สังคมตั้งข้อกังขา กระทรวงเกษตรฯ จัดการปัญหามะละกอจีเอ็มโออย่างคลุมเครือ

เรื่องราว - ตุลาคม 15, 2551
กรีนพีซจัดเวทีเสวนาโดยเชิญนักวิชาการด้านกฎหมายและตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมถกในประเด็น“บทเรียนคดีมะละกอจีเอ็มโอ สังคมไทยได้อะไร” สะท้อนข้อกังขาและความคลุมเครือของการจัดการปัญหาการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอในประเทศไทย เรียกร้องกรมวิชาการเกษตรให้เปิดเผยข้อมูลการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอเมื่อ 4 ปีก่อน ที่ยังคงขาดความชัดเจน และเดินหน้าอุทธรณ์สู้คดีต่อหลังศาลปกครองยกฟ้อง

นักกิจกรรมกรีนพีซแต่งชุดป้อง​กัน​ใน​ขณะที่​เคลื่อนย้ายผลมะละกอตัดต่อพันธุกรรม​จาก​ต้น​ ​และ​ใส่​ใน​กล่องวัสดุอันตรายอย่างมิดชิด​ใน​สถานที่ทดลองปลูกมะละกอตัดต่อพันธุกรรม​ ที่สถานีวิจัยการเกษตรขอนแก่น ของกรมวิชาการเกษตร

กรีนพีซจัดเวที​เสวนา​โดย​เชิญนักวิชาการด้านกฎหมาย​และ​ตัวแทนองค์กรพัฒนา​เอกชน​ ​ร่วมถก​ใน​ประ​เด็น​ “​บทเรียนคดีมะละกอจี​เอ็มโอ​ ​สังคมไทย​ได้​อะ​ไร​” ​สะท้อนข้อกังขา​และ​ความ​คลุมเครือของการจัดการปัญหาการปนเปื้อนของมะละกอจี​เอ็มโอ​ใน​ประ​เทศไทย​ ​เรียกร้องกรมวิชาการเกษตร​ให้​เปิดเผยข้อมูลการปนเปื้อนมะละกอจี​เอ็มโอเมื่อ​ 4 ​ปีก่อน​ ​ที่​ยัง​คงขาด​ความ​ชัดเจน​ ​และ​เดินหน้าอุทธรณ์สู้คดีต่อหลังศาลปกครองยกฟ้อง​

อาสาสมัครกรีนพีซช่วยเกษตรกรในจังหวัดระยอง (200 กิโลเมตรทางตะวันออกของกรุงเทพฯ) ถางและหยุดการปนเปื้อนไร่มะละกอขนาด 100 ตารางเมตร ที่ถูกพบว่าปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอ

"ปัญหาสิ่งแวดล้อมควรได้รับความเป็นธรรม ตั้งแต่เกิดการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอเมื่อ 4 ปีก่อนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศไทย ไม่เคยให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับประชาชนถึงสาเหตุของการหลุดรอดและการจัดการกับปัญหาการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอ รวมถึงมะละกอจีเอ็มโอจะนำความเสี่ยงหรือผลร้ายอะไรมาให้บ้าง แต่กลับโฆษณาชวนเชื่อถึงผลดีของจีเอ็มโอ ทั้งๆ ที่จีเอ็มโอเป็นสิ่งที่สาธารณชนไม่ยอมรับ" นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

เมื่อปี 2547 กรีนพีซเปิดโปงกรณีมะละกอจีเอ็มโอหลังจากภาครัฐล้มเหลวในการจัดการมะละกอจีเอ็มโอ จนเป็นเหตุให้มะละกอจีเอ็มโอปนเปื้อนจากแปลงทดลองออกสู่สิ่งแวดล้อม และแพร่กระจายไปสู่แปลงเกษตรกร 2,600 รายทั่วประเทศ กรมวิชาการเกษตรจึงเบี่ยงเบนประเด็นโดยกล่าวหาอาสาสมัครกรีนพีซว่าบุกรุกสถานที่ราชการ และฟ้องร้องต่อศาลให้ดำเนินคดีกับอาสาสมัครกรีนพีซ แต่ท้ายสุดศาลตัดสินว่ากรีนพีซไม่มีความผิด

ต่อมา กรีนพีซเป็นโจทย์ยื่นฟ้องกรมวิชาการเกษตรต่อศาลปกครอง เพื่อผลักดันให้กรมวิชาการเกษตรจัดการกับปัญหามะละกอจีเอ็มโอปนเปื้อน แต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ศาลปกครองยกฟ้องคดีดังกล่าว

"เราจึงเดินหน้าต่อไปด้วยการอุทธรณ์ เพราะต้องการให้กรมวิชาการเกษตรแสดงความรับผิดชอบ และลงไปตรวจสอบมะละกอจีเอ็มโอที่ปนเปื้อนซ้ำใหม่ทั้งหมด พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการทำงานต่อสาธารณะเพื่อให้คนไทยมั่นใจว่า ไม่มีมะละกอจีเอ็มโอในประเทศอีกต่อไป" ณัฐวิภากล่าว

"ปัญหาสิ่งแวดล้อมควรได้รับความเป็นธรรม ตั้งแต่เกิดการปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอเมื่อ 4 ปีก่อนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศไทย ไม่เคยให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับประชาชนถึงสาเหตุของการหลุดรอดและการจัดการกับปัญหาการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอ รวมถึงมะละกอจีเอ็มโอจะนำความเสี่ยงหรือผลร้ายอะไรมาให้บ้าง แต่กลับโฆษณาชวนเชื่อถึงผลดีของจีเอ็มโอ ทั้งๆ ที่จีเอ็มโอเป็นสิ่งที่สาธารณชนไม่ยอมรับ"

นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล

ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรีนพีซรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากจีเอ็มโอ กรีนพีซยืนยันว่าพืชจีเอ็มโอนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและยังไม่ผ่านการพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง จีเอ็มโอเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ปัจจุบันไม่มีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ใดเลยที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพืชจีเอ็มโอปลอดภัยสำหรับการบริโภคของมนุษย์ นอกจากนี้ พืชจีเอ็มโอยังเป็นตัวการทำให้เกษตรกรรมถูกครอบงำโดยบริษัทขนาดใหญ่ เนื่องจากทำให้เกษตรกรต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีต่างๆ จากบริษัทเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา จนท้ายที่สุดจะเปลี่ยนแปลงสังคม วัฒนธรรม และ วิถีชีวิตของเกษตรกร

เมื่อปีก่อน กรมวิชาการเกษตรได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันหรือ MOU กับมหาวิทยาลัยคอร์แนลและบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์จากมะละกอจีเอ็มโอ

"สิทธิบัตรของบริษัทเหล่านี้บ่อนทำลายสิทธิของเกษตรกร และเปลี่ยนแปลงรากฐานของการทำการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกใหม่ ในประเทศไทย มะละกอจีเอ็มโอ ไม่ใช่เป็นเพียงภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ แต่ทำลายสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนผู้ปลูกมะละกอไทยทั่วประเทศ สังคมไทยจึงควรจับตามอง และร่วมปกป้องอนาคตของมะละกอไทยให้ปลอดจากจีเอ็มโอ" ณัฐวิภากล่าวทิ้งท้าย

เป็นสมาชิกของชุมชนนักกิจกรรมออนไลน์ หรือ Cyberactivist ของกรีนพีซ

ร่วมเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการออกเสียง และส่งต่อข่าวสารสิ่งแวดล้อม มีหลายสิ่งที่คุณทำได้ เพื่อปกป้องโลกอันบอบบางใบนี้ สมัครรับจดหมายข่าวสิ่งแวดล้อม เพื่อรับวิธีการง่ายๆ ที่คุณสามารถช่วยโลกใบนี้ได้

บริจาค

เพื่อรักษาความเป็นอิสระ กรีนพีซไม่รับเงินบริจาคจากจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา