กรีนพีซยื่นหนึ่งหมื่นรายชื่อ “คนไทยไม่เอาจีเอ็มโอ” เรียกร้องให้รัฐคงมติ

เรื่องราว - พฤศจิกายน 27, 2550
อาสาสมัครกรีนพีซชูป้ายและธงข้อความ “ไม่เอาจีเอ็มโอ” เดินขบวนไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นรายชื่อคนไทยที่ไม่เอาจีเอ็มโอรวมกว่าหนึ่งหมื่นรายชื่อแก่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เรียกร้องให้รัฐบาลคงมติ ครม. 3 เมษายน 2544 ที่ห้ามทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอทุกชนิดในพื้นที่เปิด หลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามล้มมติดังกล่าว

อาสาสมัครกรีนพีซชูป้าย "คนไทยไม่เอาจีเอ็มโอ ยุติภัยคุกคามจากพืชจีเอ็มโอ สนับสนุนการเกษตรยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์" และธงข้อความ “ไม่เอาจีเอ็มโอ” หลากหลายสีสัน เดินขบวนไปหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นรายชื่อคนไทยที่ไม่เอาจีเอ็มโอรวมกว่าหนึ่งหมื่นรายชื่อแก่ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

อาสาสมัครกรีนพีซชูป้าย "คนไทยไม่เอาจีเอ็มโอ ยุติภัยคุกคามจากพืชจีเอ็มโอ สนับสนุนการเกษตรยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์" และธงข้อความ “ไม่เอาจีเอ็มโอ” หลากหลายสีสัน เดินขบวนไปหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นรายชื่อคนไทยที่ไม่เอาจีเอ็มโอรวมกว่าหนึ่งหมื่นรายชื่อแก่ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เรียกร้องให้รัฐบาลคงมติ ครม. 3 เมษายน 2544 ที่ห้ามทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอทุกชนิดในพื้นที่เปิด หลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามล้มมติดังกล่าว

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา กรีนพีซออกรณรงค์ล่ารายชื่อคนไทยไม่เอาจีเอ็มโอทั่วประเทศเพื่อคัดค้านการล้มมติ ครม. 3 เมษายน 2544 ที่ห้ามทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอทุกชนิดในพื้นที่เปิด และเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการเกษตรยั่งยืน และเกษตรธรรมชาติ ซึ่งในเวลา 2 เดือนมีผู้ร่วมลงชื่อทั้งหมดกว่า 10,000 รายชื่อ ทั้งจากการร่วมลงชื่อในกิจกรรมที่ออกรณรงค์ตามท้องถนนและจากอินเตอร์เน็ต

"รายชื่อทั้งหมดเป็นเสียงจากประชาชนที่ไม่ต้องการจีเอ็มโอ ถ้าครม.อนุมัติให้ยกเลิกมตินี้ นั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใส่ใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย เนื่องจากจีเอ็มโอจะส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งผู้ที่ต้องรับผลกระทบอย่างแสนสาหัสจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของรัฐบาลก็คือประชาชน" นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ) กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

กรีนพีซ รณรงค์เรื่องพืชจีเอ็มโออย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกร้องให้ประเทศไทยปลอดจากจีเอ็มโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวซึ่งเป็นพืชส่งออกที่สำคัญของประเทศ ซึ่งไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของพืชจีเอ็มโอในหลายประเด็น ได้แก่ 1) ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของผู้บริโภคเนื่องจากยังไม่มีการยืนยันความปลอดภัยในระยะยาว 2) เป็นมลพิษทางพันธุกรรมหากพบว่าเกิดการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม จะไม่สามารถเรียกสิ่งแวดล้อมเดิมกลับคืนมาได้ 3) เป็นภัยคุกคามต่อระบบเกษตรกรรมไทย หากไทยรับเอาจีเอ็มโอเข้ามาในประเทศ เกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระความเสี่ยง ต้องตกอยู่ภายใต้การครอบงำของบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ และภาวะผู้บริโภคทั่วโลกปฏิเสธจีเอ็มโอ

"มันไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยง รัฐบาลไม่ควรนำอาหารของชาติไปทดลองกับเทคโนโลยีอย่างจีเอ็มโอ การเปิดทางให้จีเอ็มโอเข้ามาในประเทศไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อเกษตรกรและผู้บริโภคของไทยเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจของทั้งประเทศอีกด้วย"

ณัฐวิภา อิ้วสกุล

ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากรายงานของกรีนพีซเมื่อเร็วๆ นี้ [1] พบว่า รัฐบาล เกษตรกร ตลอดจนผู้บริโภคทั่วโลกยอมรับแล้วว่า พืชจีเอ็มโอมีความเสี่ยง ไม่สามารถอยู่รอดได้  และเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น แถลงการณ์ของบริษัทผู้ค้าข้าวรายใหญ่ของโลก 41 บริษัท รวมตัวกันปฏิเสธการซื้อข้าวที่ปนเปื้อนจีเอ็มโอ ต่อด้วยการที่ ประเทศไทยและเวียดนามในฐานะประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกันทันที โดยลงนามไม่ค้าข้าวจีเอ็มโอ การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้ผู้ที่ละเลยต่อปัญหาการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มโอที่กระจายไปตามที่ต่างๆ ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และ ฟิลิปปินส์ ซึ่งนับเป็นภัยคุกคามห่วงโซ่อาหารของโลก

"มันไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยง รัฐบาลไม่ควรนำอาหารของชาติไปทดลองกับเทคโนโลยีอย่างจีเอ็มโอ การเปิดทางให้จีเอ็มโอเข้ามาในประเทศไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อเกษตรกรและผู้บริโภคของไทยเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจของทั้งประเทศอีกด้วย" ณัฐวิภากล่าวเสริม

กรีนพีซรณรงค์เพื่อต่อต้านพืชจีเอ็มโอรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของพืชจีเอ็มโอทั้งหมด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญบนหลักการของความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย การตัดต่อพันธุกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและไม่เป็นที่ต้องการของสังคมโลกอีกทั้งยังทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความเสี่ยงให้กับผู้บริโภค

[1] รายงาน "สถานการณ์โลกเกี่ยวกับพืชจีเอ็มโอ" ชี้ให้เห็นหลักฐานที่หนักแน่นว่าการต่อต้านพืชจีเอ็มโอยังคงขยายวงกว้างในกลุ่มเกษตรกร ผู้บริโภค และรัฐบาลของนานาประเทศ http://www.greenpeace.org/international/press/reports/global-status-of-genetically-e

ลงชื่อใน "คนไทยไม่เอาจีเอ็มโอ"

ลงชื่อยุติภัยคุกคามจากพืชจีเอ็มโอ สนับสนุนการเกษตรยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์

ร่วมบริจาค

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ไม่รับเงินจากภาครัฐบาลและเอกชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ทำให้เราสามารถกดดันทั้ง 2 ฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนกว่า 2 ล้านคนทั่วโลกที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า