กรีนพีซเปิดโครงการ “เรารักข้าวไทย” เพื่อสนับสนุนข้าวไทย ให้ปลอดจากภัยจีเอ็มโอ

เรื่องราว - เมษายน 11, 2551
ร้านอาหาร 9 แห่งในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการร้านอาหาร “เรารักข้าวไทย” ของกรีนพีซ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายความภาคภูมิใจของคนในชาติ เนื่องจากประเทศไทยมีข้าวที่ดีที่สุดในโลก รวมทั้งเพื่อสร้างแนวร่วมปกป้องข้าวไทย หวั่นข้าวจีเอ็มโอฉวยโอกาสทำเกษตรกรรมไทยแย่ลง

กรีนพีซเปิดโครงการ "เรารักข้าวไทย" โดยมีร้านอาหาร 9 แห่งในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนข้าวไทยให้ปลอดจากจีเอ็มโอ เพื่อร่วมจุดประกายความภูมิใจของคนในชาติ เนื่องจากประเทศไทยมีข้าวที่ดีที่สุดในโลก รวมทั้งสร้างแนวร่วมป้องกันข้าวไทย หว้นจีเอ็มโอฉวยโอกาสทำเกษตรกรรมไทยแย่ลง

"ข้าวไทยเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก เป็นสิ่งที่คนไทยควรภาคภูมิใจและสนับสนุนภูมิปัญญาของคนในประเทศ ข้าวจีเอ็มโอเป็นสิทธิบัตรของบรรษัทข้ามชาติที่พยายามเข้ายึดครองและควบคุมแหล่งอาหารของเรา" นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ) กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก และเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยข้าวหลากหลายสายพันธุ์ กำลังถูกคุกคามโดยบรรษัทผลิตสารเคมีเกษตรรายใหญ่ที่ผันตัวเองมาพัฒนาเทคโนโลยีจีเอ็มโอ และต้องการแสวงหาผลประโยชน์และควบคุมแหล่งอาหารของโลกด้วยการยัดเยียดจีเอ็มโอให้ ทั้งนี้ มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ของพืชจีเอ็มโอที่ผลิตขึ้นมาทั้งหมด ล้วนเป็นลิขสิทธิ์ของบรรษัทเคมีเกษตรเพียงไม่ถึง 10 แห่ง อย่างเช่น บริษัทมอนซานโต

รูปแบบของโครงการนี้ คือ การเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารที่มุ่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยเข้าร่วมในโครงการเพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคชาวไทยเห็นความสำคัญและตระหนักว่าข้าวไทยเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ นอกจากนี้ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่า จะไม่ซื้อและขายข้าวจีเอ็มโอให้กับผู้บริโภค และจะสนับสนุนข้าวไทยเท่านั้น เพื่อสร้างแรงกดดันให้กับผู้ค้าข้าวว่า ข้าวจีเอ็มโอ ไม่เป็นที่ต้องการ

"ผมยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเรารักข้าวไทยของกรีนพีซ และได้ร่วมรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากข้าวไทยกลายเป็นเครื่องมือของชาวต่างชาติ ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก ถ้าภูมิปัญญาของคนไทยต้องตกเป็นสมบัติของคนอื่น ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติและมีภูมิปัญญาดั้งเดิมของตน" พล ตัณฑเสถียร เจ้าของร้านอาหาร Spring & Summer กล่าว

"เรามีสิทธิ์เลือกอาหารที่จะทาน ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาบังคับหรือยัดเยียดให้ซื้อเฉพาะสินค้าของพวกเขา บรรษัทที่สนับสนุนจีเอ็มโออย่างมอนซานโตต้องการที่จะควบคุมแหล่งอาหารของโลก รวมทั้งอาหารของไทยด้วย จริงๆ แล้วประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ที่เราควรอนุรักษ์เพื่อให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป" พวงรัตน์ รัตนภูมิ ผู้จัดการร้านครัวคุณย่า กล่าว

"ไม่มีข้าวใดในโลกที่หอม นุ่ม และอร่อยเท่ากับข้าวไทยของเราอีกแล้ว ดังนั้นคนไทยจึงโชคดีและควรภาคภูมิใจในข้าวไทยของเรา เพราะข้าวจีเอ็มโอผิดธรรมชาติและจะเข้ามาสร้างปัญหาจนทำให้ความสมดุลของธรรมชาติเสียไปหมด" อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฏาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ และแนวร่วมโครงการ "เรารักข้าวไทย" กล่าว

สามารถดูรายชื่อร้านอาหารในโครงการ "เรารักข้าวไทย" ได้ที่เว็บไซต์ www.truefood.org และร้านอาหารที่สนใจร่วมโครงการสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

รายงานของกรีนพีซ (1) ระบุว่ารัฐบาล เกษตรกร ตลอดจนผู้บริโภคทั่วโลกยอมรับแล้วว่า พืชจีเอ็มโอไม่น่าไว้วางใจ ไม่สามารถอยู่รอดได้ และเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น แถลงการณ์ของบริษัทผู้ค้าข้าวรายใหญ่ของโลก 41 บริษัท รวมตัวกันปฏิเสธการซื้อข้าวที่ปนเปื้อนจีเอ็มโอ ต่อเนื่องด้วยการที่ประเทศไทยและเวียดนามในฐานะประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกันทันที ด้วยการลงนามไม่ค้าข้าวจีเอ็มโอ การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้ผู้ที่ละเลยต่อปัญหาการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มโอที่กระจายไปตามที่ต่างๆ ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และ ฟิลิปปินส์ ซึ่งนับเป็นภัยคุกคามห่วงโซ่อาหารของโลก

[1] รายงาน "สถานการณ์โลกเกี่ยวกับพืชจีเอ็มโอ" ชี้ให้เห็นหลักฐานที่หนักแน่นว่าการต่อต้านพืชจีเอ็มโอยังคงขยายวงกว้างใน กลุ่มเกษตรกร ผู้บริโภค และรัฐบาลของนานาประเทศhttp://www.greenpeace.org/international/press/reports/global-status-of-gene กรีนพีซรณรงค์เพื่อต่อต้านพืชจีเอ็มโอรวมทั้งผลิตภัณฑ์ อาหารที่มีส่วนผสมของพืชจีเอ็มโอทั้งหมด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญบนหลักการของความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย การตัดต่อพันธุกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและไม่เป็นที่ต้องการของสังคมโลก อีกทั้งยังทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความเสี่ยงให้กับผู้บริโภค

ลงมือทำ

เป็นสมาชิกของชุมชนนักกิจกรรมออนไลน์ หรือ Cyberactivist ของกรีนพีซ ร่วมเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการออกเสียง และส่งต่อข่าวสารสิ่งแวดล้อม มีหลายสิ่งที่คุณทำได้ เพื่อปกป้องโลกอันบอบบางใบนี้ สมัครรับจดหมายข่าวสิ่งแวดล้อม เพื่อรับวิธีการง่ายๆ ที่คุณสามารถช่วยโลกใบนี้ได้

โปรดช่วยกรีนพีซช่วยสิ่งแวดล้อม สมัครเป็นสมาชิกวันนี้

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ไม่รับเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนกว่า 2 ล้านคนทั่วโลกที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า