รักข้าวในวันแห่งความรัก

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 14, 2552
คนไทยหลายร้อยคนร่วมปลูกข้าวในวันแห่งความรักในงานกิจกรรมของกรีนพีซ ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนไทยแสดงความรักที่แท้จริงต่อข้าวของตน

คู่รักร่วมปลูกต้นกล้าข้าวในวันแห่งความรัก ผู้สนับสนุนกรีนพีซ ศิลปิน และเกษตรกรพร้อมใจแสดงพลังแห่งความรักให้กับข้าวไทย โดยร่วมดำนาในงาน "ปลูกรักให้ต้นข้าว" ซึ่งจัดขึ้นที่สวนรถไฟ โดยได้รับเกียรติจากคุณจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและดำนาสาธิตเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดงาน ภายในงานผู้เข้าร่วมงานจะได้รับต้นกล้าข้าว สำหรับนำไปปลูกในแปลงนาจำลองเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเป็น "คนรักข้าวไทย" และร่วมสนับสนุนให้คนไทยตระหนักถึงอันตรายจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

ในวันแห่งความรักปีนี้ ผู้สนับสนุนกรีนพีซ ศิลปิน และเกษตรกรพร้อมใจแสดงพลังแห่งความรักให้กับข้าวไทย โดยร่วมดำนาในงาน "ปลูกรักให้ต้นข้าว" ซึ่งจัดขึ้นที่สวนรถไฟ โดยได้รับเกียรติจากคุณจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและดำนาสาธิตเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดงาน ภายในงานผู้เข้าร่วมงานจะได้รับต้นกล้าข้าว สำหรับนำไปปลูกในแปลงนาจำลองเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเป็น "คนรักข้าวไทย" และร่วมสนับสนุนให้คนไทยตระหนักถึงอันตรายจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

ในวันแห่งความรักปีนี้ ผู้สนับสนุนกรีนพีซ ศิลปิน และเกษตรกรพร้อมใจแสดงพลังแห่งความรักให้กับข้าวไทย โดยร่วมดำนาในงาน "ปลูกรักให้ต้นข้าว" ซึ่งจัดขึ้นที่สวนรถไฟ โดยได้รับเกียรติจากคุณจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและดำนาสาธิตเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดงาน ภายในงานผู้เข้าร่วมงานได้รับต้นกล้าข้าว สำหรับนำไปปลูกในแปลงนาจำลองเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเป็น "คนรักข้าวไทย" และร่วมสนับสนุนให้คนไทยตระหนักถึงอันตรายจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

เด็กๆ ร่วมปลูกต้นกล้าข้าวในวันแห่งความรัก ผู้สนับสนุนกรีนพีซ ศิลปิน และเกษตรกรพร้อมใจแสดงพลังแห่งความรักให้กับข้าวไทย โดยร่วมดำนาในงาน "ปลูกรักให้ต้นข้าว" ซึ่งจัดขึ้นที่สวนรถไฟ โดยได้รับเกียรติจากคุณจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและดำนาสาธิตเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดงาน ภายในงานผู้เข้าร่วมงานจะได้รับต้นกล้าข้าว สำหรับนำไปปลูกในแปลงนาจำลองเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเป็น "คนรักข้าวไทย" และร่วมสนับสนุนให้คนไทยตระหนักถึงอันตรายจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

เด็กนักเรียนร่วมปลูกต้นกล้าข้าวในวันแห่งความรัก ผู้สนับสนุนกรีนพีซ ศิลปิน และเกษตรกรพร้อมใจแสดงพลังแห่งความรักให้กับข้าวไทย โดยร่วมดำนาในงาน "ปลูกรักให้ต้นข้าว" ซึ่งจัดขึ้นที่สวนรถไฟ โดยได้รับเกียรติจากคุณจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและดำนาสาธิตเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดงาน ภายในงานผู้เข้าร่วมงานจะได้รับต้นกล้าข้าว สำหรับนำไปปลูกในแปลงนาจำลองเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเป็น "คนรักข้าวไทย" และร่วมสนับสนุนให้คนไทยตระหนักถึงอันตรายจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

"ในขณะที่เรากำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ เราควรมองย้อนกลับไปยังรากฐานของประเทศของเรา พวกเราควรแสดงความขอบคุณต่อข้าว และวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของพวกเรา ประเทศไทยไม่ต้องการพืชตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)" นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ปลูกรักให้ต้นข้าว" กล่าว

กรีนพีซเปลี่ยนสวนรถไฟ ซึ่งปกติเป็นสถานที่ปิคนิคและออกกำลังกายในสุดสัปดาห์ ให้กลายเป็นพื้นที่กว้างขวางสำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การวาดภาพ นิทรรศการภาพถ่าย โรงละคร การแสดงดนตรี รวมถึงแปลงนาสาธิต ซึ่งเป็นจุดเด่นของงาน โดยคู่รัก ครอบครัว และเพื่อนพ้องมากันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อปลูกข้าว

ประเทศไทยเป็นเจ้าของประกาศนียบัตรระดับโลกเพราะส่งออกข้าวปริมาณมากที่สุด แต่น้อยคนที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมือง ได้เคยสัมผัสกับการปลูกข้าว ในขณะที่วงดนตรีบรรเลงแคนและซอ ดนตรีพื้นเมืองจากจังหวัดที่ปลูกข้าว ผู้คนได้แสดงความตั้งใจที่จะช่วยสนับสนุนข้าวไทย และปฏิเสธข้าวจีเอ็มโอ

เป็นเวลานานแล้วที่ประเทศไทยตกเป็นเป้าหมายของบรรษัทเคมีเกษตรข้ามชาติ ที่พยายามผูกขาดการผลิตอาหารของประเทศ พืชจีเอ็มโอมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งกระบวนการผลิตพืชเหล่านั้น เป็นสิทธิบัตรของบรรษัทข้ามชาติน้อยกว่า 10 แห่ง

"เพื่อปกป้องแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปฏิเสธพืชจีเอ็มโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองข้าวจีเอ็มโอ เนื่องจากเทคโนโลยีจีเอ็มโอยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าปลอดภัยทางอาหารต่อผู้บริโภค และเมื่อใดที่จีเอ็มโอปนเปื้อนออกสู่ธรรมชาติแล้ว เราจะไม่สามารถเรียกสิ่งแวดล้อมเดิมกลับคืนมาได้อีก เพราะพืชจีเอ็มโอได้กลืนกินพืชธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง" ณัฐวิภากล่าวเสริม

อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่นี่

รวมพลังเป็น "คนรักข้าวไทย"

สมัครจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์กรีนพีซ เพื่อรับข่าวสารและวิธีการง่ายๆ ที่คุณสามารถลงมือทำเพื่อปกป้องข้าวไทยจากจีเอ็มโอ หยุดยั้งบรรษัทเคมีเกษตรข้ามชาติไม่ให้ครอบครองแหล่งอาหารของโลกอย่างเบ็ดเสร็จ

บริจาค

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ไม่รับเงินบริจาคจากภาครัฐบาลและเอกชน เราจึงพึ่งพาเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณในการรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โปรดสนับสนุนเราเท่าที่ทำได้