อุตสาหกรรมตัดไม้ส่อเค้าถอนรากถอนโคนป่าสวรรค์เขตร้อน

เรื่องราว - เมษายน 12, 2549
กรีนพีซ ร่วมกับ Forest Watch อินโดนีเซีย ส่งสัญญาณเตือนว่า อุตสาหกรรมตัดไม้ขนาดใหญ่มีแนวโน้มจะทำลายล้างป่าโบราณผืนสุดท้ายของอินโดนีเซีย ที่ได้ขนานนามว่า เป็นสวนสวรรค์ของปาปัว ให้สิ้นซาก ทั้งที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบพืชและสัตว์พันธุ์ใหม่จำนวนมาก (1)

Pepsy Diabe, from Kamala clan, Kosuo tribe stands amidst the devastation of the recently logged mountain. Wawei Falls people believe their ancestors live in this mountain.

แผนที่ฉบับใหม่ซึ่งกำหนดขึ้นโดยองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมหลายแห่งแสดงให้เห็นว่า พื้นที่ป่ามากกว่า 25% ของปาปัว (2) กำลังถูกทำลายลงจากการที่บริษัทตัดไม้หลายแห่งได้สัมปทานเข้าไปตัดไม้ได้ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ตัดไม้ส่งไปยังญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน

เอมมี่ ฮาฟิลด์ ผู้อำนวยการบริหารกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า  บริษัท เอกชนเพียงหยิบมือเดียวกำลังทำลายล้างป่าของอินโดนีเซีย เราต้องหยุดบริษัทพวกนี้จากการทำลายล้างป่าโบราณในปาปัว รัฐบาลอินโดนีเซียต้องออกคำสั่งให้หยุดการตัดไม้เพื่อการพาณิชย์ในเขตป่า โบราณของอินโดนีเซีย ซึ่งเริ่มตั้งแต่จังหวัดปาปัว เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและชุมชน การวางแผนภูมิที่เหมาะสม และกำหนดพื้นที่ป่าที่ควรได้รับการปกป้องให้มากขึ้น

ตัวเลขจากกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่า ในสิ้นปี 2547 รัฐบาลให้สัมปทานตัดไม้ในจังหวัดปาปัว กับบริษัทตัดไม้ 65 แห่ง เป็นพื้นที่ 11.6 ล้านเฮกแตอร์ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะพบว่า บริษัทที่ได้สัมปทานตัดไม้เหล่านี้ล้วนเป็นบริษัทใหญ่ระดับชาติ และบริษัทข้ามชาติทั้งสิ้น เป็นต้นว่า บริษัท Kayu Lapis อินโดนีเซีย Korindo Group (ร่วมทุนเกาหลี และอินโดนีเซีย), Barito Pacific (ร่วมทุนอังกฤษ และอินโดนีเซีย), Djajanti Group (อินโดนีเซีย), PT Hanurata (อินโดนีเซีย) and PT Wapoga Mutiara Timber (บริษัทในเครือของบริษัท Rimbunan Hijau มาเลเซีย)

คริสเตียน เพอร์บา ผู้อำนวยการบริหาร Forest Watch อินโดนีเซีย กล่าวว่า มากกว่า 1ใน4 ของพื้นที่ป่าในจังหวัดปาปัว ถูกนำออกขายให้กับบริษัทตัดไม้ไปแล้ว สัมปทานแต่ละแห่งครอบคลุมระหว่าง 20 - 30 ปี หากรัฐบาลอินโดนีเซียยังนิ่งดูดายที่จะยกเลิกสัมปทานตัดไม้เหล่านี้ ผืนป่าโบราณทั้งหมดจะถูกทำลายอย่างราบคาบในไม่ช้า

พื้นที่ป่าโบราณส่วนใหญ่ในเขตป่าสวรรค์ของเอเชีย แปซิฟิก (3) ถูกทำลายแล้ว โดย 72% เป็นป่าในอินโดนีเซีย และ อีก 60% ใน ปาปัว นิวกินี ซึ่งล้วนแต่มีอุปสงค์ในการขับเคลื่อนให้ตัดไม้ทำลายป่าจากลูกค้าในญี่ปุ่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และจีน สถานการณ์การตัดไม้ในปาปัว นิวกินี ซึ่งมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์เหลืออีก 57% นั้นแทบจะสิ้นหวัง เนื่องจากถูกครอบคลุมด้วยสัมปทานตัดไม้แล้วทั้งหมด

กรีนพีซเพิ่งเปิดเผยแผนที่ดาวเทียมซึ่งแสดงถึงวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นกับผืนป่า โบราณของโลก แผนที่แสดงให้เห็นว่า พื้นที่ป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์เหลือน้อยกว่า 10% ของพื้นที่บนโลก (4) เกาะนิวกินี (จังหวัดปาปัว และปาปัว นิวกินี) หรือที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นสวนสวรรค์อีเดนนั้น เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ผืนใหญ่ที่ยังหลงเหลือยู่ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

ฮาร์ฟิลด์ กล่าวว่า แผนที่เหล่านี้เป็นหลักฐานใหญ่ และสำคัญต่อรัฐบาลหลายประเทศที่ต้องการพัฒนาการปกป้องป่าโบราณทั่วโลก โดยเฉพาะที่นี่ ที่ซึ่งป่าถูกตัดทำลายอย่างรวดเร็วกว่าที่ใดในโลก

เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ เดินทางถึงกรุงจาการ์ต้าเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2649 เพื่อสานต่อภารกิจในการปกป้องป่าสวรรค์จากการลักลอบตัด และทำลายล้างป่า เมื่อวานนี้ ลูกเรือของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ค้นพบว่า เรือบรรทุกไม้แปรรูปเตรียมเดินทางจากจังหวัดปาปัว มุ่งหน้าไปยังญี่ปุ่น เกาหลี และสหรัฐฯ

กรีนพีซ เริ่มรณรงค์ในจังหวัดปาปัว ในการจัดตั้งโครงการเป็นมิตรต่อระบบนิเวศซึ่งจะช่วยปกป้องผืนป่าโบราณที่ยัง สมบูรณ์ผืนใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยมีการจัดตั้งสถานีกู้ภัยป่าทั่วโลกขึ้นที่ประเทศปาปัว นิวกินี ที่ซึ่งอาสาสมัครนานาชาติจากทั่วโลกกำลังทำงานร่วมกับชนพื้นเมืองเจ้าของ ที่ดิน และองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในการปกป้องผืนป่าจากการลักลอบตัด และทำลายล้างป่า

หมายเหตุ

1) องค์กรอนุรักษ์นานาชาติ กุมภาพันธ์ 2549 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ค้นพบพืชและสัตว์พันธุ์ใหม่ในโลกลี้ลับ หรือ Lost World บนเกาะนิวกินี ตะวันตก

http://www.conservation.org/xp/news/press_releases/2006/020706.xml

2) พื้นที่ป่าทั้งหมดในจังหวัดปาปัวเท่ากับ 39 ล้านเฮกเตอร์ ตามข้อมูลของสำนักงานวางแผนการจัดการป่า

3) ป่าสวรรค์ครอบคลุมพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่อยไปตลอดหมู่เกาะของอินโดนีเซีย ถึงประเทศปาปัว นิวกินี และหมู่เกาะโซโลมอนในมหาสมุทรแปซิฟิก

4) http://www.greenpeace.org./intactforests

ร่วมบริจาค

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้โดยบริจาค ที่นี่

หมวด