ดีเจเยาวชนกรีนพีซจัดรายการสิ่งแวดล้อม ผ่านวิทยุเยาวชนออนไลน์

เรื่องราว - กรกฎาคม 18, 2552
สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์และเครือข่ายเยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซ เปิดตัวอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้จัดรายการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย ในการฝึกฝนทักษะด้านการผลิตสื่อ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ

สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์และเครือข่ายเยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซ เปิดตัวอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้จัดรายการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย ในการฝึกฝนทักษะด้านการผลิตสื่อ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ

สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์และเครือข่ายเยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซ เปิดตัวอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้จัดรายการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย ในการฝึกฝนทักษะด้านการผลิตสื่อ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ

สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์และเครือข่ายเยาวชนยุคพลังงานสะอาดของกรีนพีซ เปิดตัวอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้จัดรายการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย ในการฝึกฝนทักษะด้านการผลิตสื่อ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ

โครงการอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับสมัครเยาวชนผู้สนใจร่วมโครงการเมื่อต้นอดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และได้คัดเลือกเยาวชนจำนวน 5 คนจากหลากหลายมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นนักจัดรายการวิทยุด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดการฝึกอบรมทักษะด้านการผลิตรายการวิทยุและการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักจัดรายการ ในวันที่ 18 และ 19 กรกฎาคมนี้ และจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 24 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ทางสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์หรือ Thailand On Air

"เยาวชนไทยมีความสามารถ แต่ขาดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน เพื่อให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มขึ้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างรายการวิทยุด้านสิ่งแวดล้อมของตนเอง โครงการนี้ยังช่วยสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่เยาวชนผู้ฟังรายการ และยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นของเยาวชน ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย" นายขวัญชาติ ดาสา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ กล่าว

การฝึกอบรมทักษะด้านการผลิตรายการวิทยุประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นด้านการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หลักการออกเสียง การเขียนบทความทางวิทยุ เทคนิคการจัดรายการสด รวมทั้งการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านประสิทธิภาพทางพลังงาน

"ในภาวะที่โลกของเราถูกคุกคามจากผลกระทบอันร้ายแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างที่สุดที่เราต้องให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของการลงมือทำของแต่ละคน และการลงมือปฏิบัติร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา สื่อวิทยุ โดยเฉพาะวิทยุออนไลน์ เป็นช่องทางที่เข้าถึงเยาวชนไทยได้เป็นอย่างดี กรีนพีซหวังว่าโครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนได้ช่วยยุติภาวะโลกร้อน" นางสาวพรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการเยาวชนยุคพลังงานสะอาด กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

รายการวิทยุเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นรายการประเภทนิตยสารทางอากาศ โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นไปยังด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพลังงาน เริ่มออกอากาศในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ถึง 25 ธันวาคม 2552 ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 น. -15.00 น. ทาง 104.25 เมกกะเฮิร์ทซ์ หรือ www.thailandonair.com

  

ลงมือทำ

สมัครเป็นนักรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ตกรีนพีซ เพื่อรับข่าวสารว่าคุณจะช่วยหยุดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร

บริจาค

เพื่อให้กรีนพีซสร้างโครงการดีๆ เช่นนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อม และหยุดภาวะโลกร้อน เราพึ่งพา​​​​​เงินบริจาค​​​​​จาก​​​​​ประชาชนเช่นคุณ​​ ​​​​​เรา​​​​​ไม่​​​​​รับเงินสนับสนุน​​​​​จาก​​​​​รัฐบาล​​​​​และ​​​​​เอกชน​ ​​​​​โปรด​​​​​ช่วย​​​​​เรา​​​​​