประเทศไทย และเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรไปสู่การพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ

อาสาสมัครกรีนพีซประท้วงหน้ากระทรวงพลังงานในกรุงเทพฯ โดยใช้ลูกโป่งสีขาวและดำที่มีพิมพ์คำว่า CO2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ๆ กรีนพีซเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานหยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ๆ ในประเทศไทย และเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรไปสู่การพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ

อาสาสมัครกรีนพีซประท้วงหน้ากระทรวงพลังงานในกรุงเทพฯ โดยใช้ลูกโป่งสีขาวและดำที่มีพิมพ์คำว่า CO2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ๆ กรีนพีซเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานหยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ๆ ในประเทศไทย และเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรไปสู่การพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ

อาสาสมัครกรีนพีซประท้วงหน้ากระทรวงพลังงานในกรุงเทพฯ โดยใช้ลูกโป่งสีขาวและดำที่มีพิมพ์คำว่า CO2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ๆ กรีนพีซเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานหยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ๆ ในประเทศไทย และเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรไปสู่การพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ

อาสาสมัครกรีนพีซประท้วงหน้ากระทรวงพลังงานในกรุงเทพฯ โดยใช้ลูกโป่งสีขาวและดำที่มีพิมพ์คำว่า CO2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ๆ กรีนพีซเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานหยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ๆ ในประเทศไทย และเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรไปสู่การพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ

เช้าวันนี้ ที่หน้ากระทรวงพลังงาน นักกิจกรรมของกรีนพีซนำลูกโป่งสีขาวดำมาประดับ ลูกโป่งแต่ละลูกติดข้อความ CO2 ซึ่งแสดงถึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่จะปล่อยออกสู่อากาศ

"ถ้ากระทรวงพลังงานตั้งใจแน่วแน่ในการแก้ไขวิกฤตพลังงานในประเทศและต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ ก็ต้องลงมือเดี๋ยวนี้ ขณะนี้เทคโนโลยีและเงินลงทุนในการก้าวสู่การปฏิวัติพลังงานนั้นมีพร้อมแล้ว แต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีเจตจำนงทางการเมืองเพื่อทำให้เกิดขึ้น แต่กระทรวงพลังงานกลับผลักดันให้คนไทยตกอยู่อยู่ในวัฐจักรอุบาทว์ของพลังงานสกปรกและผลกระทบอันเลวร้ายของมัน" นายธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายต่างคาดการณ์ว่าประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยกำลังตกอยู่ในภาวะคุกคามจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นและเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นจากภาวะโลกร้อน การเผาไหม้ถ่านหินเป็นแหล่งกำเนิดหลักของคาร์บอนไดออกไซด์และสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเผาไหม้ถ่านหินปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยพลังงาน มากกว่าน้ำมันร้อยละ 29 และมากกว่าก๊าซร้อยละ 80

สัปดาห์ที่ผ่านมา นักกิจกรรมของกรีนพีซบนเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ได้รณรงค์ยุติโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน ขนาด 660 เมกะวัตต์ ในมาบตาพุด จังหวัดระยอง โครงการนี้มีบริษัทพลังงานจากเบลเยียมร่วมทุน กรีนพีซได้เปิดโปงความหน้าไหว้หลังหลอกของกลุ่มประเทศยุโรปที่สนับสนุนเทคโนโลยีสกปรกและทำลายสภาพภูมิอากาศ การผลักดันประเด็นของกรีนพีซส่งผลให้นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมธรรมาภิบาล วุฒิสภา ออกแถลงให้หยุดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งนี้ ด้วยเหตุผลด้านสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าถ่านหินเก็คโค่-วัน

"กระทรวงพลังงานจะต้องยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ทั้งหมด แล้วพุ่งเป้าไปที่การดำเนินการประสิทธิภาพด้านพลังงาน และการจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เข้มงวด กระทรวงพลังงานต้องทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าโดยการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างขนานใหญ่ในด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดไม่ว่าจะเป็นแสงแดด ลม และ ชีวมวล" นายธารา กล่าวเสริม

กิจกรรมรณรงค์ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ "หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ซึ่งเป็นทางออกที่มั่นคง ปลอดภัย และ ยั่งยืน ในการแก้ปัญหาโลกร้อน

ลงชื่อในจดหมายเรียกร้องการปฏิวัติพลังงาน

ใช้เวลาเพียง 1 นาที คุณก็สามารถเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เรียกร้องให้รัฐบาลเลิกลงทุนในพลังงานสกปรก และใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่อุดมสมบูรณ์ในประเทศไทย

สนับสนุนกรีนพีซ

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ไม่รับเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า