กรีนพีซพร้อมยื่นอุทธรณ์ หลังศาลยกฟ้องกรมวิชาการเกษตรคดีมะละกอจีเอ็มโอ

เรื่องราว - กรกฎาคม 31, 2551
กรีนพีซย้ำจุดยืนต่อสู้เพื่อปกป้องมะละกอไทยจากจีเอ็มโอ หลังศาลปกครองพิจารณายกฟ้องกรมวิชาการเกษตรจากกรณีการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็ม โอเมื่อ 4 ปีก่อน

อาสาสมัครกรีนพีซถือมะละกอจีเอ็มโอปักธงชาติอเมริกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงมะละกอจีเอ็มโอที่เป็นสิทธิบัตรของประชาชนอเมริกัน ด้านหน้าศาลปกครอง วันนี้กรีนพีซย้ำจุดยืนต่อสู้เพื่อปกป้องมะละกอไทยจากจีเอ็มโอ หลังศาลปกครองพิจารณายกฟ้องกรมวิชาการเกษตรจากกรณีการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอเมื่อ 4 ปีก่อน นอกจากนี้กรีนพีซยังเรียกร้องอีกครั้งให้รัฐบาลไทยปกป้องมะละกอไทยจากภัยคุกคามของจีเอ็มโอ

อาสาสมัครกรีนพีซถือมะละกอจีเอ็มโอปักธงชาติอเมริกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงมะละกอจีเอ็มโอที่เป็นสิทธิบัตรของประชาชนอเมริกัน ด้านหน้าศาลปกครอง วันนี้กรีนพีซย้ำจุดยืนต่อสู้เพื่อปกป้องมะละกอไทยจากจีเอ็มโอ หลังศาลปกครองพิจารณายกฟ้องกรมวิชาการเกษตรจากกรณีการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอเมื่อ 4 ปีก่อน นอกจากนี้กรีนพีซยังเรียกร้องอีกครั้งให้รัฐบาลไทยปกป้องมะละกอไทยจากภัยคุกคามของจีเอ็มโอ

อาสาสมัครกรีนพีซถือมะละกอจีเอ็มโอปักธงชาติอเมริกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงมะละกอจีเอ็มโอที่เป็นสิทธิบัตรของประชาชนอเมริกัน ด้านหน้าศาลปกครอง วันนี้กรีนพีซย้ำจุดยืนต่อสู้เพื่อปกป้องมะละกอไทยจากจีเอ็มโอ หลังศาลปกครองพิจารณายกฟ้องกรมวิชาการเกษตรจากกรณีการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอเมื่อ 4 ปีก่อน นอกจากนี้กรีนพีซยังเรียกร้องอีกครั้งให้รัฐบาลไทยปกป้องมะละกอไทยจากภัยคุกคามของจีเอ็มโอ

อาสาสมัครกรีนพีซถือมะละกอจีเอ็มโอปักธงชาติอเมริกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงมะละกอจีเอ็มโอที่เป็นสิทธิบัตรของประชาชนอเมริกัน ด้านหน้าศาลปกครอง วันนี้กรีนพีซย้ำจุดยืนต่อสู้เพื่อปกป้องมะละกอไทยจากจีเอ็มโอ หลังศาลปกครองพิจารณายกฟ้องกรมวิชาการเกษตรจากกรณีการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอเมื่อ 4 ปีก่อน นอกจากนี้กรีนพีซยังเรียกร้องอีกครั้งให้รัฐบาลไทยปกป้องมะละกอไทยจากภัยคุกคามของจีเอ็มโอ

กรีนพีซยืนยันว่า กรมวิชาการเกษตรยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการการหลุดรอดของมะละกอจีเอ็มโอ เป็นเหตุให้มะละกอไทยปนเปื้อนจีเอ็มโอ นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า "ยังไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่พิพากษายกฟ้องกรมวิชาการเกษตร และกรมวิชาการเกษตรไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีกต่อกรณีการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอไปสู่สิ่งแวดล้อม  ทั้งๆ ที่กรมวิชาการเกษตรไม่สามารถแสดงข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่าได้จัดการการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอจากแปลงทดลองและแปลงเกษตรกรเมื่อ 4 ปีที่แล้ว และกรีนพีซยืนยันว่าการตรวจสอบการจัดการการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอ จะต้องดำเนินการโดยโปร่งใสมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากมะละกอจีเอ็มโอเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และพืชจีเอ็มโอยังไม่มีการรับรองว่ามีความปลอดภัยต่อสุขภาพในระยะยาว นอกจากนี้ผู้ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนดังกล่าวควรเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออาหารและสิ่งแวดล้อม มิเช่นนั้น เราอาจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะหมดสิ้นซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และอาจนำไปสู่การสูญเสียอธิปไตยทางอาหารได้"

เมื่อ พ.ศ. 2549 กรีนพีซยื่นฟ้องกรมวิชาการเกษตรที่ทดลองปลูกมะละกอจีเอ็มโอในพื้นที่เปิด จนทำให้เกิดการแพร่กระจายของมะละกอจีเอ็มโอไปสู่มะละกอแขกดำท่าพระที่ปลูกอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยในเดือนกรกฎาคม 2547 กรีนพีซเปิดโปงการกรมวิชาการเกษตรว่าเป็นสาเหตุทำให้มะละกอไทยปนเปื้อนจีเอ็มโอ โดยการทดลองปลูกมะละกอจีเอ็มโอที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ส่วนแยกพืชสวน จ.ขอนแก่น เป็นการทดลองในพื้นที่เปิด แปลงทดลองดังกล่าวนั้นมีเพียงลวดหนามล้อมไว้เท่านั้น นอกจากนี้ มะละกอจีเอ็มโอที่กรมวิชาการเกษตรทดลองนั้นเป็นสิทธิบัตรของสถาบันวิจัยคอร์แนล นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทเคมีเกษตรแห่งใหญ่ของโลกชื่อมอนซานโต ที่สำคัญมะละกอจีเอ็มโอดังกล่าวยังมียีนต้านทานยาปฏิชีวนะ ซึ่งตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศห้ามไม่ให้มียีนดังกล่าวอยู่ในอาหาร

"กรีนพีซยืนยันว่าการตรวจสอบการจัดการการปนเปื้อนมะละกอจี เอ็มโอ จะต้องดำเนินการโดยโปร่งใสมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากมะละกอจีเอ็มโอเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และพืชจีเอ็มโอยังไม่มีการรับรองว่ามีความปลอดภัยต่อสุขภาพในระยะยาว นอกจากนี้ผู้ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนดังกล่าวควรเป็นผู้รับผิดชอบความเสีย หายที่เกิดขึ้นต่ออาหารและสิ่งแวดล้อม มิเช่นนั้น เราอาจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะหมดสิ้นซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และอาจนำไปสู่การสูญเสียอธิปไตยทางอาหารได้"

นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล

ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากการตรวจพบครั้งนี้ ประกอบกับแรงกดดันจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้เรียกร้องให้กรมวิชาการเกษตรชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว จนกระทั่งกรมวิชาการเกษตรต้องออกมายอมรับว่าสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ส่วนแยกพืชสวน จ.ขอนแก่น เป็นต้นเหตุของการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอ โดยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์มะละกอปนเปื้อนจีเอ็มโอให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกว่า 2,600 ราย และให้ข้อมูลเพียงว่าพบมะละกอ 329 ตัวอย่างที่ได้จากเกษตรกร 85 รายปนเปื้อนจีเอ็มโอจริง ต่อมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างมะละกอร่วมกับกรีนพีซ ที่จังหวัดระยอง กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม และอุบลราชธานี พร้อมยืนยันว่ายังคงพบการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอออกสู่แปลงของเกษตรกรอยู่แม้ว่ากรมวิชาการเกษตรได้แจ้งว่าได้จัดการการปนเปื้อนเรียบร้อยแล้วก็ตาม

เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กระทรวงเกษตรฯ ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการกำหนดมาตรการทดลองปลูกมะละกอจีเอ็มโอ และวิธีการควบคุมการแพร่กระจายของพืชจีเอ็มโอ สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรไทย จนเป็นที่มาให้กรมวิชาการเกษตรต้องจัดการการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอ

"การที่กรมวิชาการเกษตร ไม่ได้มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่ามีการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอจากเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับการจำหน่าย จ่าย แจก มะละกอจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ส่วนแยกพืชสวน จ.ขอนแก่น ทำให้กรีนพีซจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด เนื่องจากการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอเป็นมลพิษทางพันธุกรรมที่สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรรมไทย และเพื่อปกป้องมะละกอไทยให้ปลอดจากจีเอ็มโอ" นางสาวณัฐวิภา กล่าวเพิ่มเติม

ร่วมโครงการเรารักข้าวไทย

หยุดยั้งการเข้ามาของข้าวจีเอ็มโอ ปกป้องชาวนาไทยไม่ให้ตกเป็นทาสบริษัทต่างชาติ รักษาพันธุ์ข้าวธรรมชาติให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตคนไทย และประเทศไทย

สมัครจดหมายข่าว

ร่วมเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการออกเสียง และส่งต่อข่าวสารสิ่งแวดล้อม มีหลายสิ่งที่คุณทำได้ เพื่อปกป้องโลกอันบอบบางใบนี้ สมัครรับจดหมายข่าวสิ่งแวดล้อม เพื่อรับวิธีการง่ายๆ ที่คุณสามารถช่วยโลกใบนี้ได้

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า