กรีนพีซร้องรัฐมนตรีอุตฯ หยุดทำร้ายชาวมาบตาพุด

เรื่องราว - กุมภาพันธ์ 5, 2550
อาสาสมัครกรีนพีซในชุดผู้ป่วยนอนบนเตียงโรงพยาบาล รวมตัวหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศให้มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษโดยด่วน หากรัฐเพิกเฉยก็เท่ากับเป็นการสังเวยชีวิตชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบนิคมฯมาบตาพุด อาสาสมัครถือป้ายผ้า มีข้อความ “หยุดทำร้ายชาวมาบตาพุด” เพื่อประท้วงที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเลื่อนการประกาศเขตควบคุมมลพิษออกไป ทั้งๆ ที่มีหลักฐานผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากโรงงานก่อมลพิษในมาบตาพุดเพิ่มขึ้นทุกวัน

อาสาสมัครกรีนพีซในชุดผู้ป่วยชุมนุมด้านหน้ากระทรวงอตสาหกรรม เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศให้มาบตาพุดเป็นเขตปลอดมลพิษ

อาสาสมัครกรีนพีซในชุดผู้ป่วยชุมนุมด้านหน้ากระทรวงอตสาหกรรม เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศให้มาบตาพุดเป็นเขตปลอดมลพิษ

กิตติคุณ กิตติอร่าม , ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ (ซ้าย) แถลงข่าวหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศให้มาบตาพุดเป็นเขตปลอดมลพิษ

อาสาสมัครกรีนพีซในชุดผู้ป่วยชุมนุมด้านหน้ากระทรวงอตสาหกรรม เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศให้มาบตาพุดเป็นเขตปลอดมลพิษ

 “กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประกาศให้มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษทันที มติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้เลื่อนการประกาศออกไปนั้นเป็นสิ่งที่น่าอัปยศอย่างที่สุด ไม่ต่างอะไรกับการบอกชาวบ้านในพื้นที่ว่าชีวิตของพวกเขานั้นไม่สำคัญ เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับบริษัทที่ก่อมลพิษมากกว่าสุขภาพของชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม กิตติคุณ กิตติอร่าม ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

 

ในปี 2548 กรีนพีซ กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม และโกลบอลคอมมิวนิตี้มอนิเตอร์ ได้ร่วมกันเปิดเผยรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศย่านชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบนิคมฯมาบตาพุด ซึ่งพบว่ามีมลพิษในระดับที่เป็นอันตรายมาก เป็นเหตุให้กรมควบคุมมลพิษทำการเก็บตัวอย่างอากาศไปวิเคราะห์อีกครั้ง และมีผลที่ยืนยันได้ว่ามีการปนเปื้อนของสารพิษจริง จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ประกาศมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ปี 2546 กรีนพีซได้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานวีนิไทย และโรงงานไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ในนิคมฯมาบตาพุด และตัวอย่างตะกอนจากคลองที่น้ำทิ้งปล่อยลงไป ผลการทดสอบพบว่ามีการปนเปื้อนสารพิษและสารก่อมะเร็งหลายชนิด

 

การประกาศให้มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ เป็นก้าวแรกที่รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อจัดการกับวิกฤติมลพิษที่กำลังคุกคามชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงในนิคมฯมาบตาพุด

 

 “กรีนพีซเชื่อว่าแนวทางแก้ปัญหาที่แท้จริงและยั่งยืนต่อปัญหามลพิษในมาบตาพุดและพื้นที่มลพิษอื่นๆในประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในนำนโยบายการผลิตที่สะอาดมาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง รัฐบาลต้องส่งเสริมและกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องลดละเลิกการใช้สารพิษและทดแทนด้วยวัสดุที่ปลอดภัยกว่าในกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตาม ในระยะเร่งด่วน ต้องระงับการขยายอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษในเขตมลพิษอย่างเช่นมาบตาพุดไม่ให้เกิดขึ้นอีก กิตติคุณกล่าว

 

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระ เผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์และด้วยสันติวิธี เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และนำเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งจำเป็นยิ่งต่ออนาคตของสิ่งแวดล้อม และสันติภาพของโลก

ร่วมรณรงค์

ร่วมรณรงค์ใช้พลังงานสะอาด