กรีนพีซสร้างเรือโนอาห์ สื่อสัญลักษณ์แห่งความหวัง

เรื่องราว - มิถุนายน 1, 2550
เรื่องราวของน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่และเรือโนอาห์มีอยู่ในคัมภีร์ศาสนา ทั้งของชาวยิว คริสต์ และมุสลิม โดยมีเรื่องเล่าว่า ในช่วงที่ภาวะน้ำท่วมโลกบรรเทาลง โนอาห์ได้ปล่อยนกพิราบไปตัวหนึ่ง และนกตัวนั้นก็กลับมาพร้อมกับกิ่งมะกอกเพื่อแสดงว่ามันได้พบผืนแผ่นดินแล้ว เรือโนอาห์และนกพิราบจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังจวบจนทุกวันนี้

เรือโนอาห์จำลองขนาด 10x4x4 เมตร บนเทือกเขาอารารัต เทือกเขาในคัมภีร์คริสต์ศาสนา สร้างขึ้นโดยกลุ่มกรีนพีซ

และในวันนี้ บนเทือกเขาอารารัต ที่ซึ่งเรือโนอาห์เคยมาแวะพักตามคำเล่าขาน กลุ่มกรีนพีซได้ทำการปล่อยนกพิราบ 208 ตัว (แทน 208 ประเทศในโลก) เพื่ออุทิศให้รูปจำลองเรือโนอาห์ รวมทั้งมี คำประกาศแห่งเทือกเขาอารารัต ที่แสดงพร้อมกับนกพิราบและเรือจำลองนี้ด้วย  คำประกาศนี้เรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศแสดงออกเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของชีวิต และสุขภาพของผู้คนนับล้านซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

บางส่วนของคำประกาศกล่าวว่า :

 

เราขอย้ำว่า หน้าที่ของท่านคือปกป้องชีวิต บ้าน ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติของเราจากทั้งภัยคุกคามทางธรรมชาติและที่มนุษย์ทำขึ้น ท่านจะต้องไม่ทำอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นในทางนโยบายหรือในสิ่งที่ท่านเชื่อ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาวะของคนทั้งหลายที่ท่านเป็นตัวแทน

หากบรรดาผู้นำของโลกไม่ตั้งใจ หรือไม่สามารถปกป้องพลเมืองของพวกเขาจากอุทกภัย ความแห้งแล้ง วิกฤตด้านอาหาร และการพลัดถิ่น ดังที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ ภาวะผู้นำของพวกเขาก็กลายเป็นสิ่งไม่มีความหมาย ฮิลาล อาติซิ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงาน กรีนพีซ เมดิเตอร์เรเนียนกล่าว พร้อมกับย้ำว่า คำตอบที่แท้จริงเพียงคำตอบเดียวของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก

 

การก่อสร้าง

 

กรีนพีซใช้เวลา 4 สัปดาห์ ในการสร้างเรือโนอาห์จำลองขึ้นมาใหม่  โดยมีช่างไม้ชาวเยอรมันและตุรกีรวม 20 คน ใช้ไม้ปริมาณ 12 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสร้างเรือขนาด 10x4x4 เมตร (108x43x43 ฟุต) ที่ระดับความสูง2,500 เมตร (26,910 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล  เรือโนอาห์อันมั่นคง แข็งแรงลำนี้จะตั้งอยู่บนเทือกเขาอารารัต และทำหน้าที่เป็นดั่งกระท่อม และที่หลบภัยสำหรับนักท่องเขาและคนภูเขาในแถบนั้น

การปีนสู่ยอดเขา

 

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ นักรณรงค์ของกรีนพีซจำนวน 14 คน ปีนขึ้นไปบนยอดเขาอารารัต ที่ระดับความสูง 5,137 เมตร (55,294 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล พร้อมกับแขวนป้ายผ้ามีใจความว่า จี 8 : นี่เป็นจุดที่เราไม่สามารถหันกลับได้ จงปกป้องสภาพภูมิอากาศเสียแต่ตอนนี้ บีท สเตฟเฟ่นส์ หนึ่งในทีมปีนเขากล่าวว่า ถ้าพวกผู้นำไม่ลงมือทำอะไรตอนนี้ ในไม่ช้าเราคงไปถึงจุดที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเลวร้ายเกินจะควบคุมได้  แม้ว่าจุดสำคัญของโครงการนี้จะอยู่ที่การเรียกร้องต่อบรรดาผู้นำของโลกให้ลงมือดำเนินการ แต่มันก็เป็นภาระหน้าที่ของทุกคนที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

คำประกาศแห่งเทือกเขาอารารัต

 

 

 

 

Download wallpaper:

  1024x768 size

  1440x900 size