เยาวชนกรีนพีซเปิดตัวหนังสือการ์ตูนเรื่อง "มหันตภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : สาส์นจากความมืด”

เรื่องราว - พฤศจิกายน 11, 2552
เยาวชนยุคพลังงานสะอาดและนักจัดรายการวิทยุเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซเปิดตัวหนังสือการ์ตูนรณรงค์ออนไลน์เรื่อง “มหันตภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : สาส์นจากความมืด” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ผ่านการผจญภัยของเยาวชน ที่ต้องการสร้างให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น

เยาวชนยุคพลังงานสะอาดและนักจัดรายการวิทยุเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซเปิดตัวหนังสือการ์ตูนรณรงค์ออนไลน์ "มหันตภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : สาส์นจากความมืด" ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ผ่านการผจญภัยของเยาวชนที่ต้องการสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้น โดยมีตัวแทนชาวบ้านที่ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ของตนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

ในการเปิดตัวหนังสือการ์ตูนวันนี้ กรีนพีซได้เผยแพร่หนังสือการ์ตูนฉบับพิมพ์ให้แก่ตัวแทนจากชุมชนที่ต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ของตน การ์ตูนฉบับออนไลน์สามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ www.greenpeace.or.th/comic

ผู้วาดการ์ตูนเรื่องนี้เป็นนักวาดการ์ตูนชาวอินโดนีเซีย และเขียนเรื่องโดยเทสซา เดอริค ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านนิวเคลียร์ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับคอสโมและลูนาร์ เด็กสองคนที่เดินทางมาจากอนาคต เพื่อมาบอกเล่าเรื่องราวความหายนะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมหันตภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในยุคของพวกเขา

การ์ตูนเรื่องนี้ยังได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นปัญหาใหญ่ที่โลกเราเผชิญอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งยังได้กล่าวถึงการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ที่กรุงโคเปนเฮเกน ทั้งนี้ พลังงานนิวเคลียร์เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดและแพงมากที่สุด กรีนพีซสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและปลอดภัย ซึ่งเป็นทางออกที่แท้จริงของการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

"เยาวชนจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานนิวเคลียร์ หากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในการเปิดตัวหนังสือการ์ตูนมหันตภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : สาส์นจากความมืด กรีนพีซหวังจะจุดประกายให้เยาวชนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ร่วมกันปกป้องอนาคตของบ้านเกิดและพื้นที่ของพวกเขาจากอันตรายดังกล่าว " นายธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

"ชาวนครสวรรค์ต่อต้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดของเรา เรารู้ดีถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพลังงานนิวเคลียร์ และเราไม่ต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายจากอุบัติภัยนิวเคลียร์หมือนที่เกิดขึ้นในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล พลังงานนิวเคลียร์เป็นอันตรายและประเทศไทยไม่ควรนำอนาคตของประเทศเราเข้าเสี่ยง" นายสราวุธ ทองถาวรวงศ์ ผู้นำชุมชนในเขตอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์กล่าว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กรีนพีซเรียกร้องอาเซียนให้ละทิ้งพลังงานนิวเคลียร์

รัฐมนตรี พลังงานอาเซียนผลักดันให้ภูมิภาคไปสู่อนาคตที่อันตราย และล้มเหลวในการเน้นประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ

กรีนพีซเรียกร้องรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน ตั้งเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 40 ภายในปี 2563

โพล: คุณเห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่

กรีนพีซเชิญชวนคุณเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นเร้าใจของคอสโมและลูนาร์ ที่เดินทางย้อนเวลา เพื่อส่งสาส์นเปิดเผยถึงความโง่งมและความโลภของรัฐบาลและบรรษัท ซึ่งอ้างว่าพลังงานนิวเคลียร์จะช่วยแก้ปัญหาให้เรา

บริจาค

กรีนพีซทำงานรณรงค์อย่างอิสระ โดยไม่พึ่งพาเงินบริจาคจากรัฐบาลและเอกชน เราเพิ่งพาประชาชนเช่นคุณในการทำงานรณรงค์ต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ โปรดช่วยเราเท่าที่ทำได้ พลังงนิวเคลียร์เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงเพราะสารกัมมันตภาพรังสี ไม่มีวิธีกำจัดที่ปลอดภัย ทำให้อาวุธนิวเคลียร์เพิ่มทวี และ บั่นทอนวิธีแก้ปัญหาโลกร้อนที่แท้จริง