เอชพี เลอโนโว และเดล ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นการลดใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์

เรื่องราว - มีนาคม 31, 2552
คู่มือจัดอันดับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 11 ของกรีนพีซ ระบุ เอชพี เลอโนโว และ เดล คะแนนลดลงจากเดิม โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 รายนี้ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่เคยให้ไว้ว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนปราศจากพลาสติกพีวีซี (PVC) และสารทนไฟจำพวกโบรมีน (Brominated Flame Retardants-BFRs) ภายในปีนี้

ขยะอิเล็กทรอนิกส์กำลังถูกคัดแยกโดยคนงานที่ไม่มีสิ่งป้องกันในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

ในบรรดาผู้นำตลาดคอมพิวเตอร์ 5 อันดับแรกนั้น แอปเปิ้ลและเอเซอร์ ได้เริ่มยกเลิกการใช้สารพิษอันตรายออกจากผลิตภัณฑ์ของตน โดยตั้งแต่ปลายปี 2551 ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิ้ลทั้งหมดได้ปลอดจากพลาสติกพีวีซี (PVC) และสารทนไฟจำพวกโบรมีน  (BFRs) แล้ว ยกเว้นเพียงสายไฟต่อปลั๊กที่ยังไม่สามารถทำให้ปลอดพลาสติกพีวีซี  (PVC) ได้ทั้งหมดเนื่องจากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี 

"หากแอปเปิ้ลสามารถทำให้อุปกรณ์ทุกชิ้นปราศจากสารพิษได้ทั้งหมด นั่นหมายความว่าผู้นำตลาดคอมพิวเตอร์รายอื่นๆ ย่อมสามารถทำได้เช่นกัน" อิซา ครูซซิซากา ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ กรีนพีซสากลกล่าว "ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายควรกำจัดสารพิษออกจากผลิตภัณฑ์ให้ได้อย่างน้อย 1 รุ่นภายในปีนี้"

เดลเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา รวมถึงจอคอมพิวเตอร์บางรุ่นซึ่งลดปริมาณการใช้พลาสติกพีวีซี  (PVC) และสารทนไฟจำพวกโบรมีน (BFRs ) และบางรุ่นยังได้ยกเลิกการใช้สารอันตรายดังกล่าวอย่างถาวรกล่าวแล้ว ขณะที่เลอโนโวมีผลิตภัณฑ์ 2 รุ่นที่ปลอดพลาสติกพีวีซี  (PVC) และสารทนไฟจำพวกโบรมีน (BFRs )ส่วนเอชพีนั้นตกอยู่ในอันดับท้ายสุดเนื่องจากยังไม่แม้แต่ที่จะลดปริมาณพลาสติกพีวีซี (PVC) และสารทนไฟจำพวกโบรมีน (BFRs) ในผลิตภัณฑ์ของตน ทั้งนี้ เอชพีและเดลต่างยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษอันตราย ส่วนเลอโนโวได้เลื่อนกำหนดเวลาออกไปเป็นปลายปี 2553

ในการจัดอันดับครั้งนี้ ฟิลิปส์เป็นแบรนด์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือ กระโดดจากอันดับที่ 15 ในการจัดอันดับครั้งก่อน เป็นอันดับที่ 4 ในการจัดอันดับครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นผลจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของกรีนพีซ โดยปัจจุบันฟิลิปส์ได้แสดงความรับผิดชอบด้านการเงินเพื่อการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของตน ซึ่งปรับปรุงขึ้นอย่างมาก ซึ่งแม้จะยังขาดระบบปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จ

"นอกจากการทุ่มค่าใช้จ่ายไปกับการจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อนำไปรีไซเคิลแล้ว ฟิลิปส์ยังได้ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษเพื่อสามารถนำไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนการรีไซเคิลจะขึ้นอยู่กับปริมาณสารพิษที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ และการออกแบบเพื่อให้สามารถรีไซเคิลได้" ครูซซิซากากล่าว "ความรับผิดชอบของผู้ผลิตนั้นเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น"

แม้คะแนนในเกณฑ์ด้านสารพิษของผู้ผลิตโดยรวมจะไม่ค่อยดีขึ้น แต่ผู้ผลิตหลายรายก็เริ่มได้คะแนนจากเกณฑ์ด้านพลังงานมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มสำคัญที่จะมีส่วนช่วยในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 15 ของการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยซัมซุงและฟิลิปส์ได้สนับสนุนและร่วมรณรงค์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับโลก เดลและโนเกียได้ร่วมกับเอชพีและฟิลิปส์ในการให้คำมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากจากกระบวนการผลิตของตน ผู้ผลิตหลายรายยังได้เพิ่มอัตราการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาทิ โนเกียได้ใช้ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 25 จากพลังงานหมุนเวียน

"ในเดือนธันวาคมนี้ ผู้นำจากแต่ละประเทศจะเข้าร่วมประชุมที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื่อพิจารณาแผนระยะต่อไปของพิธีสารเกียวโต และขั้นตอนในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก และด้วยเหตุที่กลุ่มอุตสาหกรรมมหาอำนาจต่างๆ ได้พยายามที่จะต่อต้านมาตรการทางกฎหมายระดับโลกต่างๆ ขณะนี้โลกจึงต้องการผู้สนับสนุนเพื่อการร่วมมือแก้ไขปัญหามากที่สุด" เมลานี ฟรานซิส ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซสากลกล่าว "กรีนพีซเรียกร้องให้กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แสดงจุดยืนการทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้นำในการสนับสนุนมาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังถึงจุดวิกฤต หากบริษัทใดเปลี่ยนวิกฤตภาวะโลกร้อน ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยการสนับสนุนข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศอันเข้มแข็ง จะได้เห็นส่วนแบ่งตลาดของตนเพิ่มขึ้นมหาศาล"

ดาวน์โหลดคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ฉบับล่าสุด (ฉบับที่ 11 - มีนาคม 2552)

การวิเคราะห์การจัดอันดับแต่ละบริษัท

โนเกีย | ซัมซุง | โซนี อีริคสัน | ฟิลิปส์ | โซนี | แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ | โตชิบา | โมโตโรลาชาร์ป  | แอปเปิ้ล | เอเซอร์ | พานาโซนิค | เดล | เลอโนโว | ไมโครซอฟท์ | เอชพี | นินเทนโด   

สารทนไฟประเภทโบรมีน (Brominated Flame Retardants: BFRs) - พบในแผงวงจรและสายไฟ ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและสะสมในสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ทำลายระบบความจำ ระบบฮอร์โมน และ มีผลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต หากสัมผัส สูดดม โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ในสายการผลิต นอกจากนั้นหากนำไปเผาทำลายจะก่อให้เกิดโบรมีนเนทไดอ็อกซิน (brominated- dioxins) และฟูแรน (furans) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง สารพีวีซี (PVC) - พบในพลาสติกใช้หุ้มสายไฟ เมื่อนำไปเผาทำลายจะก่อให้เกิดคลอลีนเนทไดอ็อกซิน (Chlorinated dioxins) และฟูแรน (furans) ซึ่งสะสมและคงอยู่ในสิ่งแวดล้อม เป็นสารก่อมะเร็งและเป็นพิษสูงแม้ในปริมาณน้อย

มีส่วนร่วม

เป็นสมาชิกของชุมชนนักรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ต หรือ Cyberactivist ของกรีนพีซ ร่วมเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการออกเสียง และส่งต่อข่าวสารสิ่งแวดล้อม มีหลายสิ่งที่คุณทำได้ เพื่อปกป้องโลกอันบอบบางใบนี้ สมัครรับจดหมายข่าวสิ่งแวดล้อม เพื่อรับวิธีการง่ายๆ ที่คุณสามารถช่วยโลกใบนี้ได้

บริจาค

กรีนพีซสามารถกดดันบริษัทและรัฐบาลได้ เพราะเราเป็นองค์กรอิสระ ไม่รับเงินจากทั้งสองฝ่าย เรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไปเช่นคุณ ที่ช่วยเราตามกำลังความสามารถ โปรดสนับสนุนเรา

หมวด