กรีนพีซเริ่มเกี่ยวข้าวในศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ที่จังหวัดราชบุรี

เรื่องราว - ตุลาคม 31, 2552
วันนี้กรีนพีซได้เริ่มลงมือเกี่ยวข้าวในศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ที่จังหวัด ราชบุรีแล้ว โดยได้เริ่มเกี่ยวข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ให้สีเขียวในตอนปักดำ อาสาสมัครกรีนพีซ และชาวนาในจังหวัดราชบุรีได้สร้างสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์” เพื่อสะท้อนถึงความภูมิใจในข้าวไทย และวิถีแห่งการเพาะปลูกข้าวที่สืบทอดกันมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงความสำคัญของข้าวอันเป็นอาหารหลักที่ประชากรทั่วโลกพึ่งพา

ภาพถ่ายทางอากาศของนาข้าวอินทรีย์ที่ปลูกโดยกรีนพีซในจังหวัดราชบุรี ภาพนี้ถ่ายวันที่ 15 ตุลาคม วันนี้กรีนพีซประกาศการเริ่มเกี่ยวข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 (ข้าวสีเขียว) ซึ่งจะดำเนินไปถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลไทยลงมือปฏิบัติเพื่อปกป้องมรดกข้าวไทยจากภัยคุกคามการตัดต่อพันธุกรรม และประกาศห้ามใช้เทคโนโลยีจีเอ็มโอในประเทศไทยในทันที

ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 10 ไร่ แสดงภาพชาวนาสวมงอบกำลังเกี่ยวข้าว สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนาไทย ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ภาพศิลปะดังกล่าวเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวนาในจังหวัดราชบุรี สมาชิกกรีนพีซ อาสามัคร และ นักกิจกรรมของกรีนพีซ ร่วมปลูกข้าว 2 สายพันธุ์ นั่นคือ พันธุ์ชัยนาท 1 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าชนิดไม่ไวแสง ลำต้นและกาบใบมีลักษณะสีเขียวเมื่อนำมาปักดำจะให้สีเขียวเป็นพื้นหลังของภาพ และพันธุ์ก่ำพะเยา ซึ่งให้สีดำ จนสามารถสร้างสรรค์เป็นภาพชาวนาและลวดลายต่างๆบนผืนนา

"รัฐบาลไทยควรปฏิเสธพืชจีเอ็มโอ โดยเฉพาะข้าวจีเอ็มโอ เนื่องจากพืชจีเอ็มโอทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกรและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ นอกจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว จีเอ็มโอยังทำให้เกษตรกรต้องผูกขาดกับการใช้ยาปราบวัชพืชที่มาพร้อมกับการขายเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ และทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระหนี้สินในที่สุด"

นางสำเนียง ฮวดลิ้ม ชาวนาเจ้าของพื้นที่และผู้ร่วมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์กล่าว

ในวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา นางสำเนียง ฮวดลิ้ม ร่วมกับเกษตรกรชาวสเปนและสวีเดน ได้เข้าพบนางแอนดรูลา วาสซีลิว คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพ ณ สำนักงานคณะกรรมาธิการยุโรป กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียม และ ร่วมยื่นข้อเรียกร้องผลักดันให้หยุดข้าวจีเอ็มโอในยุโรป ซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อผลักดันทั้งสิ้น 180,000 คน

ข้าวเป็นพืชที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปี 2551 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลิตข้าวเป็นสัดส่วนร้ายละ 25 ของการผลิตข้าวทั่วโลก แต่ในขณะนี้ การผลิตข้าวในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และไทย กำลังถูกคุกคามจากบริษัทเคมีเกษตร

กรีนพีซเรียกร้องให้ร่วมปกป้องแหล่งอาหารสำคัญของโลกด้วยการทำเกษตรกรรมที่พึ่งพาธรรมชาติ และวิธีการที่ดีที่สุดคือ การปกป้องข้าวจากเทคโนโลยีเสี่ยงอย่างจีเอ็มโอ และสนับสนุนวิธีการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปกป้องระบบนิเวศ และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง

"วันนี้เราได้เริ่มกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ ด้วยความหวังที่ว่านายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะให้ความสำคัญกับข้อเรียกร้องของเราที่ต้องการให้รัฐบาลประกาศห้ามปลูกพืชจีเอ็มโออย่างชัดเจนและถาวร ซึ่งการประกาศดังกล่าวจะช่วยปกป้องเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและความภาคภูมิใจของคนไทย ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และมีมรดกทางภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่น่ายกย่อง ซึ่งวิถีดังกล่าวจะสร้างความยั่งยืนและปกป้องความมั่นคงทางอาหารในอนาคตของเรา กรีนพีซขอเรียนเชิญและยินดีให้ท่านนายกฯ ใช้ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ของเราเป็นเวทีให้ท่านแสดงวิสัยทัศน์และความตั้งใจของรัฐบาลในการปกป้องเกษตรกรไทยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบรรษัทข้ามชาติ" นางสาวณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

"การทำเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและสารเคมีเกษตร และละเลยวิถีการทำเกษตรแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง การทำเกษตรกรรมที่พึ่งพาธรรมชาติจะช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในทางกลับกันการปลูกพืชจีเอ็มโอรวมถึงเคมีเกษตรเป็นตัวเร่งให้เกิดการใช้สารเคมีเกษตรโดยเฉพาะยาปราบวัชพืชจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อพืชผล สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของเกษตรกร" ณัฐวิภา กล่าวเสริม

สนับสนุนเรา

หยุดยั้งภัยจีเอ็มโอ สนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน