ชาวนาฟิลิปปินส์จับมือภาครัฐทำลายไร่ข้าวโพดจีเอ็มโอบีที

เรื่องราว - กันยายน 15, 2548
โอเรียลทอล มินโดโร 15 กันยายน 2548 วันนี้ เกษตรกร เจ้าหน้าที่เกษตร และข้าราชการท้องถิ่นในเมืองนาอูฮัน จังหวัดโอเรียลทอล มินโดโร รวมพลังทำลายไร่ข้าวโพดจีเอ็มโอบีที พร้อมเรียกร้องให้มินโดโร เป็นจังหวัดปลอดจีเอ็มโอ

Naujan,Oriental Mindoro,Philippines- Farmers, agriculture and goverment officials uproot a plantation of genetically engineered BT Corn and demand for a GMO free Mindoro.The farmers,wearing HAZMAT (Hazardous Materials) suits are assisted by Greenpeace volunteers in packing and sealing the uprooted corn in plastic drums.

Naujan,Oriental Mindoro,Philippines- Farmers, agriculture and goverment officials uproot a plantation of genetically engineered BT Corn and demand for a GMO free Mindoro.The farmers,wearing HAZMAT (Hazardous Materials) suits are assisted by Greenpeace volunteers in packing and sealing the uprooted corn in plastic drums.

Naujan,Oriental Mindoro,Philippines-Farmers, agriculture and goverment officials uproot a plantation of genetically engineered BT Corn and demand for a GMO free Mindoro.The farmers,wearing HAZMAT (Hazardous Materials) suits are assisted by Greenpeace volunteers in packing and sealing the uprooted corn in plastic drums.

เกษตรกรชาวฟิลิปปินส์ประมาณ 15 คน ในชุดป้องกันวัตถุมีพิษ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี และ รองนายกเทศมนตรีของเมืองนาอูฮัน เข้าไปขุดรากถอนโคนต้นข้าวโพดจีเอ็มโอบีที ในไร่แห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของไร่ขอให้จัดการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของข้าวโพดจีเอ็มโอบีทีไปยังสิ่งแวดล้อม โดยอาสาสมัครกรีนพีซ ได้นำต้นข้าวโพดจีเอ็มโอบีทีใส่ถุงพลาสติกปิดผนึกก่อนใส่ถังปิดฝามิดชิด ขณะที่เกษตรกรกว่า 30 คนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรท้องถิ่นมาร่วมให้กำลังใจอยู่ด้วย

 

จังหวัดโอเรียนทอล มินโดโรห้ามปลูกพืชจีเอ็มโอมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว แต่ไม่สนใจที่จะบังคับใช้กฎหมาย เพราะบริษัทที่พัฒนาเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอย่างมอนซานโตโหมโฆษณาและขายเมล็ดพันธุ์ข้าวบีทีในจังหวัด

 

แดเนียล โอคัมโป ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า เมืองเกษตรกรรมอย่างนาอูฮัน ไม่ต้องการข้าวโพดจีเอ็มโอบีที แต่มอนซานโตกลับแสวงหาผลกำไรของตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้อพิสูจน์แล้วว่า ข้าวโพดจีเอ็มโอบีทีกลับสร้างภาระทางการเงินให้กับเกษตรกรมากกว่า กระทรวงเกษตรต้องฟังเสียงของเกษตรกรและปกป้องสิทธิของเกษตรกรมากกว่าจะดำเนินนโยบายเป็นทาสรับใช้บริษัทเคมีเกษตรของต่างชาติอย่างมอนซานโต ซึ่งต่างรู้ดีว่า เป็นเจ้าของสิทธิบัตรข้าวโพดจีเอ็มโอบีที

 

รายงานเรื่อง The Economics of Bt Corn: Whose Interest Does It Really Serve?  กรีนพีซได้ระบุถึงรายละเอียดจากประสบการณ์ของชาวนาส่วนใหญ่ (รวมทั้งในจังหวัดมินโดโร) ที่ชี้ให้เห็นว่า ต้นทุนในการปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอบีทีสูงกว่าข้าวโพดพันธุ์ปกติ  ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจีเอ็มโอบีทีสูงถึง 4,400 ถึง 5,000 บาท ต่อ 18 กิโลกรัม ในขณะที่ราคาเริ่มต้นของเมล็ดข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมอยู่ที่ 1,500 บาท และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพื้นเมือง Open Pollinated Varieties (OPVs) มีราคาเพียง 460 บาทเท่านั้น ข้าวโพดจีเอ็มโอบีทียังต้องการปุ๋ยในปริมาณมากกว่า การปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอบีทีจึงเป็นการเพิ่มต้นทุนมหาศาลที่ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรไม่สามารถคืนทุนได้

 

เอลี่ วาร์กาซ เกษตรตำบลกล่าวว่า การฝ่าฝืนกฎหมายของบริษัทมอนซานโต นับเป็นการคุกคามโครงการทางเลือกในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิตที่ประหยัดและปลอดภัยกว่า ที่ทางเทศบาลเมืองนาอูฮัน กำลังทำอยู่

 

เมืองนาอูฮัน ต้องการยกฐานะให้เป็นเมืองหลวงของการทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดมินโดโร ดังที่นายกเทศมนตรี Bert Mendoza เคยเรียกร้องให้ชุมชนท้องถิ่นสนับสนุนเกษตรอินทรีย์และไม่อนุญาตให้นำพืชจีเอ็มโอเข้ามาในจังหวัด

 

 

เกษตรกรฟิลิปปินส์ในนาอูฮัน เลือกที่จะปฏิเสธข้าวโพดจีเอ็มโอ แดเนียล โอคัมโปเรียกร้องให้กรมวิชาการเกษตรฟังเสียงเกษตรกรและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกร แทนที่จะรับใช้บริษัทข้ามชาติที่ขายสารเคมีทางการเกษตรอย่างเช่น มอนซานโต ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรข้าวโพดบีที

 

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม ในประเทศไทย กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของเกษตรกรและข้าราชการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศไทย  ในประเทศไทยมีกรณีการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอที่ผิดกฎหมายซึ่งกรีนพีซเปิดโปงไปนานกว่า 1 ปีแล้ว แต่กรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงกลับเพิกเฉย ล่าสุด ผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอทั้งของกรีนพีซและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ยืนยันชัดเจนว่า ยังมีมะละกอจีเอ็มโอปนเปื้อนอยู่ในไร่นาและในอาหารของคนไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการจัดการการปนเปื้อนที่ผิดกฎหมายนี้ของกรมวิชาการเกษตรได้เป็นอย่างดี

 

ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องมีกฎหมายห้ามทดลองจีเอ็มโอในไร่นาที่เข้มงวดขึ้น และบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อให้แน่ใจว่า ประเทศไทยจะปลอดจากจีเอ็มโอในอนาคต ภัสน์วจี กล่าวสรุป

 

กรีนพีซ เป็นองค์กรรณรงค์อิสระที่ไม่ใช้ความรุนแรง แต่เผชิญหน้าอย่างสันติวิธีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก และแสวงหาทางออกที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสันติสุขในอนาคต

หากต้องการภาพ และ ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ แดเนียล โอคัมโป ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โทร +63 917 8976416 (ฟิลิปปินส์) ภัสวจีน์ ศรีสุวรรณ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพันธุวิศวกรรม โทร +661 381 5367 (ประเทศไทย) เอื้อพันธ์ ชำนาญเอื้อ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน โทร +66 1 928 2426

Tags