ข้าวไทยในสถิติกินเนสส์ เวิร์ลด์ เรคคอร์ด

กรีนพีซเรียกร้องประชาชนร่วมปกป้องข้าวไทยจากภัยจีเอ็มโอ

เรื่องราว - มกราคม 22, 2552
กรีนพีซจัดกิจกรรม “ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก” โดยเปิดตัวกินเนสส์ เวิร์ลด์ เรคคอร์ด ที่ล่าสุดออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก เพื่อจุดประกายความภาคภูมิใจในข้าวไทย และเรียกร้องให้ชาวไทยร่วมปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

ปกป้องข้าวไทยจากจีเอ็มโอ - กรีนพีซรณรงค์เพื่อต่อต้านพืชจีเอ็มโอ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของพืชจีเอ็มโอทั้งหมด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญบนหลักการของความยั่งยืน​ ทั้งนี้เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่า​และปลอดภัย การตัดต่อพันธุกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัย และไม่เป็นที่ต้องการของสังคมโลก อีกทั้งยังทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ​และสร้างความเสี่ยงให้กับผู้บริโภค

กรีนพีซจัดกิจกรรม “ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก” โดยเปิดตัวกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด ที่ล่าสุดออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก เพื่อจุดประกายความภูมิใจในข้าวไทย และเรียกร้องให้ชาวไทยร่วมปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

กรีนพีซจัดกิจกรรม “ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก” โดยเปิดตัวกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด ที่ล่าสุดออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก เพื่อจุดประกายความภูมิใจในข้าวไทย และเรียกร้องให้ชาวไทยร่วมปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

กรีนพีซจัดกิจกรรม “ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก” โดยเปิดตัวกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด ที่ล่าสุดออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก เพื่อจุดประกายความภูมิใจในข้าวไทย และเรียกร้องให้ชาวไทยร่วมปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

กรีนพีซจัดกิจกรรม “ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก” โดยเปิดตัวกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด ที่ล่าสุดออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก เพื่อจุดประกายความภูมิใจในข้าวไทย และเรียกร้องให้ชาวไทยร่วมปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

กรีนพีซจัดกิจกรรม “ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก” โดยเปิดตัวกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด ที่ล่าสุดออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก เพื่อจุดประกายความภูมิใจในข้าวไทย และเรียกร้องให้ชาวไทยร่วมปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

กรีนพีซจัดกิจกรรม “ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก” โดยเปิดตัวกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด ที่ล่าสุดออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก เพื่อจุดประกายความภูมิใจในข้าวไทย และเรียกร้องให้ชาวไทยร่วมปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

กรีนพีซจัดกิจกรรม “ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก” โดยเปิดตัวกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด ที่ล่าสุดออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก เพื่อจุดประกายความภูมิใจในข้าวไทย และเรียกร้องให้ชาวไทยร่วมปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

กรีนพีซจัดกิจกรรม “ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก” โดยเปิดตัวกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด ที่ล่าสุดออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก เพื่อจุดประกายความภูมิใจในข้าวไทย และเรียกร้องให้ชาวไทยร่วมปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

กรีนพีซจัดกิจกรรม “ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก” โดยเปิดตัวกินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด ที่ล่าสุดออกประกาศนียบัตรยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก เพื่อจุดประกายความภูมิใจในข้าวไทย และเรียกร้องให้ชาวไทยร่วมปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติในปี 2550 ระบุประเทศไทยส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกเป็นจำนวน 8,094,000 ตัน คิดเป็น 27 เปอร์เซ็นต์ของตลาดข้าวส่งออกทั่วโลก

"การบันทึกข้าวไทยไว้ในสถิติโลกครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่าข้าวไทยเป็นหนึ่งในข้าวที่ดีที่สุดในโลก แต่น่ากังวลว่าบรรษัทเคมีเกษตรข้ามชาติกำลังพยายามเข้าครอบครองข้าวไทย โดยการผลักดันเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมเข้ามาในประเทศ" นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

กิจกรรม "ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก" ยังประกอบด้วยนิทรรศการแสดงประวัติข้าวไทย ความเชื่อ พิธีกรรม และ ความผูกพันของคนไทยและข้าว นอกจากนี้ยังจัดแสดงข้อมูลเรื่องจีเอ็มโอและผลกระทบที่เกิดจากข้าวจีเอ็มโออีกด้วย

การดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ เป็นเทคโนโลยีที่เปิดทางให้นักวิทยาศาสตร์สามารถถือครองสิทธิบัตรในพืช สัตว์ หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้ โดยการดัดแปลงยีนของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น หรือนำยีนของสิ่งมีชีวิตหนึ่งมาใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้ในธรรมชาติ เพื่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่มีคุณลักษณะผิดธรรมชาติ พืชจีเอ็มโอยังเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่สามารถควบคุมได้ และการปนเปื้อนจีเอ็มโอทำให้พืชดั้งเดิมถูกกลืนเปลี่ยนเป็นจีเอ็มโอ ไม่อาจคาดเดาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ จนท้ายที่สุดไม่สามารถเรียกสิ่งแวดล้อมเดิมกลับคืนมาได้

ในปี 2549 ข้าวจีเอ็มโอพันธุ์ลิเบอร์ตี้ ลิ้งค์ LL 601 ของบริษัทไบเออร์ได้ปนเปื้อนอย่างผิดกฎหมายจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปสู่ตลาดข้าวกว่า 30 แห่งทั่วโลก ได้แก่ ตลาดข้าวในออสเตรีย ฟิลิปปินส์ และ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ การปนเปื้อนครั้งนี้ส่งผลให้ 63 เปอร์เซ็นต์ของผู้ส่งออกข้าวของสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบ และก่อให้เกิดหายนะทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมข้าวอเมริกา นั่นคือ มีมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากนานาประเทศต่างปฏิเสธการนำเข้าข้าวจากอเมริกา หลังจากการปนเปื้อนครั้งดังกล่าว ก็มีการเรียกเก็บข้าวที่ส่งออกจากอเมริกาคืนทั้งหมด และบริษัทไบเออร์ถูกเกษตรกรฟ้องร้องอย่างหนักเพื่อให้รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย 

ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก และเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยข้าวหลากหลายสายพันธุ์ กำลังถูกคุกคามโดยบรรษัทผลิตสารเคมีเกษตรรายใหญ่ที่ผันตัวเองมาพัฒนาเทคโนโลยีจีเอ็มโอ และต้องการแสวงหาผลประโยชน์และควบคุมแหล่งอาหารของโลกด้วยการยัดเยียดจีเอ็มโอให้ ทั้งนี้ มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ของพืชจีเอ็มโอที่ผลิตขึ้นมาทั้งหมด ล้วนเป็นสิทธิบัตรของบรรษัทเคมีเกษตรเพียงไม่ถึง 10 แห่งเท่านั้น

แต่ยังมีข่าวดีที่ยืนยันว่าข้าวส่งออกของไทยยังคงปลอดจากจีเอ็มโอ นั่นคือ สมาคมผู้ส่งออกข้าวได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนข้าวจีเอ็มโอ

"สมาคมผู้ส่งออกข้าวและผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของทั่วโลกทั้งหมด 41 ประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ประกาศจุดยืนไม่ค้าข้าวจีเอ็มโอ และเพื่อปกป้องแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก รัฐบาลไทยควรปิดประตูตายข้าวจีเอ็มโอโดยทันที" นางสาวณัฐวิภากล่าวเสริม

กิจกรรม "ข้าวไทย ที่หนึ่งในโลก" เปิดให้ประชาชนเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 25 มกราคม 2552 ชั้น 6 โซน Beacon ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ลงมือทำ

สมัครจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ รับวิธีง่ายๆ ในการปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจากภัยจากจีเอ็มโอ

บริจาค

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระ ไม่รับเงินบริจาคจากภาครัฐบาลและเอกชน เราจึงพึ่งพาเงินบริจาคจากประชาชนเช่นคุณในการรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โปรดสนับสนุนเราเท่าที่ทำได้

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า