กรีนพีซร่วมรณรงค์ยุติภาวะโลกร้อนทั่วโลก

เรื่องราว - ธันวาคม 8, 2550
กรีนพีซเปิดตัวคู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศฉบับล่าสุดในวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อยุติภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นวันที่ประชาชนทั่วโลกร่วมแสดงพลังเพื่อเรียกร้องการดำเนินนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันนี้กรีนพีซเปิดตัว "คู่มือกู้วิกฤตโลกร้อน" ฉบับใหม่ ที่มีคำนิยมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "วันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อยุติภาวะโลกร้อน" เหตุการณ์นี้มีเป้าหมายเพื่อส่งสารไปยังรัฐบาลทั่วโลกที่รวมตัวกันในการประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต ที่กำลังมีการเจรจาเกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อหยุดผลกระทบร้ายแรงที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน การประชุมครั้งนี้มีขึ้นในวันที่ 3-14 ธันวาคม 2550 ที่บาหลี อินโดนีเซีย

ผู้คนที่สวนจตุจักรกำลังเขียนข้อความเพื่อหยุดโลกร้อนในกิจกรรม "วันรณรงค์เพื่อยุติภาวะโลกร้อนทั่วโลก" กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งสารไปยังรัฐบาลทั่วโลกที่รวมตัวกันในการประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต ที่กำลังมีการเจรจาเกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อหยุดผลกระทบร้ายแรงที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน การประชุมครั้งนี้มีขึ้นในวันที่ 3-14 ธันวาคม 2550 ที่บาหลี อินโดนีเซีย

อาสาสมัครกรีนพีซรินน้ำปั่นที่ปั่นด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์ด้านหน้าคลินิกโลกร้อน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "วันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อยุติภาวะโลกร้อน" เหตุการณ์นี้มีเป้าหมายเพื่อส่งสารไปยังรัฐบาลทั่วโลกที่รวมตัวกันในการประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต ที่กำลังมีการเจรจาเกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อหยุดผลกระทบร้ายแรงที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน การประชุมครั้งนี้มีขึ้นในวันที่ 3-14 ธันวาคม 2550 ที่บาหลี อินโดนีเซีย

คู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศของกรีนพีซได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นผู้เขียนคำนิยมให้ โดย ดร.สุเมธ ได้กล่าวถึงแนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นแนวทางที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการยุติภาวะโลกร้อนได้ นั่นคือ การบริโภคแต่เพียงพอดี พอประมาณ บริโภคโดยใช้เหตุผลตามความจำเป็นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเราเป็นหลัก ท้ายสุดผลที่จะได้รับคือสามารถบรรเทาก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้

กรีนพีซเปิดตัวคู่มือนี้ที่ตลาดนัดจตุจักรเพื่อเผยแพร่ให้ผู้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโลกร้อนและปกป้องโลกของเราจากวิกฤตดังกล่าวนี้

กรีนพีซได้เปิดคลินิกโลกร้อนซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบพลังงานหมุนเวียน มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเปิดโอกาสให้ประชาชนคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แต่ละคนปล่อยออกมาจากการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันได้ ในกิจกรรมยังมีการทำเครื่องดื่มจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งดนตรีสดจากวงไอโอเนียนอีกด้วย "เราอยากให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อยุติภาวะโลกร้อน อย่างน้อยเริ่มลงมือทำด้วยวิธีการง่ายๆ เพื่อปกป้องโลกจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้า" นายธารา บัวคำศรี ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

จากรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติระบุว่าไทยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เร็วที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นถึง 180 เปอร์เซ็นต์ในปี 2533 ถึง 2547 นอกจากนี้ อัตราเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคนยังสูงถึง 4.2 ตันต่อปี ซึ่งสูงกว่าประเทศจีน (3.8 ตัน) อินโดนีเซีย (1.7 ตัน) และอินเดีย (1.2 ตัน)

จากรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติระบุว่าไทยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เร็วที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นถึง 180 เปอร์เซ็นต์ในปี 2533 ถึง 2547 นอกจากนี้ อัตราเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคนยังสูงถึง 4.2 ตันต่อปี ซึ่งสูงกว่าประเทศจีน (3.8 ตัน) อินโดนีเซีย (1.7 ตัน) และอินเดีย (1.2 ตัน)

"ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการสนับสนุนให้มีระบบพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่สะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย รัฐบาลควรที่จะตั้งเป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพทางพลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายในปี 2563 ขณะเดียวกันให้ทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP2007) โดยทันที" นายธารากล่าวเสริม

กิจกรรมรณรงค์หยุดโลกร้อนทั่วโลกนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงพลังยุติวิกฤตโลกร้อนไปยังการประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโตซึ่งจัดขึ้นที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประเทศอินโดนีเซีย เรือเรนโบว์วอริเออร์ของกรีนพีซก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งข้อความหยุดโลกร้อนและสนับสนุนการปฏิวัติพลังงานไปยังการประชุมด้วยเช่นกัน

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

ลงมือทำเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน ทันที

ส่งสารของคุณไปยังตัวแทนการประชุมเรื่องภาวะโลกร้อน ในบาหลี อินโดนีเซีย บอกพวกเขาทำไมคุณต้องการเห็นการลงมือปฏิบัติอย่างเร่งด่วนเพื่อยุติภาวะโลกร้อน

ร่วมบริจาค

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระไม่รับเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณ ที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า