ปกป้องป่า กู้วิกฤตโลกร้อน

เรื่องราว - กันยายน 2, 2551
กรีนพีซเปิดตัวทัวร์เรือ "ปกป้องป่า กู้วิกฤตโลกร้อน" ด้วยการต้อนรับอย่างมีสีสันในประเทศปาปัว นิวกินี เรือเอสเพอรันซาของเราจะเดินทางในภูมิภาคนี้เพื่อปกป้องป่า และแสดงให้เห็นว่าการทำลายป่าเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรือเอสเพอรันซาของกรีนพีซได้รับการต้อนรับสู่ท่าเรือมอร์สบี้ โดยกลุ่มนักเต้นระบำพื้นเมืองและมนุษย์โคลน เพื่อเริ่มทัวร์เรือ "ป่าเพื่อสภาพภูมิอากาศ" ป่าสวรรค์หลายผืนของอินโดนีเซียและปาปัว นิวกินี กำลังลดจำนวนลงในอัตราที่รวดเร็วกว่าผืนป่าอื่นๆ บนโลก การทำลายป่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาล ทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตรายรุนแรงมากขึ้น

ท่ามกลางเสียงจังหวะกลองและร้องเพลง เรือเอสเพอรันซาเทียบท่าที่ท่าเรือมอร์สบี้ ที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน ลูกเรือได้รับการต้อนรับจากนักเต้นระบำพื้นเมืองชนเผ่าฮูลิ ไครูกุ และ โอโร รวมถึงมนุษย์โคลนเผ่าอาซาโร จากภูมิภาคตามชายฝั่งและัที่ราบสูง ชุดของนักเต้นเหล่านี้ทำจากเส้นใยของต้นทาปาและต้นเตย ใบไม้ ขนนกสวรรค์ และ โคลนธรรมชาติ

ดูภาพสไลด์ของการมาถึง

วงศ์ตระกูลพื้นเมืองเป็นเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่บริเวณกว้างในปาปัว นิวกินี (PNG) ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมากทำให้มีภาษามากกว่า 800 ภาษา พวกเขามีความเกี่ยวเนื่องทางจิตใจกับป่าของพวกเขา ซึ่งเป็นทั้งบ้าน ซูเปอร์มาเก็ต และ แหล่งของยาและน้ำ แต่พวกเขากำลังสูญเสียทั้งหมดนี้ให้กับบริษัทค้าไม้ข้ามชาติที่ไม่มีจิตสำนึก

คนตัดไม้ในป่า

ป่าสวรรค์ (Paradise Forests) ของอินโดนีเซียและปาปัวนิวกินีกำลังถูกทำลายเร็วกว่าผืนป่าอืนๆ บนโลก การทำลายป่าทำลายชุมชน วัฒนธรรม และ ความหลากหลายทางชีวภาพ

อ่านความเห็นของผู้คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทำลายป่าสวรรค์

นอกจากนี้การทำลายป่ายังปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 20% ของทั่วโลก ทุกๆ ปี ซึ่ง เร่งความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป่าเขตร้อนกักเก็บคาร์บอนไว้ใต้ดินและในต้นไม้ ซึ่งเหมือนกับฟองน้ำ คือ ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ซึ่งถูกปล่อยออกมาเมื่อคนเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับพลังงาน

เราจำเป็นต้องมีเนื้อที่ป่าบริเวณกว้างเพื่อ "ดูด" ก๊าซเรือนกระจก และต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทัวร์เรือ "ป่าเพื่อสภาพภูมิอากาศ" ของกรีนพีซ

เรือเอสเพอรันซามีป้ายผ้าที่มีข้อความ "Banisim bus abrusim klaimet senis" ซึ่งเป็นการพูดมั่วผสมภาษาของประโยค "ปกป้องป่า ปกป้องสภาพภูมิอากาศ"

กรีนพีซจะเดินทางในภูมิภาคป่าสวรรค์ โดยเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ หยุดการทำลายป่าเหลือ 0% ภายในพ.ศ. 2558

ในการมาถึงของเรา ณ ท่าเรือมอร์สบี้ เราได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจาก โพเวส พาคบ ผู้ว่าการอำเภอเมืองหลวงแห่งชาติ ซึ่งกล่าวสรรเสริญกรีนพีซว่า เรือเอสเพอรันซานำความหวังมาสู่ปาปัว นิวกินี เขาชี้แจงว่าเราสามารถเห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว และ "ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ เราไม่ต้องรอให้ผู้ลงนามในพิธีสารเกียวโตลงมือทำ"

ดูภาพสไลด์

ภาพการต้อนรับอันมีสีสันที่ท่าเรือมอร์สบี้